Å stå i mot det onde og dens gift - eller FRI OSS FRA DET ONDE

03.03.2024

Kantate BWV 54 Widerstehe doch der Sünde

Fastetiden har få kantater å tilby "utsultede" Bachianere, og en enkel forklaring er at man i Leipzig ikke fremførte kantater i denne delen av kirkeåret. Her skulle det tydeligvis fastes på mange plan..... Redningen kommer oss til unnsetning fra en av Bachs tidligere kantater i Weimar skrevet i 1714 for 3. søndag i faste, og den første av Bachs fire solokantater for altsolist.

Temaet er dystert og handler om å holde synd og djevel på avstand. I disse tider har vi sett - og ser ondskap satt i system som viser oss hva mennesket er i stand til på det mest grusomme. Det er ingen ende på djevelskapen.

Om vi trenger å reflektere på et annet nivå, var TV-serien Exit et utstillingsvindu som vartet opp med et par sesonger med nærmest en katalog over menneskelig dårskap - på det mest ekstreme og minst sjarmerende. 

Wiederstehe doch der Sünde,
sonst ergreifet dich ihr Gift.
Lass dich nicht den Satan blenden,
denn die Gottes Ehre schänden
trifft ein Fluch, der tödlich ist.

Kristne, stå imot det onde,
ellers rammer deg dens gift.
Aldri la deg Satan blende,
den Guds ære her vil skjende,
blir forbannet, her og hist.

- Åpningsarien

Trykk på bildet for å se & høre kantaten og å få tilgang til tekst, ekstramateriale og mer info!


 

1. Arie: Wiederstehe doch der Sünde

Wiederstehe doch der Sünde,
sonst ergreifet dich ihr Gift.
Lass dich nicht den Satan blenden,
denn die Gottes Ehre schänden
trifft ein Fluch, der tödlich ist.

Kristne, stå imot det onde,
ellers rammer deg dens gift.
Aldri la deg Satan blende,
den Guds ære her vil skjende,
blir forbannet, her og hist.

2. Resitativ: Die Art verruchter Sünden

Die Art verruchter Sünden ist zwar
von aussen wunderschön,
allein man muss hernach
mit Kummer und Verdruss
viel Ungemach empfinden.
Von aussen ist sie Gold,
doch will man weitergehn,
so zeigt sich nur ein leerer Schatten
und übertünchtes Grab.
Sie ist den Sodomsäpfeln gleich,
und die sich mit derselben gatten,
gelangen nicht in Gottes Reich.
Sie ist als wie ein scharfes Schwert,
dass uns durch Leib und Seele fährt.

Skjønt syndens onde vesen nok er
for synet underbart,
så lytt til hva som skjer:
Man høster kun besvær,
og ubehaget følger.
Det ytre er som gull,
dets glimmer kun bedrar,
dets sanne vesen er som skygge,
ja, kalket hvit som grav,
lik frukt med bitterhet befengt,
og den som vil på den slags bygge,
vil finne himmelriket stengt.
For synd er lik det skarpe sverd
som gjennomborer på sin ferd.

3. Arie: Wer Sünde tut

Wer Sünde tut, der ist vom Teufel,
denn dieser hat sie aufgebracht.
Doch wenn man ihnen schnöden Banden,
mit rechter Andacht widerstanden,
hat sie sich gleich davon gemacht.

En syndens trell er styrt av Satan,
for han er syndens rette far.
Om man fra Satans onde snare
den rette andakt vil bevare,
er trellen fri og seieren klar.


Kilde: Bach Cantatas Webside


Et sted å starte er å reflektere over temaene i denne gamle katolske tradisjonen som beskriver dype røtter til menneskelig misère, og som Bach borrer dypt nok i til å bli berørt av.

De sju dødssynder:

hovmod

misunnelse

vrede

latskap

gjerrighet

fråtseri

utukt

For noen år siden var det en artikkel i A-magasinet med følgende overskrift:

Undertrykkelse, falskhet, fanatisme og fremmedfrykt. Her er listen over hva vi forakter mest.

Professor, lege og forfatter Stefan Einhorn satt sammen med noen venner og spiste lunsj. En av vennene spurte Stefan om hvilken menneskelig egenskap han synes var den verste. Bezzerwisser, svarte Stefan. Vennene var ­uenige, og hadde forslag til egenskaper som var mye verre enn det. Diskusjonen var i gang, og spiren til det som skulle bli en bok, var sådd.

- Jeg ble veldig interessert i hva vi i dag anser som de aller verste egenskapene et menneske kan ha, og om det fantes noen felles oppfatning av dette, sier Einhorn, som i jobben har beskjeftiget seg mye med etiske spørsmål.

Stefan Einhorn bestemte seg for å gå grundig til verks. Han ville­ utføre en spørreundersøkelse.

Fakta

De nye dødssyndene

Først ble det gjennomført fem mindre spørreundersøkelser, der utvalget besto av 10-15 personer. Samtidig ble 16 personer dybdeintervjuet av to erfarne psykologer. Disse forundersøkelsene avdekket flere hundre menneskelige egenskaper, som ble sendt videre til et ekspertpanel. Her ble de 14 mørkeste egenskapene valgt ut. Neste skritt var en stor undersøkelse, der over tusen personer vurderte hvilke av de 14 egenskapene de mente var verst. Personene rangerte de syv verste dødssyndene og svarte i tillegg på hvilke av disse de mente de selv hadde.

I rangert rekkefølge ser listen slik ut: Undertrykkelse, falskhet, hensynsløshet, hat, fremmedfiendtlighet, fanatisme, hevnlyst.

1: Undertrykkelse - Definisjon: Handling som har til hensikt å trykke andre ned. 

2: Falskhet - Definisjon: Å svike. Lure, manipulere, baktale, smiske, lyve og bedra.

3: Hensynsløshet - Definisjon: Handlinger eller målsetninger man streber etter, uten å bry seg om andres lidelser eller øvrige former for skadevirkninger.

4: Hat - Definisjon: En dyp følelse av avsky og fiendskap for et annet individ. 

5: Fremmedfiendtlighet - Definisjon: Redsel og avsky for mennesker som ikke tilhører ens egen gruppe. Henger ofte sammen med fordommer. 

6: Fanatisme- Definisjon: Når en idé eller ideologi blir så sterkt forankret i en person at den ikke lar seg rokke.

7: Hevnlyst - Definisjon: Behov for å ta igjen etter å ha blitt krenket eller utsatt for aggressiv handling.

Kilde: Fra A-magasinet 2015

Les hele artikkelen fra A-magasinet HER