"Bach er en vidunderlig lyskaster i verden, 

et fyrtårn"

Arnold Eidslott
Arnold Eidslott
Arnold Eidslott

HVA ER

Bach in Town

Lyset fra Bach

Denne tittelen er hentet fra Arnold Eidslotts diktsamling som kom ut i 2006. I innledningen siterer Eidslott den katalanske cellisten Pablo Casals: "..... menneskeliggjøre de gudommelige ting, gudommeliggjøre de menneskelige ting, dét er Bachs verk.""

Bach in Town" har dobbelt mening. De gir begge en idé om Bachs tidløse og universelle musikk, og hver gang hans musikalske univers materialiseres i vår tid blir Bachs musikk et moderne konsept for alle steder og til enhver tid.

Denne siden vil fylles av kantateopptak gjennom kirkeåret og med bakgrunnsmateriale. I tillegg kommer andre aktuelle opptak og materiale om Bachs musikk og verker, og aktuelle konserter vil selvfølgelig hausses opp. 


Kun noen tastetrykk til Bachs musikalske univers 

Det er fint å oppdage digitale medier og nettsider som stadig aktualiserer Bach. Det kommer ukentlig nye opptak i prosjektet å spille inn alt av Bach på nettsiden "All of Bach", og tilsvarende publiserer J.S. Bach-Stiftungs opptak av Bachs kantater på nettsiden "Bachipedia", Disse opptakene finnes også på Youtube, sammen med en mengde andre opptak av Bachs musikk fra aktører og miljøer som er de fremste av dagens fortolkere og formidlere av Bach. I tillegg er det mulig å finne historiske opptak av legendariske musikere, orkestere, kor og dirigenter.

 


Tor Sørby

Kultur- og konsertarrangør på Arena, Moss kirke- og kultursenter. Bachs musikalske arv er en av kildene som holder engasjement og "spirit" høyt oppe. I våre konsertserier har vi blant annet gjort komplette fremførelser av Cellosuitene, Brandenburgkonsertene, sonatene og partitaene for fiolinsolo, partitaene for cembalo/klaver - og samtlige orgelverk på 3 døgn & 19 timer.


"Bach's best vocal writing is all about helping his listeners to understand what choices they have: showing them heaven and then focusing on the real world and the available ways of dealing with it in terms of attitude and conduct. And when it comes to consolation, no one knew better than him how to deal with personal loss or to cushion the assaults of grief. By drawing together in the closing chorale all the layers of exegetical gloss he has given to the devotional themes in the course of a cantata, Bach is able to bring things back to the here and now of his listeners' concerns - to a sane present."

Sir John Eliot Gardiner