Kantater året rundt

"Bach's best vocal writing is all about helping his listeners to understand what choices they have: showing them heaven and then focusing on the real world and the available ways of dealing with it in terms of attitude and conduct. And when it comes to consolation, no one knew better than him how to deal with personal loss or to cushion the assaults of grief. By drawing together in the closing chorale all the layers of exegetical gloss he has given to the devotional themes in the course of a cantata, Bach is able to bring things back to the here and now of his listeners' concerns - to a sane present."

- Sir John Eliot Gardiner

1. søndag i advent

Kantate BWV 61 Nun komm, der Heiden Heiland

Dagens kantate for 1 søndag i advent trenger knapt nærmere presentasjon. Den ble første gang fremført i Weimar 1714, men ble også fremført i Leipzig 1723.

Kantate BWV 62 Nun komm, der Heiden Heiland

Kantaten "Nun komm, der Heiden Heiland" ble komponert av Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) for 1. søndag i advent i 1724. Teksten er basert på adventssalmen med samme navn av Martin Luther ( 1483 - 1546), som igjen går tilbake til den tidlige latinske hymnen "Veni redemptor gentium". 

Flere kommer!

3. søndag i advent

Kantate BWV 186a Ärgre dich, o Seele, nicht

Kantaten er opprinnelig skrevet for advent i Weimar i 1716, og det er den som beskrives her og har fått benevnelsen BWV 186a for å skille den fra Bachs nye og utvidete versjon i Leipzig som først ble fremført 11. juli 1723 som kantate for 7. søndag etter treenighet (BWV 186).

Flere kommer!

Flere kommer!

4. søndag 

Kantate BWV 132 Bereitet die Wege, bereitet die Bahn

Kantaten for 4 søndag i advent ble først fremført 22. desember 2015 i slottskirken i Weimar. Teksten og temaet er en av de mest sentrale som vi finner i kjente julesanger som den svenske klassikeren "Bered den väg for Herren".

Flere kommer!

Flere kommer!

1. juledag

Kantate BWV 63 Christen, ätzet diesen Tag

Dagens kantate for 1.juledag ble sannsynlig skrevet i 1713 til Liebenfrauenkirche i Halle. Dette som en anledning til å fremme sitt kandidatur som ny organist ved nettopp denne kirken. Hvor kantaten første gang ble fremført hersker det en viss tvil om. Bach fremførte også kantaten i hans første jul som Thomaskantor 25.desember 1723.

Kantate BWV 191 Gloria in excelsis Deo

Kantate 191 er Bachs eneste med latinsk tekst, og er basert på det som senere ble en del av Gloria-delen i h-moll messen. Opprinnelig var dette fra en messe med kun Kyrie og Gloria fra 1733. Selve kantaten ble sannsynlig fremført som del av julefeiringen i Leipzig i universitetskirken Paulinerkirche i 1742 - og til slutt ble dette materialet omarbeidet i 1748 og brukt i h-mollmessen. 

Flere kommer!

2. juledag - Stefanusdagen

Kantate BWV 40 Darzu ist erschienen der Sohn Gottes

Denne kantaten til 2. juledag ble første gang fremført av Johann Sebastian Bach i Leipzig 26. desember 1723, og var den første julekantaten Bach skrev i Leipzig.

På denne dagen feiret Leipzig jul og Stefanusdagen vekslende år, med forskjellige lesninger. I 1723 ble St. Stefanusdagen minnet, med de foreskrevne lesningene for festdagen fra Apostlenes gjerninger,

Flere kommer!

Flere kommer!

3. juledag

Kantate BWV 133 Ich freue mich in dir

Bach skrev koralkantaten i sitt andre år som Thomaskantor i Leipzig, som en del av sin andre kantatesyklus, til tredje juledag. Lesningene for festdagen var fra Hebreerbrevet (Hebreerne 1:1-14) og prologen til Johannesevangeliet, også kalt Hymne til Ordet (Johannes 1:1-14). 

Kantate BWV 151 Süsser Trost, mein Jesus kömmt

Kantaten. ble skrevet i Bachs tredje år som Thomaskantor og er naturlig nok en del av den tredje kantatesyklusen. Det er en solokantate i et intimt format med liten instrumentalbesetning, og den ble første gang fremført 27. desember 1725, og den ble fremført igjen i 1728 og 1731.

Flere kommer!

1. søndag etter jul

Kantate BWV 122 Das neugeborne Kindelein

Bach komponerte koralkantaten i seks satser i Leipzig for søndagen etter jul og fremførte den første gang 31. desember 1724.

For sin koralkantatesyklus fra 1724/25 brukte Bach salmemateriale fra forskjellige poeter og epoker, og integrerte disse uke for uke i kantater som spenner i komposisjonell tilnærming fra arkaiske motetter til moderne orkestersettinger. I BWV 122 er de korte, fire-linjers versene fra Cyriakus Schneegass' salme fra 1597 vevd sammen gjennom hele settingen, og skaper en bro mellom gleden ved jul og håpet om et velsignet nytt år - en følelse som passer godt med vår moderne feiring av årsskiftet.

Flere kommer!

Flere kommer!

1. nyttårsdag

Kantate BWV 41 Jesu, nun sei gepreiset

Bach komponerte koralkantaten i Leipzig til nyttårsdag og fremførte den første gang 1. januar 1725 som en del av sin andre kantatesyklus. Den er basert på salmen av Johannes Hermann (1591), som også var Thomaskantor. Melodien er av Melchior Vulpius, 

Flere kommer!

Flere kommer!

Åpenbaringen - Hellige tre kongers dag


Kantate BWV 65 Sie werden aus Saba alle kommen

Kantate for Hellig tre kongers dag ble først fremført 6. januar 1724 i Leipzig. Det hele starter som en prosesjon hvor følget er på vei til Betlehem - slik dirigent Hans-Christoph Rademann ser det for seg.

Flere kommer!

Flere kommer!

Søndag etter nyttår

Kantate BWV 58 Ach Gott, wie manches Herzeleid

Bach komponerte dialogkantaten i Leipzig for søndagen etter nyttårsdag. Teksten er blitt tilskrevet Christoph Birkmann av Christine Blanken fra Bach-Archiv Leipzig. Han kombinerte temaene for lesningene, evangeliet om flukten til Egypt og om lidelsene til kristne fra Peters første brev, i en struktur med uvanlig symmetri med en duett som den første og siste av de fem satsene. Bach regnet verket som en del av sin syklus med koralkantater, som han hadde begynt på i 1724. Det ble antagelig første gang fremført 5. januar 1727. . 

Flere kommer!

Flere kommer!

1. søndag etter åpenbaringen

Kantate BWV 32 Liebster Jesu, mein Verlangen

Bach skrev denne dialogkantaten for 1. søndag etter åpenbaringen og ble fremført første gang 13. januar i 1726, i sin tredje kantatesyklus i Leipzig. 

Kommer flere!

Kommer flere!

2. søndag etter åpenbaringen

Kantate BWV 13 Meine Seufzer, meine Tränen

Dagens kantate for 2. søndag etter Kristi åpenbaring ble først fremført 20. januar 1726. Kantaten er et tett og komprimert mesterverk som føles svært personlig, og som det spekuleres på om er knyttet til en bestilling for en begravelse. 

Kantate BWV 3 Ach Gott, wie manches Herzeleid

Bach komponerte kantaten i Leipzig den andre søndagen etter åpenbaring, og fremførte den første gang 14. januar 1725. Kantaten har samme tittel som forrige søndags kantate BWV 58, og basert på samme salme utgitt av Martin Møller i 1587. kommer!

Flere kommer!

3. søndag etter åpenbaringen

Kantate BWV 156 Ich steh mit einem Fuß im Grabe,

Dagens kantate for 3. søndag etter Kristi åpenbaring ble første gang fremført i 23. januar 1729 i Leipzig, samme år som motetten "Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf".

Evangelieteksten fra Matteus er om hvordan Jesus helbreder en spedalsk. Teksten fortsetter med å beskrive Jesu undere - omtrent som en tidlig utgave av Snåsamannen. Samtidig ser vi ofte i disse tekstene at Jesus formaner til ikke å si noe om dette: «Si ikke dette til noen», 

Flere kommer!

Flere kommer!

4. søndag etter åpenbaringen

Kantate BWV 81 Jesus schläft, was soll ich hoffen

Bachs kantate for 4. søndag etter Kristi åpenbaring ble skrevet i 1724 og først fremført 30. januar samme år. Denne søndagen i kirkeåret dukker sjelden opp, kun når påsken kommer sent. Slik kan denne kantaten falle litt ut av bevisstheten om man hører seg gjennom kronologisk på de dagene de er skrevet for.

Dagens tekst om Jesus som stiller stormen på Genesaretsjøen har et konkret fysisk tema, og det overføres til et tema om å være sterk i troen og stå i mot stormens krefter. Dette har inspirert Bach til å hente teateret og tekstens dramatikk inn i kirken på en heftig måte. 

Flere kommer!

Flere kommer!

Marias renselse / Kyndelsmesse 2.2

Kantate BWV 158 Der Friede sei mit dir

En fredskantate på en dag som historisk var en lysmesse, kjennes som fragmenter fra julefeiringen og gir den nok et skyv som relevant i en mørk årstid - og i en verden hvor mørke skygger stadig gir oss uro og bekymring.

Snakk om å gå rett på sak, for her synger solisten tittelteksten fra første note - en helt særegen start blant Bachs kantater.

Flere kommer!

Flere kommer!

Søndag Septuagesima / 3. søndag før faste

Kantate BWV 84 Ich bin vergnügt mit meinem Glücke

Denne kantaten ble skrevet i 1727 og sannsynlig fremført 9 februar i Bachs fjerde år som Thomaskantor. Kantaten er skrevet til Septuagesima, den niende søndag før påske og tredje søndag før askeonsdag. Det er en solokantate for sopran og som ender på tradisjonelt vis med en koral. Det er et relativt lite instrumentalensemble som ledsager dette vakre smykket av en kantate.

Flere kommer!

Flere kommer!

Søndag Sexagesima / 2. søndag før faste

Kantate BWV 18 Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt

Dagens kantate for såmannssøndagen i det lutherske kirkeåret (som før er kalt sexagesima som betyr 60 dager før påske) er sannsynlig skrevet i 1713 som en av Bachs tidlige kantater. 

Opptaket med All of Bach er fra vakre Groote Kerk, Maassluis i Nederland.

Dagen faller på vinterstid, og regn og snø er naturlige værfenomener på denne tiden - og tittelen og andre satsens tekst er hentet fra profeten Jesaja

Flere kommer!

Flere kommer!.

Søndag Quinquagesima / fastelavnssøndag

Kantate BWV 22 Jeusus nahm zu sich Zwölfe

Dagens kantate for søndag quinquagesima (50 dager før påske), er mer kjent i vår tradisjon som fastelavnssøndag. Denne søndagen er gjerne duket for karneval og forberedelse til fastetiden med å spise seg opp før kommende ukes serie av merkedager; blåmandag, fetetirsdag og til slutt den første dagen i faste som heter askeonsdag.

Til denne dagen hører med Bachs to kantater som han fremførte som søknad for å bli ny Thomaskantor. Kantaten ble først fremført 7. februar 1723 sammen med kantate BWV 23. 

Kantate BWV 23 Du wahrer Gott und Davids Sohn

Dagens kantate for søndag quinquagesima (50 dager før påske), er mer kjent i vår tradisjon som fastelavnssøndag. Denne søndagen er gjerne duket for karneval og forberedelse til fastetiden med å spise seg opp før kommende ukes serie av merkedager; blåmandag, fetetirsdag og til slutt den første dagen i faste som heter askeonsdag.

Til denne dagen hører med Bachs to kantater som han fremførte som søknad for å bli ny Thomaskantor. Vi vet det ble ganske nervepirrende, for Bach var tredjevalget - og når første og andrevalget fikk bedre lønnsvilkår der de de var, så kom Bach seilende inn som den endelige kandidaten.

Kantate BWV 127 kommer 2. mars 2025

Oculi / 3. søndag i faste

Kantate BWV 54 Widerstehe doch der Sünde

Fastetiden har få kantater å tilby "utsultede" Bachianere, og en enkel forklaring er at man i Leipzig ikke fremførte kantater i denne delen av kirkeåret. Her skulle det tydeligvis fastes på mange plan..... Redningen kommer oss til unnsetning fra en av Bachs tidligere kantater i Weimar skrevet i 1714 for 3. søndag i faste, og den første av Bachs fire solokantater for altsolist.

Flere kommer!

Flere kommer!

Palmesøndag

Kantate BWV 182 Himmelskönig, sei willkommen

Den første kantaten som ble delt på "Bach in Town" på palmesøndag i 2020 - og den eneste kantaten som er bevart for denne dagen i kirkeåret. Her i en fremførelse fra Bachakedemiet i Stuttgart i deres serie Barock@home, som starter med en kort innledende kronologi over historiske hendelser i året kantaten ble skrevet, og fortsetter med en samtale om kantaten med dirigent Hans-Christoph Rademann.

1. Påskedag

BWV 4 Christ lag in Todes Banden

Dagens kantate for påskedag er en av de 2-3 første kantatene Bach skrev, og den er fra 1707-08. 

Kantate 4 er en av Bachs desiderte mesterverk i en helt gjennomkomponert koralkantate til tekst av Martin Luther fra 1524. Den er basert på den første kjente tyskspråkelige salmen fra 1150 "Christ ist erstanden", som igjen er basert på den gregorianske sekvensen for påske "Victimae Paschali Laudes"

Kantate BWV 31 Die Himmel lacht, die Erde jubilieret

Kantaten for første påskedag ble skrevet og fremført 21. april 1715 i Weimar. Året før i mars 1714 ble han utnevnt til konsertmester ved hoffet i Weimar. En av hovedoppgavene var å skrive nye kantater til månedlige fremføringer i slottskirken. Evangelieteksten denne søndagen var fra Markus 16, 1-8 om Jesu oppstandelse. Teksten til kantaten ble skrevet og fritt tolket over påskebudskepet av Weimars egen poet Salomon Franck.

Flere kommer!

2. Påskedag

Bachs kantate BWV 6 Bleib bei uns, denn es will Abend werden

Dagens kantate for 2. påskedag skrev Bach 1725 og ble fremført første gang dette året 2. april. Vi vet om en fremførelse til i hans tid i Leipzig. Det som er mest opplagt er sammenhengen og likheten i det musikalske uttrykket med Johannespasjonens siste sats "Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine".

Flere kommer!

Flere kommer!

"Quasimodogenite" 1. søndag etter påske

Kantate BWV 42 Am Abend aber desselbigen Sabbats 

Dagens kantate er skrevet for 1.søndag etter påske og første gang oppført i Leipzig 8. april 1725, på en dag som opprinnelig i kirkeåret har den spenstige tittelen "Quasimodogeniti" - hvilket vil si de første åtte dagene fra påskedagen som er starten på påsketiden. Vi er tematisk rett inn i disiplenes første møte med Jesus etter oppstandelsen, og de lever i frykt for å få samme skjebne som sin herre og mester - og sørger for stengte dører. Temaet er merkelig nok ofte underkommunisert, for disiplene fryktet for eget liv etter Jesu korsfestelse og død. De følte seg som fritt vilt.

Kantate BWV 67 Halt im Gedächtnis Jesum Christ

Bare ni dager etter at Bach har fremført Johannespasjonen langfredag 1724, smeller han til med nok et mesterverk fra øverste hylle med komplett ny musikk for første søndag etter påske - med den orginale tittelen "Quasimodogeniti" - hvilket vil si de første åtte dagene fra påskedagen som er starten på påsketiden. For påsketiden er slettes ikke forbi eller vel overstått, snarere lever vi i oppstandelsens rus og kraft.

Kommer flere!

"Misericordias Domini" 2. søndag etter påske

Kantate BWV 104 "Du hirte Israel, höre" 

En kantate på en god og meningsfull søndag i kirkeåret "Misericordias Domini", barmhjertighetens dag - hvor temaet er om hyrden som passer på flokken sin. Begrepet "Hyrde" brukes hundrevis av ganger i bibelen og må tydelig være et helt sentralt ord som viser Jesu sinnelag og lederfilosofi, noe alle oppfordres til å strekke seg etter som en ledermodell - og som inneholder kjerneverdiene barmhjertighet og kjærlighet.

Kommer flere!.

Kommer flere!.

"Søndag jubilate" 3. søndag etter påske

BWV 146 Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen.

Dagens kantate for 3. søndag etter påske (eller søndag Jubilate - som dagen tre uker etter påske ble kalt -) fra 1726 eller 1728 fra Leipzigårene er en "tungvekter" med et dypt alvor om hvilke trengsler og sorger som må gjennomleves før himmelen åpner seg og gir fred.

Kommer flere!

Kommer flere!

"Cantate søndag" 4. søndag etter påske

Kantate BWV 166 Wo gehest du hin

Kantate for 4. søndag etter påske, opprinnelig kalt «Cantate søndag» i den liturgiske kalenderen etter teksten i introitus denne dagen: "Cantate Domino canticum novum" (Syng en ny sang for Herren). 

Kommer flere!

Kommer flere!

Søndag "Rogate" 5. søndag etter påske

kantate BWV 86 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch.

Dagens søndag i kirkeåret har en vakker tittel: Rogate. Søndagene etter påske har alle titler fra første ord i introitus denne dagen. Fra og med første søndag etter påske heter de fortløpende "Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate - og Rogate".

Kommer flere!

Kommer flere!

Kristi Himmelfartsdag

Kantate BWV 11 Lobet Gott in seinen Reichen

Dagens kantate for Kristi himmelfart er en av de helt store høydepunktene blant Bachs kantater. Og i hendene på Sir John Eliot Gardiner og hans ensemble er det rene dynamitten fra første "stavtak" lik en klæbo i klyvene.

Kommer flere!

Kommer flere!

6. søndag etter påske

Kantate BWV 44 Sie werden euch in den Bann tun

Dagens kantate er skrevet til 6 søndag etter påske, også kalt Exaudi i kirkeåret etter innlednings-ordet i introitus, ble fremført 21. mai 1724 i Bachs første kantatesyklus i Leipzig. Kantaten har samme tittel som BWV 183 som ble skrevet året etter i 1725.

Kantatens tema er trosforfølgelse, og leser man fra teksten i Johannes denne dagen, så ser man hvordan Jesus forbereder hans disipler på det som skal komme. Og fortsatt er verden på stedet hvil!

Kommer flere!

Kommer flere!

Pinsedag

Kantate BWV 34 O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

Kantate for pinsedag gjør med et trylleslag i åpningen pinsefesten til noe mindre kryptisk enn det som ofte formidles. Hvis selve pinseunderet er at den evige flamme, kjærlighetens kilde, er oss skjenket - "O ewiges Feuer, o ursprung der Liebe" - og at alle mennesker forstår dette underet på sitt eget språk, so just lets party!!

Kommer flerer!

Kommer flere!

Treenighetssøndag

Kantate BWV 129 Gelobet sei der Herr, mein Gott

Dagens kantate for treenighetssøndag er fra 1726 og fremført første gang 8. juni dette året. Det er en koralkantate basert på hymnen med samme tittel av Johann Olearius. Kantaten følger hymnen tekstlig i fem vers. 

Kommer flere!

Kommer flere!

1. søndag etter treenighet

Bachs kantate BWV 75 Die elenden sollen essen

Dagens kantate for første søndag etter treenighet er selve introduksjonen av seg selv som Thomaskantor i Leipzig, og for en fabelaktig musikk han presenterer seg selv bare en uke etter at han kom flyttende til byen med sin familie. 22. mai 1723 ankommer han Leipzig med sitt flyttelass, og allerede søndag 30. mai spiller han opp denne kantaten i Nicolaikirken. En stor anlagt kantate i to deler med fjorten satser - et symbolsk tall i Bachs verden.

Flere kommer!

Flere kommer!

2. søndag etter treenighet

Kantate BWV 2 Ach Gott, vom Himmel sieh darein

Dagens kantate for andre søndag etter treenighet er Bachs andre kantate i hans koralkantate syklus, skrevet i 1724 og første gang fremført 18. juni. Kantaten er basert på Luthers salme med samme tittel som han skrev over Davids salme 12. 

Kommer flere!

Kommer flere!

Fødselsfesten til døperen Johannes

Kantate BWV 30 kommer 24. juni

Flere kommer!

Flere kommer!

3. søndag etter treenighet

Kantate BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis

Dagens kantate for tredje søndag etter treenighet er av en helt enestående kvalitet og må betraktes som en av Bachs desiderte mesterverk. Likeledes er denne fremførelsen som deles her en av de mest hjerteskjærende vakre, og med gode muligheter for høy "gåsehudfaktor". 

Kommer flere!

Kommer flere!

4. søndag etter treenighet

Kantate BWV 185 Barmherziges Herze der ewigen Liebe

Bach komponerte kantaten i Weimar for den fjerde søndagen etter treenigheten og fremførte den første gang 14. juli 1715. I hans tid iWeimar var han ansvarlig for én kantate per måned.

Teksten ble skrevet av hoffdikteren Salomon Franck for anledningen og utgitt i 1715. Han tok med som avslutningskoral den første strofen av Johannes Agricolas salme "Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ".

Kommer flere!

Kommer flere!

5. søndag etter treenighet

Kantate BWV 93 Wer nur den lieben Gott läßt walten

Kantaten ble skrevet til 5. søndag etter treenighet og først fremført 9. juli i 1724 som del av Bachs koralkantate syklus, hans andre kantatesyklus i Leipzig.

Kantate BWV 131 kommer 30 juni

Kommer flere!

Maria besøkelsesdag

Kantate BWV 147 kommer 2. juli

Flere kommer!

Flere kommer!

6. søndag etter treenighet

Kantate BWV 170 Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust

Bach komponerte denne kantaten for 6. søndag etter treenighet, og fremførte den for første gang 28. juli 1726. Den tilhører Bachs tredje kantatesyklus i Leipzig.

Det må være noe av det vakreste Bach har skrevet når den rullende pastorale stemningen setter tonen, før altsolisten starter med den vidunderlige teksten "Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust". 

Kommer flere!

Kommer flere!

8. søndag etter treenighet

Kantate BWV 45 Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist

Kantaten er skrevet til 8. søndag etter treenighet, og er del av Bachs tredje kantatesyklus i Leipzig. Kantaten ble første gang fremført 11. august 1726.

Kantatens libretto er Ernst Ludwig I, Hertug av Saxe-Meiningen, og den starter med et sitat fra det gamle testamentet og Mika 6, 8 - og som setter temaet for kantaten klart og tydelig. Den peker også mot denne dagens evangelietekst som er hentet fra Bergprekenen og referer til "På fruktene skal treet kjennes".

Flere kommer!

Flere kommer!

9. søndag etter treenighet

Kantate BWV 105 Herr, gehe nicht ins gericht

Når vi kommer til 9. søndag etter treenighet møtes vi av en "lysende" kantate fra Bachs første år i Leipzig 1723 - og kun fra den åttende uken hans som Thomaskantor. Like "lysende" er det ikke sikkert handelsstanden i hjertet av Sachsen i Tyskland reagerte på dagens tekst om den rike mann og Lasarus - et av de sentrale temaer i Bibelen om kampen mellom Gud og mammon. Brorparten av byens innvånere var regelmessig til gudstjeneste, og det vil si tusenvis som i Bachs tid fikk være tett på hans musikalske tolkninger av kirkeårets temaer.

Kommer flere!.

Kommer flere!

10. søndag etter treenighet

Kantate BWV 102 Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben

Kantate for 10 søndag etter treenighet er et musikalsk mesterverk godt nok til å studeres og lyttes til, mens teksten tar oss ut i et landskap som knapt kan kalles en piknik i parken. Den røsker godt i menneskets mulige dårskap og svikefullhet.

Kommer flere!.

Kommer flere!

11. søndag etter treenighet

Bach kantate BWV 179 Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei

Dagens kantate for 11. søndag etter treenighet er fra Bachs første år i Leipzig og fra første kantatesyklus som Thomaskantor og fremført 8. august 1723. Vi skal til en av konsertene med Sir John Eliot Gardiners Bach Cantata Pilgrimage i milleniumsåret 2000 og markeringen av Bachs 250 siden hans død.

Kommer flere!.

Kommer flere!

12. søndag etter treenighet

Kantate BWV 137 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

Dagens kantate for 12. søndag etter treenighet er skrevet i 1725 og først fremført dette året 19. august. Det er en koralkantate basert på den kjente salmen av Joachim Neander med samme tittel som åpningssatsen. Kantaten følger alle versene av salmen, og den som lytter godt finner melodien i alle satsene - enten vokalt eller instrumentalt.

Flere kommer!

Kommer flere!

13. søndag etter treenighet

Kantate BWV 33 Allein zu Dir, Herr Jesu Christ

Som forrige søndags glitrende kantate, er den 13 søndagen etter treenighet duket for nok en koralkantate først fremført 3. september 1724. Kantaten er basert på koralen av samme navn som tittelen, og den er definitivt av de mer ukjente salmemelodiene.

Evangelieteksten for denne søndagen er derimot en av kjernefortellingene i kristendommen om den barmhjertige samaritan, derfor er denne kantaten om kjærlighet.

Kantate 77 Du sollt Gott, deinen Herren, lieben

Dagens kantate for 13. søndag etter treenighet er fra Bachs første år og første kantatesyklus i Leipzig, fremført 22. august 1723.

Teksten er skrevet av Johann Oswald Knauer, og kretser rundt dagens evangelietekst om den barmhjertige samaritan, og det dobbelte kjærlighetsbud - slik åpningskoret starter med:

Kommer flere!

14. søndag etter treenighet

Kantate BWV 78 Jesu, der du meine Seele

Dagens kantate er for 14. søndag etter treenighet, og ble første gang fremført 10. september i 1724 i Bachs andre år i Leipzig. Som forrige søndags kantate er dette også i syklusen av koralkantater. Kantaten er basert på hymnen med samme tittel av Johann von Rist. 

Kommer flere!

Kommer flere!

15. søndag etter treenighet

Kantate BWV 100 Was Gott tut, das ist wohlgetan

kantaten for 15 søndag etter treenighet har samme tittel som den tidligere kantate BWV 99, og begge er basert på koralen med samme navn som tittelen av Samuel Rodigast (1674). Det er litt usikkert når den er skrevet, men antagelig er den først fremført i 1734. Den tilhører sådan en av Bachs sene kantater - og han fremførte den også i 1737 og i 1742.

Kantate BWV 99 Kommer 8. september

Kommer flere!

16. søndag etter treenighet

Kantate BWV 95 Christus, der ist mein Leben

Kantate for 16. søndag etter treenighet er fra Bachs første år i Leipzig, først fremført 12. september 1723. Den er skrevet til denne dagens evangelietekst fra Lukas 7, 11-17 hvor Jesus vekker opp en død ung mann i Nain. I Bachs tid var oppstandelsen et reelt håp, hvor døden var en bro fra livets harde virkelighet og lidelse til et evig liv.

Kommer flere!

Kommer flere!

17. søndag etter treenighet

Kantate BWV 47 Wer sich selbst erhöhet

Dagens kantate for 17 søndag etter treenighet er fra Bachs fjerde år i Leipzig og ble første gang fremført 13 oktober 1726. Det er et apropos at temaet for kantaten lett kan speile tidenes mest dramatiske presidentvalg i USA, hvor evangelitekstens siste vers muligens ikke ble grundig studert i det foregående regimet i det Hvite hus: 

Kommer flere!.

Kommer flere!

18. søndag etter treenighet

Bach kantate BWV 96 Herr Christ, der ein'ge Gottessohn

Dagens kantate for 18. søndag etter treenighet ble første gang fremført 8. oktober 1724 i hans andre kantatesyklus i Leipzig. Koralkantaten er basert på en hymne av Elisabeth Cruciger, den første kvinnelige poet og salmedikter i reformasjonen - som også var en god venn av Luther.

Kommer flere!

Kommer flere!

19. søndag etter treenighet

Kantate BWV 48 Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen

Dagens kantate for 19. søndag etter treenighet er fra Bachs første kantatesyklus i Leipzig og første gang fremført 3. oktober 1723. Vi skal til et helt annet utøvermiljø i Flandern i Belgia med Octopus Chamber Choir, Le Concert d'Anvers med dirigent Bart Van Reyn.

Kommer flere!

Kommer flere!

20. søndag etter treenighet

Kantate BWV 49 Ich geh und suche mit Verlangen

Bachs kantate for 20 søndag etter treenighet ble først fremført 3. november i 1726, og regnes som en av hans kantater i tredje kantatesyklus i Leipzig.

Det er en solokantate for bass og sopran med et lite kammerensemble av instrumentalister, noe som skaper en intimitet i uttrykket som passer godt til temaet i kantaten.

Kommer flere!

Kommer flere!

21. søndag etter treenighet

Kantate BWV 109 Ich glaube Herr, hilf meinem Unglauben!

Dagens kantate for 21 søndag etter treenighet er fra Bachs første år i Leipzig, og ble første gang fremført 17 oktober 1723.

Åpningskoret er fra Markus 9, 24 «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!», og slik introduseres temaet for kantaten som kretser rundt dualiteten mellom frykt og håp, tvil og tro. 

Kommer flere!

Kommer flere!

22. søndag etter treenighet

Kantate BWV 115 Mache dich, mein Geist, bereit

Dagens kantate for 22 søndag etter treenighet ble første gang fremført 5 november 1724 og var en del av koralkantate-syklusen i Bachs andre år i Leipzig. Kantaten er basert på hymnen av samme navn som tittelen, skrevet av salmedikter og advokat Johann Burchard Freystein. 

Kommer flere!.

Kommer flere!

Reformasjonsdagen 31. oktober

Kantate BWV 80 kommer 31 oktober

Kommer flere!

Kommer flere

23. søndag etter treenighet

Kantate BWV 52 Falsche Welt, dir trau ich nicht

Dagens kantate for 23 søndag etter treenighet er en solokantate for sopran og ble første gang fremført 24 november 1726. Det mest overraskende i kantaten er den instrumentale åpningen med en sinfonia som tilsvarer første satsen i Brandenburgkonsert nummer 1. 

Kommer flere!.

Kommer flere!

24. søndag etter treenighet

Kantate BWV 26 Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

Dagens kantate for 24 søndag etter treenighet ble første gang fremført 19 november 1724 og er basert på hymnen med samme tittel som kantaten, skrevet og komponert av Michael Franck. Franck var baker, lærer, poet, komponist og protestantisk salmedikter.

Kommer flere!

Kommer flere!

25. søndag etter treenighet

Kantate Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, BWV 116

Kantaten for 25 søndag etter treenighet er en fredsbønn som avslutter det liturgiske kirkeåret i 1724, og første gang oppført 26. november dette året. 

Kommer flere!

Kommer flere!.