Kantate om den troendes intime glede over Guds nærvær i Jesusbarnet

27.12.2022

Kantate BWV 133 Ich freue mich in dir

Bach skrev koralkantaten i sitt andre år som Thomaskantor i Leipzig, som en del av sin andre kantatesyklus, til tredje juledag. Lesningene for festdagen var fra Hebreerbrevet (Hebreerne 1:1-14) og prologen til Johannesevangeliet, også kalt Hymne til Ordet (Johannes 1:1-14). 

Kantaten er basert på koralen i fire strofer "Ich freue mich in dir" (1697) av Caspar Ziegler. Det er en av de nyeste av koralene som fungerte som basis for den andre årlige syklusen, mens Bach ellers foretrakk de elskede salmene til poeter som Martin Luther og Paul Gerhardt.

Den ukjente poeten i kantateteksten beholdt den første og den siste strofen, og parafraserte de indre strofene tett til en sekvens av resitativ og arie. Teksten har ingen referanse til lesningene eller til evangelieteksten fra Johannesprologen. Den uttrykker den troendes intime glede over Guds nærvær i Jesusbarnet. 

Jeg fryder meg i deg
og hilser deg med glede,
du Jesusbarn så kjær,
velkommen vær her nede,
min lille bror du er.
Å, for en tone skjønn!
Hvor mild han viser seg,
den store Gudesønn!

- Åpningskoret og koral

Bach fremførte kantaten første gang 27. desember 1724. Bachs etterfølger som Thomaskantor - Gottlob Harrer - fremførte kantaten etter Bachs død. Kantatens orginalmanuskript ble påstått å være eid av Wilhelm Friedemann Bach. I 1827 ble den solgt på auksjon i Berlin med flere andre Bach-kantater og manuskripter til Carl Pistor. Pistor inviterte Mendelssohn til å katalogisere auksjonsmaterialet, som ble de originale manuskriptene i den enorme Rudorff-samlingen; til gjengjeld ga Pistor orginalmaterialet av  kantate BWV133 til Mendelssohn. 

1. Kor: Ich freue mich in dir

Ich freue mich in dir
und heisse dich willkommen,
mein liebes Jesulein.
Du hast dir vorgenommen,
mein Brüderlein zu sein.
Ach, wie ein Süsser Ton!
Wie freundlich sieht er aus,
der grosse Gottessohn!

Jeg fryder meg i deg
og hilser deg med glede,
du Jesusbarn så kjær,
velkommen vær her nede,
min lille bror du er.
Å, for en tone skjønn!
Hvor mild han viser seg,
den store Gudesønn!

2. Arie alt: Getrost!

Getrost! es fasst ein heil'ger Leib
des Höchsten unbegreiflichs Wesen.
Ich habe Gott -
wie wohl ist mir geschehen! -
von Angesicht zu Angesicht gesehen.
Ach, meine Seele muss genesen.

Å fryd! nå rommer jordisk kropp
den Høyes uforståelige vesen.
Jeg har nå Gud -
hvem kan erfare større! -
i krybben selv med egne øyne skuet.
Å, hvor min sjel må seg fornye.

3. Resitativ tenor: Ein Adam mag

Ein Adam mag sich voller schrecken
vor Gottes Angesicht
im Paradies verstecken.
Der allerhöchste Gott
kehrt selber bei uns ein.
Und so entsetzet sich mein Herze nicht;
es kennet sein erbarmendes Gemüte.
Aus unermessner Güte
wird er ein kleines Kind
und heisst mein Jesulein.

Den gamle Adam lot seg skremme,
for Herrens strenge ansikt
måtte han seg gjemme.
Guds høye majestet
til oss seg bøyer ned.
Mitt hjerte skremmes ikke mer av det,
det vet barmhjertigheten hans vil råde.
Av kjærlighet og nåde
blir han et lite barn,
mitt Jesusbarn så kjær.

4. Arie sopran: Wie lieblich klingt es

Wie lieblich klingt es in die Ohren,
dies Wort: mein Jesus ist geboren,
wie dringt es in das Herz hinein!
Wer Jesu Namen nicht versteht
und wenn es nicht durch's Herze geht,
der muss ein hartes Felsen sein.

Hvor herlig klinger det i øret,
det ordet englene lot høre
at Jesus Krist på jord er født!
Hvis Jesu navn man ei forstår,
hvis ikke det til hjertet når,
da er det hardt som stein og dødt.

5. Wohlan!

Wohlan! des Todes Furcht und Schmerz
erwägt nicht mein getröstet Herz.
Will er vom Himmel sich
bis zu der Erde lenken,
so wird er auch an mich
in meiner Gruft gedenken.
Wer Jesum recht erkennt,
der stirbt nicht, wenn er stirbt,
sobald er Jesum nennt.

Godt mot! Min frykt for død og grav
har jeg ved troen kastet av.
Hvis han fra himlen seg
til verdens nød vil lenke,
så vil han òg på meg
i gravens mørke tenke.
Den Jesus kjenner rett,
dør ikke når han dør,
om han har Jesus sett.

6. Koral: Wohlan, so will ich mich

Wohlan, so will ich mich
an dich, o Jesu, halten,
und sollte gleich die Welt
in tausend Stücken spalten.
O Jesu, dir, nur dir,
dir leb ich ganz allein;
auf dich, allein auf dich,
mein Jesu, schlaf ich ein.

Og derfor vil jeg meg
på deg, å Jesus, henge
ja selv om verden skal
i tusen stykker sprenge.
O Jesus, du, kun du,
kan fylle sjel og sinn,
i deg, ja kun i deg
vil jeg óg sovne inn.


Concerto Copenhagen, conducted by Lars Ulrik Mortensen
Concerto Copenhagen, conducted by Lars Ulrik Mortensen