Syklus og verk

Det er vanskelig og tenke seg noe mektigere enn Bachs kraftfulle orgelverk når preluder, toccataer, fantasier & fuger drar seg til via instrumentenes dronning. Det føles som hele universet spiller med, og overtoner sender kaskader av dirrende klangflater ut i rommet - så du kjenner katedralen rister i grunnvollene.

I perioden 1700-1750 ble triosonateformen en sine qua non (helt essensielt) i den musikalske verden. Den inkorporerte alle idealene om harmoni, melodi og kontrapunkt forfektet av teoretikere som Mattheson, Scheibe og Quantz. I sin avhandling Der Vollkommene Capellmeister fra 1739 skrev Mattheson:

Temaet er hentet fra Jesus Kristi lidelse og død basert på deler av Matteusevangeliet etter en libretto av Picander. Matteuspasjonen ble sannsynligvis oppført første gang langfredag 11. april 1727 i Leipzigs Thomaskirche. Johannes- og Matteuspasjonen er de to eneste fullstendig bevarte pasjonsverkene fra Bachs hånd.Med nesten tre timers spilletid...

En av de mest berømte av Bachs sykluser er Partitas BWV 825-830, et sett med seks suiter utgitt individuelt fra 1726, deretter sammen som Clavierübung I i 1731. Dette er en mektig samling og "mat" for de store klavergigantene som har formet denne musikken overbevisende på svært ulike måter.