Syklus og verk

Sonater og partitas (BWV 1001–1006), i originaltittel «Sei Solo. a Violino senza Basso accompagnato.» er seks verk av Johann Sebastian Bach for fiolin solo uten akkompagnement. Samlingen består av tre fiolinsonater hver med fire satser og tre partitas som er sett med dansesatser – i renskriften brukte Bach navnene «Sonata» og «Partia».Den polyfone...

Musikalisches Opfer er en samling kontrapunktiske satser som Johann Sebastian Bach skrev tre år før sin død. Alle satsene er bygd over et tema Bach fikk seg forelagt av kong Fredrik den store av Preussen.

Orkestersuiter

04.01.2023

Selv om det er fristende å snakke om de fire orkestersuitene, kan det godt være slik at Bach skrev enda en eller to, eller til og med ti av dem. For i motsetning til Brandenburgkonsertene, er ikke disse fire orkestersuitene knyttet til hverandre. Spesialister som Joshua Rifkin (1) ser på dem som arrangementer av stykker fra andre sjangere. Bach...

Det er vanskelig og tenke seg noe mektigere enn Bachs kraftfulle orgelverk når preluder, toccataer, fantasier & fuger drar seg til via instrumentenes dronning. Det føles som hele universet spiller med, og overtoner sender kaskader av dirrende klangflater ut i rommet - så du kjenner katedralen rister i grunnvollene.

I perioden 1700-1750 ble triosonateformen en sine qua non (helt essensielt) i den musikalske verden. Den inkorporerte alle idealene om harmoni, melodi og kontrapunkt forfektet av teoretikere som Mattheson, Scheibe og Quantz. I sin avhandling Der Vollkommene Capellmeister fra 1739 skrev Mattheson:

Temaet er hentet fra Jesus Kristi lidelse og død basert på deler av Matteusevangeliet etter en libretto av Picander. Matteuspasjonen ble sannsynligvis oppført første gang langfredag 11. april 1727 i Leipzigs Thomaskirche. Johannes- og Matteuspasjonen er de to eneste fullstendig bevarte pasjonsverkene fra Bachs hånd.Med nesten tre timers spilletid...