Musikalisches Opfer

23.04.2023

Musikalisches Opfer BWV 1079

Musikalisches Opfer er en samling kontrapunktiske satser som Johann Sebastian Bach skrev tre år før sin død. Alle satsene er bygd over et tema Bach fikk seg forelagt av kong Fredrik den store av Preussen.

Hør temaet i Anton Weberns arrangement av Ricercar a 6 med Berlin Philharmonikerne og Paavo Järvi:

Verket ble til etter et møte i mellom Bach og den prøyssiske kongen i Potsdam første halvdel av mai 1747. Bach ble invitert til hoffet, der sønnen Carl Philipp Emanuel var musiker, for å vise hva han dugde til. Kongen spilte et tema for Bach og ba ham om å improvisere en fuge over det. Det «kongelige temaet» er så vanskelig å variere kontrapunktisk at man kan gå ut fra at det bevisst var forberedt av Fredrik (eller helst andre) for at Bach skulle settes på en vanskeligst mulig prøve.

Bach improviserte en trestemt fuge på en så mesterlig måte at avisene skrev at både kongen og alle tilstedeværende ble mektig imponert. Deretter spurte kongen om Bach kunne improvisere en seksstemig fuge over temaet, men her måtte Bach se seg slått. Han lovet imidlertid å skrive en skikkelig fuge over temaet og få laget et kopperstikk av stykket.

Mein Name ist Bach

This clip is from a 2003 movie named "Mein Name ist Bach" (My Name is Bach) which was a French/German/Swiss collaboration. In 1747, Johann Sebastian Bach arrives in Potsdam for the baptism of his first grandchild. Frederick II of Prussia summons Bach to the castle that very evening. Determined to provoke the grand musician, he calls on him to improvise a fugue for six voices based on a tricky little melody of his own composition. Bach, exhausted by the journey and offended by the young king's arrogance, is reluctant to get involved. Thus the first act of hostilities between the King of Prussia and the maestro from Leipzig have begun.


Tilbake i Leipzig skrev han en tre- og seksstemmig fuge for cembalo og føyde til et antall kanons uten besetningsangivelse såvel som en triosonate for tverrfløyte, fiolin og generalbass der det «kongelige temaet» også dukker opp. Han valgte fløyte som et «kongelig instrument» siden kong Fredrik var en ivrig fløytist og elev av Johann Joachim Quantz. 7. juli avsluttet Bach arbeidet og dediserte verket til den prøyssiske kongen under navnet «Musicalisches Opfer». Bach var seg nok bevisst at «offer» både kunne stå for en hyllingsgave til kongen, samtidig som Bach selv var et offer for kongens listige utfordring.

Som så mange molltemaer fra barokken består også dette temaet av en tonikatreklang, men med en tilføyd sekst hvorfra temaet faller til en forminsket septim i nedre ledetone. Et karakteristisk trekk er den nedadstigende kromatiske skalaen før sluttkadensen. Denne kromatikken umuliggjør enhver form for trangføring,[3] slik at de kontrapunktiske mulighetene innskrenkes kraftig. Den virkelige utfordringen er imidlertid ikke de komposisjonstekniske vanskelighetene ved den berømte seksstemte fugens høyt utviklede kontrapunktikk, men oppgaven med å gjøre den spillbar på et cembalo med bare to hender til rådighet.


Kilde: Wikipedia

Det er uklart hvem som komponerte «det kongelige tema». Komponisten og musikkteoretikeren Arnold Schönberg kom til den konklusjon at det bare fantes en person ved den prøyssiske kongens hoff som hadde tilstrekkelig kunnskap om kontrapunktikk til å utvikle en så komplisert musikalsk figur, nemlig Bachs egen sønn Carl Philipp Emanuel. Det finnes imidlertid ikke kildebelegg som støtter denne hypotesen.

This clip is from an ARTE documentary (European Culture TV channel) and deals with Johann Sebastian Bach's visit with Frederick the Great in Potsdam (1747). Michael Maul, German musicologist and artistic director of the Bach Festival in Leipzig, grabs his violin and visits Sanssouci Castle in Potsdam, elaborating on the visit of the two.  

A Musical Offering from J.S. Bach to Frederick The Great

Commemorating the meeting of Johann Sebastian Bach with Fredrick the Great in 1747.

Music performed by the Akademia für Alte Musik, Berlin 

Storyteller : Carl Philipp Emanuel Bach

Das Musikalische Opfer BWV 1079 

Le Concert des Nations conducted by Jordi Savall Pierre Hantaï harpsichord

 0:00:00 Thema regium Thematis regii elaborationes canonicae 

0:06:36 • Canon perpetuus super thema regium 

0:09:02 • Canon 2 a 2 violini in unisono 

0:10:43 • Canon 1 a 2 cancrizans 

0:12:33 • Canon 3 a 2 per motum contrarium 

0:14:13 • Ricercar a 6 

0:21:53 • Canon a 4 per aumentationem, contrario motu (A) 

0:24:28 Sonata sopr'il soggetto reale a traversa 

• Largo • Allegro • Andante • Allegro Thematis regii elaborationes canonicae 

0:42:08 • Canon a 2 quaerondo invenietis (A) 

0:43:42 • Canon 5 a 2 per tonos 

0:46:56 • Canon a 2 quaerondo invenietis (B) 

0:48:08 • Fuga canonica in epidiapente 

0:50:14 • Canon a 2 per aumentationem, contrario motu (B) 

0:52:45 • Canon perpetuus per giusti intervalli 

0:54:45 • Canon a 4 

0:59:06 • Ricercar a 6

Sanssouci Palace
Sanssouci Palace