En kantate hvor tiden stopper helt opp i ren og skjær skjønnhet

31.10.2021

Kantate BWV 115 Mache dich, mein Geist, bereit

Dagens kantate for 22 søndag etter treenighet ble første gang fremført 5 november 1724 og var en del av koralkantate-syklusen i Bachs andre år i Leipzig. Kantaten er basert på hymnen av samme navn som tittelen, skrevet av salmedikter og advokat Johann Burchard Freystein. Freystein var influert av den tyske teologen Philipp Jakob Spener, en av pietismens fedre. Vi ser forøvrig stadig tekster i Bachs kantater som kan knyttes til pietismen, en retning som i dag langt på vei oppleves utdatert.

Likevel er det kvaliteter innenfor tradisjonen som bør sees i et bredere perspektiv, og i forhold til teksttolkning av dagens evangelium kantaten spinner rundt - er Freysteins tekst mer forståelig.

Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren er en sterk historie om barmhjertighet, raushet og takknemlighet og om å gi videre det man selv har fått av medfølelse. Den er også et voldsomt oppgjør - i ordets rette forstand - med den som i sitt hjerte ikke tilgir sin bror og viser barmhjertighet.

Kantaten åpner nærmest som en kombi sinfonia, fløytekonsert og koralfantasi - velbekomme!

Mache dich, mein Geist, bereit,
wache, fleh und bete,
dass dich nicht die böse Zeit
unverhofft betrete;
denn es ist
Satans List
über viele Frommen
zur Versuchung kommen.

Gjør deg, sjel, beredt med flid,
våk og be, vær rede,
så deg ei den onde tid
rammer med sin vrede;
Satan er
alltid nær
for til mange fromme
med sin list å komme.

Trykk på bildet for å se & høre kantaten + ekstramateriale!

Musikalsk er kantaten et gullfunn, og den edleste skatten er sopranarien "Bete aber auch dabei" som er en finslipt diamant - en av de vakreste arier i hele Bachs ouvre. Et intimt kammermusikalsk stykke som ingen bør være ukjent med om man har Bach som livsledsager og reisefølge. 

"Medan Newton upptäckte tyngdlagen, kan man väl säga att Bach upphävde den."

Bachs harmoniska uppfinningsrikedom var enastående, han sökte precision och fulländning i varje enskild stämma och han lyckades skapa en utsökt balans mellan melodiernas skönhet och tekniken, hantverket. Det finns hos honom en matematisk perfektion. En av hans elever jämförde sin läromästare med Newton. Det är en träffande beskrivning. Bach var en musikens vetenskapsman, en utforskare av dess universum och innersta väsen. Medan Newton upptäckte tyngdlagen, kan man väl säga att Bach upphävde den.

Det händer i arian "Bete aber auch dabei" ur kyrkokantaten Mache dich, mein Geist, bereit, ett stycke som jag skulle överväga att ta med mig till en öde ö. Efter tio takters förspel, där flöjten stillsamt men stadigt introducerar melodin i h-moll ackompanjerad av cello, kommer sopranrösten in och lägger sig på en lång ton som avslutas med en suck, i ordet bete ("bed"). Ytterligare en sådan suck följer, nu en ters högre. Sopranens melodislinga är på samma gång bedjande, sörjande och smekande. Den både gråter och tröstar, alltmedan flöjtens och cellons stämmor slingrar sig om den utan att vidröra den, som i en spiralrörelse. Sångstämman lyfter de övriga: musiken stiger från marken och börjar sväva. Det är överjordiskt vackert och utan tillstymmelse till sentimentalitet.

- Martina Björk, Fil dr i latin vid Lunds universitet fra en artikkel med tittelen "Den femte evangelist" i magasinet Axess, hvor hun omtaler boken Arvet efter Johann Sebastian Bach, skrevet av Erik Kjellberg

Sopranen Julia Doyle er et annet gullfunn, og hver gang hun dukker opp blant solistene - er det bare å la seg bergta. Tiden stopper helt opp i ren og skjær skjønnhet når Bach entrer scenen med slik magisk musikk. 

Våk og be hver dag og stund

før enn natten kommer!

Be om nåde for din synd

hos din store dommer,

han vil deg fra synden fri

til en evig sommer.


- Sopranarie


Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren fra Matteus 18, 21-35

21 Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» 22 «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju! 23 Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. 24 Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. 25 Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. 26 Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: 'Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.' 27 Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. 28 Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: 'Betal det du skylder!' 29 Men den andre falt ned for ham og ba: 'Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.' 30 Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. 31 Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. 32 Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: 'Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. 33 Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?' 34 Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden. 35 Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»

  1. Chorale: Mache dich, mein Geist, bereit
  2. Aria (alto): Ach schläfrige Seele, wie? ruhest du noch?
  3. Recitative (bass): Gott, so vor deine Seele wacht
  4. Aria (soprano): Bete aber auch dabei
  5. Recitative (tenor): Er sehnet sich nach unserm Schreien
  6. Chorale: Drum so laßt uns immerdar
Julia Doyle
Julia Doyle