Kantate om den kristne kunst, utmeislet fra tidenes preken

10.07.2022

Kantate BWV 185 Barmherziges Herze der ewigen Liebe

Bach komponerte kantaten i Weimar for den fjerde søndagen etter treenigheten og fremførte den første gang 14. juli 1715. I hans tid i Weimar var han ansvarlig for én kantate per måned. 

Teksten ble skrevet av hoffdikteren Salomon Franck for anledningen og utgitt i 1715. Han tok med som avslutningskoral den første strofen av Johannes Agricolas salme "Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ".

Kantaten er strukturert i seks satser begynner med en duett, etterfulgt av en sekvens av vekslende arier og resitativer og avsluttes med en firestemmig koral. 


Temaet for dagen er basert på et utdrag av tidenes kraftigste preken - mest kjent som Bergprekenen i Matteusevangeliet, men her parallellen fra Lukasevangeliet som kalles sletteprekenen. I sum utgjør bassarien en kort synopsis av denne, med fokus på kjærlighet og barmhjertighet. Slik reflekterer teksten den gregorianske sekvensen "Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est" - Der hvor barmhjertighet og kjærlighet er, der er Gud.

Det er den kristne kunst!
Sin Gud, seg selv å kjenne,
av kjærligheten brenne,
og ikke urett dømme,
og andres dåd fordømme,
og nestens nød forglemme,
hans velferd heller fremme!
Det gir deg Guds og folkets gunst,
det er den kristne kunst!

- Arie for bass, 5. sats

Trykk på bildet for å se & høre kantaten, å få tilgang til tekst, info og ekstramateriale.

Fra sletteprekenen, Lukas 6, 36-42

36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.

Døm ikke
37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. 38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.»
39 Han fortalte dem også en lignelse: «Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta? 40 En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester.
41 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 42 Hvordan kan du si til din bror: 'Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!' når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.

Schloss Weimar
Schloss Weimar