Kantate om den kristne kunst, utmeislet fra tidenes preken

02.07.2023

Kantate BWV 185 Barmherziges Herze der ewigen Liebe

Bach komponerte kantaten i Weimar for den fjerde søndagen etter treenigheten og fremførte den første gang 14. juli 1715. I hans tid i Weimar var han ansvarlig for én kantate per måned. 

Teksten ble skrevet av hoffdikteren Salomon Franck for anledningen og utgitt i 1715. Han tok med som avslutningskoral den første strofen av Johannes Agricolas salme "Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ".

Kantaten er strukturert i seks satser og begynner med en duett, etterfulgt av en sekvens av vekslende arier og resitativer og avsluttes med en firestemmig koral. 


Temaet for dagen er basert på et utdrag av tidenes kraftigste preken - mest kjent som Bergprekenen i Matteusevangeliet, men her parallellen fra Lukasevangeliet som kalles sletteprekenen. I sum utgjør bassarien en kort synopsis av denne, med fokus på kjærlighet og barmhjertighet. Slik reflekterer teksten den gregorianske sekvensen "Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est" - Der hvor barmhjertighet og kjærlighet er, der er Gud.

Det er den kristne kunst!
Sin Gud, seg selv å kjenne,
av kjærligheten brenne,
og ikke urett dømme,
og andres dåd fordømme,
og nestens nød forglemme,
hans velferd heller fremme!
Det gir deg Guds og folkets gunst,
det er den kristne kunst!

- Arie for bass, 5. sats

Trykk på bildet for å se & høre kantaten, å få tilgang til tekst, info og ekstramateriale.

Fra sletteprekenen, Lukas 6, 36-42

36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.

Døm ikke
37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. 38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.»
39 Han fortalte dem også en lignelse: «Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta? 40 En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester.
41 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 42 Hvordan kan du si til din bror: 'Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!' når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.

Anstreng deg mens tiden går,
til å så ditt frø vær rede,
hvis din avling skal deg glede
i et evig gyllenår.
Den som vil det gode sprede,
han skal høste inn med glede.                                                                                                                                                                                                                                            - Arie for alt 3. sats

1. Duett sopran, tenor: Barmherziges Herze

Barmherziges Herze
der ewigen Liebe,
errege, bewege mein Herze durch dich,
damit ich Erbarmen und Gütigkeit übe,
o Flamme der Liebe, zerschmelze du mich!

Barmhjertige hjerte,
du kjærlighets kilde,
vekk og beveg du mitt hjerte mot deg,
så jeg kan få være din kjærlighets bilde,
å kjærlighets flamme, kom, smelte du meg!

2. Resitativ alt: Ihr Herzen

Ihr Herzen, die ihr euch
in Stein und Fels verkehret,
zerfliesst und werdet weich!
Erwägt, was euch der Heiland lehret;
übt, übt Barmherzigkeit
und sucht noch auf der Erden
dem Vater gleich zu werden!
Ach! greifet nicht
durch das verbot'ne Richten
dem Allerhöchsten ins Gericht,
sonst wird sein Eifer euch zernichten!
Vergebt, so wird euch auch vergeben!
Gebt, gebt in diesem Leben!
Macht euch ein Kapital,
das dort einmal
Gott wiederzahlt mit
reichen Interessen
denn wie ihr messt,
wird man euch wieder messen!

Å hjerter, dere som
Til stein og berg er herdet,
bli myke og vend om!
Husk på hva Frelseren oss lærer;
øv, øv barmhjertighet
og søk på jorderike
å bli Gud Fader like!
Men prøv ikke
ulovlig selv å dømme,
og gripe den høye dommers rett,
da vil hans vrede deg fordømme!
Tilgi, og du skal selv bli tilgitt!
Gi, gi i dette livet!
Skap deg en kapital
i himlens sal
hvor Gud vil lønne
deg med høye renter,
for som du gir,
med samme mål du henter!

3. Arie alt: Sei bemüht

Sei bemüht in dieser Zeit,
Seele, reichlich auszustreuen,
soll die Ernte dich erfreuen
in der rechten Ewigkeit,
wo, wer Gutes ausgesäet,
fröhlich nach den Garben gehet.

Anstreng deg mens tiden går,
til å så ditt frø vær rede,
hvis din avling skal deg glede
i et evig gyllenår.
Den som vil det gode sprede,
han skal høste inn med glede.

4. Resitativ bass: Die Eigenliebe

Die Eigenliebe schmeichelt sich!
Bestrebe dich,
erst deinen Balken auszuziehen;
denn magst du dich üm Splitter auch bemühen,
die in des Nächsten Augen sein!
Ist gleich dein Nächster nicht vollkommen rein,
so wisse, dass du auch kein Engel,
verbess're deine Mängel!
Wie kann ein Blinder mit dem andern
doch recht und richtig wandern?
Wie, fallen sie zu ihrem leide
nicht in die Gruben alle beide?

Vår egoisme praler så!
Bestreb deg på
at egen bjelke først er vekke
så kan du etter flisene deg strekke
som i din nestes øye er!
Er ikke han fullkommenheten nær,
så husk; du selv er ingen engel,
forbedre først din mangel!
Hvordan kan blinde med hverandre
den rette veien vandre?
Ja, vil de ikke snarlig falle
ned i den dype grøften, alle?

5. Arie bass: Das ist der Christen Kunst

Das ist der Christen Kunst!
Nur Gott und sich erkennen,
von wahrer Liebe brennen,
nicht unzulässig richten,
noch fremdes Tun vernichten,
des Nächsten nicht vergessen,
mit reichem Masse messen!
Das macht bei Gott und Menschen Gunst,
das ist der Christen Kunst!

Det er den kristne kunst!
Sin Gud, seg selv å kjenne,
av kjærligheten brenne,
og ikke urett dømme,
og andres dåd fordømme,
og nestens nød forglemme,
hans velferd heller fremme!
Det gir deg Guds og folkets gunst,
det er den kristne kunst!

6. Koral: Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ

Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Crist,
ich bitt, erhör mein Klagen,
verleih mir Gnad zu dieser Frist,
lass mich doch nicht verzagen;
den rechten Glauben, Herr, ich mein,
den wollest du mir geben,
dir zu leben,
mein'm Nächsten nütz zu sein,
dein Wort zu halten eben.

Jeg roper, Herre Krist, til deg,
å, hør min bitre klage!
Din nådes gunst du skjenke meg,
all mismot du forjage!
Den sanne tro la du meg få
så jeg kan frukter bære,
deg til ære,
min neste hjelpe så
ditt ord han òg vil ære.


Kilde: Bach Cantatas Website


Schloss Weimar
Schloss Weimar