Du Guds lam som bærer verdens synd, gi oss din fred!

27.02.2022

Kantate BWV 23 Du wahrer Gott und Davids Sohn

Dagens kantate for søndag quinquagesima (50 dager før påske), er mer kjent i vår tradisjon som fastelavnssøndag. Denne søndagen er gjerne duket for karneval og forberedelse til fastetiden med å spise seg opp før kommende ukes serie av merkedager; blåmandag, fetetirsdag og til slutt den første dagen i faste som heter askeonsdag.

Til denne dagen hører med Bachs to kantater som han fremførte som søknad for å bli ny Thomaskantor. Vi vet det ble ganske nervepirrende, for Bach var tredjevalget - og når første og andrevalget fikk bedre lønnsvilkår der de de var, så kom Bach seilende inn som den endelige kandidaten.

Kantaten ble skrevet allerede i Köthen mellom 1717 og 1723, mens siste satsen ble lagt til ved audition 7. februar 1723 for å bli Thomaskantor.

Dagens tekst er fortellingen om den blinde mannen ved Jeriko, og teksten i det første recitativet dreier inn mot et kjent "bilde": "Du kom alene for syke, svake, ikke friske her å tjene". Dagen er starten på en forberedelse til påskedramaet som venter i Jerusalem, og derfor la Bach inn Agnus Dei i den tyske språkdrakten som avsluttende koral. Denne satsen er muligens eldre enn resten av kantaten og tilhørte en tapt Weimarer Passion fra 1717.

Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns dein' Frieden!

Det er vært å få med seg extra videoer med intervjuer av blant annet musikalsk leder Sigiswald Kuijken om bruk av instrumentet violoncello da spalla, et særegent syn og mulig oppdagelse for de fleste.

Trykk på bildet for å høre & se kantaten, og få tilgang til mer info, teksten og bakgrunnsmateriale!

Evangelieteksten er fra Lukas 18, 31-42:

Jesus taler for tredje gang om sin død og oppstandelse31 Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. 32 Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, 33 og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp.» 34 Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa.Den blinde mannen ved Jeriko35 Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. 36 Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. 37 De svarte ham: «Jesus fra Nasaret kommer forbi.» 38 Da ropte han: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 39 De som gikk foran, snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 40 Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham: 41 «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» 42 Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» 43 Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud.

Gjør under med din sterke hånd,
Som før har revnet onde bånd.
la hjelp og trøst fra deg bli sendt!

- Fra 1 sats og duett