Kantaten som starter med det dobbelte kjærlighetsbud

11.09.2022

Kantate 77 Du sollt Gott, deinen Herren, lieben

Dagens kantate for 13. søndag etter treenighet er fra Bachs første år og første kantatesyklus i Leipzig, fremført 22. august 1723.

Teksten er skrevet av Johann Oswald Knauer, og kretser rundt dagens evangelietekst om den barmhjertige samaritan, og det dobbelte kjærlighetsbud - slik åpningskoret starter med:

Du sollt Gott, deinen Herren, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
von allen Kräften und von ganzem Gemüte
und deinen Nächsten als dich selbst.

"Du skal elske Herren din Gud
av hele ditt hjerte og av hele din sjel
og av all din kraft og av all din forstand,
og din neste som deg selv."


I åpningskoret siteres en Luther-hymne instrumentalt av trompeten i kanon med continue: "Dies sind die heilgen zehn Gebot". Resitativ og arier reflekterer evangelietekstens tema om å elske Gud og elske sin neste, og det avsluttes som vanlig med en firstemt koral: "Ach Gott, vom Himmel sieh darein". Denne er fra 1524 og skrevet av Luther, og utgitt som første samling med Luther-hymner ("Achtliederbuch"), med åtte i tallet - hvorav fire av Luther.

Kilde : Wikipedia

Trykk på bildet for å høre & se kantaten

Den barmhjertige samaritanen - Lukas 10, 25-37

25 Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26 «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28 Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29 Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30 Jesus tok dette opp og sa:

«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31 Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32 Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: 'Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.'
36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37 Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

1. Kor: Du sollt Gott, deinen Herren, lieben

Du sollt Gott, deinen Herren, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
von allen Kräften und von ganzem Gemüte
und deinen Nächsten als dich selbst.

"Du skal elske Herren din Gud
av hele ditt hjerte og av hele din sjel
og av all din kraft og av all din forstand,
og din neste som deg selv."

2. Resitativ bass: So muss es sein

So muss es sein!
Gott will das Herz für sich alleine haben.
Man muss den Herrn von ganzer Seele
zu seiner Lust erwählen
und sich nicht mehr erfreun,
als wenn er das Gemüte
durch seinen Geist entzündt,
weil wir nur seiner Huld und Güte
alsdann erst recht versichert sind.

Slik er Guds lov!
Gud vil ha hjertet ditt for seg alene.
Man må ha Herren som sin glede,
til lovsang være rede,
og elske intet mer
enn når han Ånden sender
som tenner oss i brann,
skjønt kun ved nåden kan hans venner
bli trygge i sin kristenstand.

3. Arie sopran: Mein Gott, ich liebe dich

Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
mein ganzes Leben hangt dir an.
Lass mich doch dein Gebot erkennen,
und in Liebe so entbrennen,
dass ich dich ewig lieben kann.

Min Gud, jeg elsker deg av hjertet,
Mitt hele liv er fylt av deg.
Lær du meg dine bud å kjenne,
la min kjærlighet så brenne
at jeg for evig elsker deg.

4. Resitativ tenor: Gib mir dabei, mein Gott

Gib mir dabei, mein Gott, ein Samariterherz,
dass ich zugleich den Nächsten liebe
und mich bei seinem Schmerz
auch über ihn betrübe,
damit ich nicht bei ihm vorübergeh
und ihn in seiner Not nicht lasse.
Gib, dass ich Eigenliebe hasse,
so wirst du mir dereinst das Freudenleben
nach meinem Wunsch, jedoch aus Gnaden geben.

Gi meg å bli, å Gud, som en samaritan,
så jeg kan elske dypt min neste
og se hans smerte an
og hjelpe til hans beste.
Hjelp at jeg ikke går forbi en stakkar
og i nøden ham forlater.
Gjør så jeg egoismen hater,
og ta meg dit hvor fryd en gang skal råde,
det er min bønn, og gi det alt av nåde.

5. Arie alt: Ach, es bleibt in meiner Liebe

Ach, es bleibt in meiner Liebe
lauter Unvollkommenheit.
Hab ich oftmals gleich den Willen,
was Gott saget zu erfüllen,
fehlt mir's doch an Möglichkeit.

Alt min kjærlighet kan vise

er kun ufullkommenhet.

Vil jeg ofte Herren hylle

ved hans vilje å oppfylle,

har jeg ingen mulighet.

6. Koral: Herr, durch den Glauben

Herr, durch den Glauben wohn in mir,
lass ihn sich immer stärken,
dass er sei fruchtbar für und für
und reich in guten Werken;
dass er sei tätig durch die Lieb,
mit Freude und Geduld sich üb,
dem Nächsten fort zu dienen.

Gud, bo ved troen i mitt sinn,
gi troen mot og styrke
så den kan bære frukt så fin
i daglig liv og yrke.
Gjør troen fast i kjærlighet,
og øv den i tålmodighet,
for nesten rett å tjene.

Kilde : Bach Cantate Website

Pelegrín Clavé y Roqué (1838)
Pelegrín Clavé y Roqué (1838)