Kantate BWV 21, ett av Bachs desiderte mesterverk - fare for høy gåsehudfaktor

16.06.2024

Kantate BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis

Dagens kantate for tredje søndag etter treenighet er av en helt enestående kvalitet og må betraktes som en av Bachs desiderte mesterverk. Likeledes er denne fremførelsen som deles her en av de mest hjerteskjærende vakre, og med gode muligheter for høy "gåsehudfaktor". 

Kantaten har en lang og brokete historie, men den ble sannsynlig skrevet i 1713 og først fremført 17. juni 1714 som hans fjerde månedlige kantate i hans tid i hoffkapellet ved slottet i Weimar. Det er også mulig han bearbeidet den i 1720 til en fremførelse i St. Jakobi, Hamburg - i hans forsøk på å få jobben som organist der.

En ny og utvidet versjon ble til i 1723 til hans tredje søndag som Thomaskantor 13. juni dette året. Denne ble senere fremført flere ganger i Leipzig, og det er denne versjonen vi hører her.

Kanaten er skrevet over fire Davidsalmer og en tekst fra Johannes åpenbaring. Salme 94:19, salme 42:5, salme116:7, Johannes åpenbaring 5:12-13

Salme 94, 19: Når mitt indre er fullt av urolige tanker,
har min sjel glede av din trøst.

Salme 42,5: Dette minnes jeg,
min lengsel veller fram:
Til Guds hus vandret jeg i festskaren
med jubelrop og lovsang
- en pilegrimsskare i fest.

Salme 116,7: Kom til ro igjen, min sjel,
Herren har svart deg!

Johannes åpenbaring 5, 12-13:

12 De ropte med høy røst:
Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt
og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk.
13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si:
Ham som sitter på tronen,
ham og Lammet være takk og ære,
pris og makt i all evighet.

Deler av teksten er sannsynlig skrevet av hoffpoet Salomon Franck, og koralen er skrevet av Georg Neumark.

e per ogni tempo

- J.S. Bach

Selv om kantaten er skrevet til denne søndagen i kirkeåret, har Bach selv notert at den kan være for alle anledninger "e per ogni tempo".

Trykk på bildet for å se og høre kantaten!

Epistelteksten denne søndagen var fra 1. Peters. brev 5, 6-11:

6 dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. 7 Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 8 Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. 9 Stå ham imot, faste i troen! Dere vet jo at deres søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. 10 En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. 11 Makten er hans i all evighet. Amen.

Evangelieteksten er fra Lukas 15, 1-10:

Sauen som ble funnet igjen 4 «Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én av dem, lar han ikke da de nittini være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den? 5 Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. 6 Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem: 'Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.' 7 Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.Sølvmynten som ble funnet igjen 8 Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister én, tenner hun ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den? 9 Og når hun har funnet den, kaller hun sammen venninner og nabokoner og sier: 'Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen det pengestykket jeg hadde mistet.' 10 På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som vender om.»

Første del (Prima parte)

1. Sinfonia

2. Kor: Ich hatte viel Bekümmernis

Ich hatte viel bekümmernis
in meinem Herzen;
aber deine Tröstungen
erquicken meine Seele.

"Jeg hadde stor bekymring
dypt i mitt hjerte,
men, Gud, dine trøstens ord
fornyer nå min sjel."

3. Arie sopran: Seufzer, Tränen, Kummer, Not

Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
ängstlich Sehnen, Furcht und Tod
nagen mein beklemmtes Herz,
ich empfinde Jammer, Scmerz.

Sukk og tårer, sorger, nød,
angst og lengsel, frykt og død,
nager mitt nedtrykte sinn,
jager smerte, jammer inn.

4. Resitativ tenor: Wie hast du mich, mein Gott

Wie hast du mich, mein Gott, in meiner Not,
in meiner Furcht und Zagen,
denn ganz von mir gewandt?
Ach, kennst du nicht dein Kind?
Ach, hörst du nicht die Klagen von denen,
die dir sind mit Bund und Treu' verwandt?
Du warest meine Lust
und bist mir grausam worden.
Ich suche dich an allen Orten,
ich ruf', ich schrei dir nach,
allein mein Weh und Ach scheint jetzt,
als sei es dir ganz unbewusst.

Akk, hvorfor har du, Gud, i all min nød,
i all min frykt og beven,
helt vendt deg bort fra meg?
Akk, har du glemt ditt barn?
Kan du ikke høre klagen fra dem som
i din pakt er bundet fast til deg?
Du var min ene lyst,
nå straffer du meg grusomt.
Jeg søker deg på alle steder
med mine rop og skrik,
min sorg og ve og akk
deg synes være ganske ubevisst.

5. Arie tenor: Bäche von gesalz'nen Zähren

Bäche von gesalz'nen Zähren,
Fluten rauschen stets einher!
Sturm un Wellen mich versehren.
Und dies trübsalvolle Meer
will mir Geist und Leben schwächen,
Mast und Anker wollen brechen!
Hier versink ich in den Grund,
dort seh' ich der Hölle schlund.

Stride strømmer, salte tårer,
flyter endeløst fra meg.
Storm og bølger livet sårer,
og det ulykksfulle hav
vil min sjel, ja kroppen svekke,
mast og seil tillike knekke.
Her forliser jeg til bunn,
der ser jeg helvetes grunn.

6. Kor: Was betrübst du dich

Was betrübst du dich, meine Seele
und bist so unruhig in mir?
Harre, harre auf Gott!
Denn ich werde ihm noch danken
dass er meines Angesichtes Hilfe
und mein Gott ist.

"Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel,
hvorfor er du urolig?
Jeg vil vente på Gud!
Enda en gang skal jeg prise ham,
min frelser
og min Gud."

2. del (Secunda parte)

7. Resitativ Sopran, bass: Ach, Jesu, meine Ruh'

Seele:

Ach, Jesu, meine Ruh',
mein Licht, wo bleibest du?

Akk, Jesus, all min trøst,
mitt lys, hvor er du nå?

Jesus:

Seele sieh', ich bin bei dir.

Min kjære, se, jeg er hos deg.

Seele:

Bei mir? Hier ist ja lauter Nacht!

Hos meg? Her er det mørke natt!

Jesus:

Ich bin dein treuer Freund,
der auch im dunkeln wacht,
|wo lauter Schalken sind.

Jeg er en trofast venn
som våker dag og natt
hvor mørkets makter er.

Seele:

Brich doch mit deinem Glanz
und Licht des Trostes ein!

Bryt med ditt klare skinn
og trøstens lys her inn.

Jesus:

Die Stunde kommet schon,
da deines Kampfes Kron'
dir wird ein süsses Labsal sein.

Nå er den siste tid,
til ende er din strid,
og seierskronen er nå din.

8. Duett Sopran, bass: Komm, mein Jesu

Komm, mein Jesu, und erquicke!
Ja, ich komme und erquicke
dich mit meinem Gnaden Blicke.
Diese Seele, die soll sterben
und nicht leben.
Deine Seele, die soll leben
und nicht sterben
und in ihrer Unglückshöhle
ganz verderben.
Hier aus dieser wunden Höhle
sollst du erben
Ich muss stets in Kummer schweben,
Heil! durch diesen Saft der reben,
ja, ach ja, ich bin verloren.
Nein, ach nein, du bist erkoren,
Nein, ach nein, du hassest mich,
ja, ach ja, ich liebe dich,
Ach, Jesu, durchsüsse mir
Seele und Herze!
Entweichet, ihr Sorgen,
verschwinde du Schmerze!

Kom, min Jesus, og oppkvikk meg!
Med ditt nådeblikk beveg meg!
Denne sjelen går mot døden,
bort fra livet -
Nei, din sjel, skal gå mot livet,
bort fra døden,
- og i ulykksalig smerte
gå til grunne.
Her fra denne smertens hule
blir liv funnet,
jeg må her i sorger sveve,
gjennom denne vinen leve.
Ja, akk ja, til døden såret.
Nei, akk nei, du er utkåret.
Nei, akk nei, du hater meg,
Ja, akk ja, jeg elsker deg.
Akk, Jesus, fyll hjerte og
sjel med din glede!
Bort, bort med all sorgen,
forsvinn all din lede!

9. Kor: Sei nun wieder zu Frieden

Sei nun wieder zu Frieden, meine Seele,
denn der Herr tut dir Guts.

"Kom til ro igjen, min sjel,
Herren har svart deg!"

Koral

Was helfen uns die schweren Sorgen,
was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, dass wir alle Morgen
beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
nur grösser durch die Traurigkeit.
Denk nicht in deiner Drangsalshitze,
dass du von Gott verlassen sei'.st,
und dass der Gott im Schosse sitze,
der sich mit stetem Glücke speist.
Die Folgezeit verändert viel,
und setzet Jeglichem sein Ziel.

Hva hjelper oss den tunge sorgen,
hva nytter all vår akk og ve?
Hva hjelper det at vi hver morgen
med dype sukk lar allting skje
Vi gjør vårt kors og lidelse
kun tyngre ved sørgmodighet.
Tenk aldri i din trengsels hete
at du av Gud er helt forlatt,
at den som i Guds fang har sete
i stadig lykkerus er satt.
Forandring følger tiden her,
og fyller målet for enhver.

10. Arie tenor: Erfreue dich, Seele

Erfreue dich Seele,
erfreue dich Herze.
entweiche nun, Kummer,
verschwinde, du Schmerze!
Verwandle dich, Weinen, in lauteren Wein,
es wird nun, mein Âchzen
ein Jauchzen nur sein!
Es brennet und flammet
die reineste Kerze der Liebe,
des Trostes in Seele und Brust,
weil Jesus mich tröstet
mit himmlischer Lust.

Nå fryd deg, mitt indre,
og gled deg, mitt hjerte,
vik bort fra meg, sorger,
forsvinn, all min smerte.
Forvandle deg, gråten, til reneste vin,
snart skal ikke klage,
men jubel bli min!
Nå brenner og flammer
den klareste kjerte av kjærlighets varme
i hjerte og bryst,
for Jesus meg trøster
med himmelske lyst.

11. Kor: Das Lamm, das erwürget ist

Das Lamm, das erwürget ist,
ist würdig zu nehmen Kraft uns Reichtum
und Weisheit und Stärke und Ehre
und Preis und Lob.
Lob und Ehre und Preis und Gewalt
sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Alleluja, alleluja! Amen.

Det lam som ble slaktet,
er verdig til å få kraft og rikdom
og visdom og styrke og ære
og lov og pris!
Lov og ære og pris og all makt
skal være Guds fra evighet til evighet!
Halleluja, halleluja! Amen.