Meditasjon over Jesus som trøster i sorg og nød

15.01.2023

Kantate BWV 3 Ach Gott, wie manches Herzeleid 

Bach komponerte kantaten i Leipzig den andre søndagen etter åpenbaring, og fremførte den første gang 14. januar 1725. Kantaten har samme tittel som forrige søndags kantate BWV 58, og basert på samme salme utgitt av Martin Møller i 1587. 

Bach komponerte kantaten i sitt andre år som Thomaskantor i Leipzig som en del av sin syklus med koralkantater, Salmen er uten åpenbar tilknytning til de foreskrevne lesningene for denne dagen i kirkeåret. Det er en meditasjon over Jesus som en trøster i sorg og nød. En ukjent librettist omarbeidet ideene til de 18 strofene i salmen til seks satser, og beholdt ordene fra strofene 1, 2 og 18 som sats 1, 2 og 6. På samme måte beholdt Bach kormelodien i tre satser, som en koralfantasi i åpningskoret med bassen som synger cantus firmus, som en firstemmig setting i dialog med et resitativ i andre sats, og i avslutningskoralen.


Kilde: Wikipedia

NB! Trykk på bildet for å se & høre kantaten fra Olma Halle og få tilgang til mer info og bakgrunnsmateriale


1. Kor: Ach Gott, wie manches Herzeleid

Ach Gott, wie manches Herzeleid
begegnet mir zu dieser Zeit!
Der schmale Weg ist Trübsalvoll,
den ich zum Himmel wandern soll.

O Gud, hvor mye sorg og strid
som møter meg i denne tid!
Den smale vei er full av sorg
som fører meg til himlens borg.

2. Kor, Resitativ soli: Wie schwerlich

Kor:
Wie schwerlich lässt sich Fleisch und Blut
zwingen zu dem evigen Gut!
Resitativ :
so nur nach Irdischen und Eiteln trachtet
und weder Gott, noch Himmel achtet.
Resitativ :
Da du, o Jesu, nur mein Alles bist
und doch mein Fleisch so widerspenstig ist
Kor:
Wo soll ich mich denn wenden hin?
zu dir, o Jesu, steht mein Sinn.
Resitativ
das Fleisch ist schwach,doch will der Geist,
so hilf du mir, der du mein Herze weisst.
Resitativ :
Wer deinem Rath und deiner Hülfe traut,
der hat wohl nie auf falschen Grund gebaut.
da du der ganzen Welt zum Trost gekommen,
und unser Fleisch an dich genommen,
so rettet uns dein Sterben
von endlichen Verderben.
Drum schmecke doch ein gläubiges Gemüthe
des Heilands freundlichkeit und Güte.


Hvor nødig lar vel kjøtt og blod
seg tvinge mot sin Gud så god!
som mot det jordiske og tomme trakter
og ei sin Gud ei himlen akter.
Men du, o Jesus, er min sjel så kjær,
på tross av kjøttet som motstridig er.
Hvor skal vel jeg da vende meg?
Mitt sinn står, Jesus, kun til deg.
Mitt kjøtt er svakt, men ånden vil,
så hjelp meg du som hjertet kjenner til.
Den på ditt råd og hjelp kan hvile trygg,
han har vel ei på utrygg grunn sitt bygg.
Som hele verdens trøster er du kommet,
vårt eget kjøtt har du tatt på deg.
Din død ble oss til frelse
fra endelig fortapelse.
Så kan hans gode venner smake både
sin Frelsers vennlighet og nåde.

3. Arie bass: Empfind'ich Höllenangst

Empfind' ich Høllenangst und Pein,
doch muss beständig in dem Herzen
ein rechter Freudenhimmel sein.
Ich darf nur Jesu Namen nennen,
der kann auch unermessne Schmerzen
als einen leichten Nebel trennen.

Om enn jeg føler helvedsangst og frykt,
så finnes alltid i mitt hjerte
en ekte himmelglede trygt.
Jeg nevner Jesu navn så gjerne,
det kan ulidelige smerter
som himlens lette skyer fjerne.

4. Resitativ tenor: Es mag mir Leib

Es mag mir Leib und Geist verschmachten,
bist du, o Jesu, mein, und ich bin dein,
will ichs nicht achten.
Dein treuer Mund und dein unendlich lieben,
das unverändert stets geblieben,
erhält mir noch den ersten Bund,
der meine Brust mit Freudigkeit erfüllet,
und auch des Todes Furcht,
des Grabens Schrecken stillet,
fällt Noth und Mangel gleich
von allen Seiten ein,
mein Jesus wird mein Schatz
und Reichtum sein.

Får legeme og ånd sin ende,
er du, o Jesus, min, og jeg er din,
da la det hende.
Din trofasthet og grenseløse nåde,
som stadig over meg vil råde,
befester meg den første pakt,
den som mitt bryst med fryd og glede fyller,
og også dødens frykt,
min skrekk for graven stiller.
Og rammer mangel, nød
meg både dag og natt,
min Jesus er min rikdom
og min skatt.

5. Duett sopran, alt: Wenn Sorgen auf mich dringen

Wenn Sorgen auf mich dringen,
will ich in Freudigkeit
zu meinem Jesu singen.
Mein Kreuz hilft Jesus tragen,
drum will ich gläubig sagen:
es dient zum Besten allezeit.

Må sorg og nød meg tynge,
vil jeg med fryd i sinn
min pris til Jesus synge.
Mitt kors er tungt å bære,
hans hjelp vil med meg være,
det tjener meg til beste all min tid.

6. Koral: Erhält'mein Herz

Erhält mein Herz im Glauben rein,
so leb' und sterb' ich dir allein,
Jesu, mein Trost, hør' mein Begier:
o mein Heiland, wär' ich bei dir.

Hold troen ren i hjertet mitt,
så det i liv og død er ditt.
Min trøster sann, hør mitt begjær:
Ta meg til deg, min Frelser kjær!


Kilde: Bach Cantatas Website

NB! Trykk på bildet for å se & høre Musical workshop på BWV 3 | Bach Factory