Av Saba kom de konger tre - en kantate om hva vi kan bringe av gave og offer til det store mysteriet

06.01.2024

Kantate BWV 65 Sie werden aus Saba alle kommen

Kantate for Hellig tre kongers dag ble først fremført 6. januar 1724 i Leipzig. Det hele starter som en prosesjon hvor følget er på vei til Betlehem - slik dirigent Hans-Christoph Rademann ser det for seg.

Med denne kantaten avslutter Bach sin julesyklus i Leipzig som har gitt oss så mye musikalsk rikdom, og det smerter nesten å vite hvor lenge det er til neste gang vi igjen kan gå inn i dette eventyret av en universell og tidløs fortolkning av julemysteriet.

Saba eller Seba, var et oldtidsrike og var sannsynlig lokalisert i det som i dag er kjent som Jemen, en av de mest glemte og grusomme humanitære tragedier i vår tid. 

Saba levde i sin tid godt på karavantrafikken, og deres rikdom var godt kjent i Midtøsten. Slikt sett er det lett å tenke at første satsen representerer karavanen av konger med kostbare gaver fra Saba.

De tre zoroastristiske prestene, ofte kalt de hellige tre konger. Mosaikk fra 500-tallet i basilikaen Sant' Apollinare Nuovo i Ravenna i Italia. Øverst står navnene deres skrevet: Balthasar, Melchior og Kaspar.

Fra Saba kom de konger tre,
de konger tre,
Gull røkels, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!

Sant' Apollinare Nuovo
Sant' Apollinare Nuovo

Andre satsens koral kommer som en overraskende refleksjon over første satsens "prosesjon", og vi får et intimt og meditativt møte i stallen mellom kongene og den hellige familie - nesten som vi har følelsen av å være der sammen med dem denne stille og merkverdige natt.

Fra kongenes gull, røkelse og myrra, blir vi så utfordret på hva vi kan bringe til torgs ved dette mysteriet: 

Hva kan jeg bringe deg,
du himmelkonge?
Er ikke hjertet mitt for ringe,
så ta det nådig imot
det vakreste jeg gir.

I resitativet før den midtre fjerde satsen møter vi en parallell til det som i vår tradisjon har fylt en av våre mest elskelige julesalmer: "Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i sin hovedsum".

I Hans-Christoph Rademann sitt perspektiv er tematikken i den fjerde satsens arie kjernen i kantaten. 

The theme is: what can we ordinary people do who don´t possess gold, frankinsence and myrrh? And then there is only one more theme: And that is that you must offer yourself. That´s what you must do. For me, this has been an inspiring thought for a long time now. That you value yourself highly enough to be an offering. That´s marvellous. It implies that you accept yourself. That you come to terms with yourself.

- Hans-Christoph Rademann

Trykk på bildet for å høre & se kantaten og få tilgang til ekstramateriale

Vismennene hyller Jesus

1 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. 5 «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:

6 Du Betlehem i Juda land

er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.

For fra deg skal det komme en fyrste

som skal være hyrde for mitt folk Israel.»

7 Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. 8 Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» 9 Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. 11 De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12 Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.


1. Kor: Sie werden aus Saba Alle kommen

Sie werden aus Saba Alle kommen,
Gold und Weihrauch bringen,
und des Herren Lob verkündigen.

"Alle fra Saba skal komme,
gull og røkelse har de med seg,
de forkynner Herrens pris."

2. Koral: Die Kön'ge aus Saba kamen dar

Die Kön'ge aus Saba kamen dar,
kamen dar,
Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie dar,
Alleluja, Alleluja!

Fra Saba kom de konger tre,
de konger tre,
Gull røkels, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!

3. Resitativ bass: Was dort Jesaias vorhergeseh'n

Was dort Jesaias vorhergeseh'n,
das ist zu Bethlehem gescheh'n.
Hier stellen sich die Weisen
bei Jesu Krippe ein,
und wollen ihn als ihren König preisen.
Gold, Weihrauch, Myrrhen
sind die köstlichen Geschenke,
womit sie dieses Jesuskind
zu Bethlehem im Stall beehren.
Mein Jesu, wenn ich jetzt
an meine Pflicht gedenke,
muss ich mich auch zu deiner Krippe kehren
und gleichfalls dankbar sein;
denn dieser Tag ist mir ein Tag der Freuden,
da du, o Lebensfürst, das Licht der Heiden
und ihr Erlöser wirst.
Was aber bring' ich wohl,
du Himmelskönig?
Ist dir mein Herze nicht zu wenig,
so nimm es gnädig an,
weil ich nichts Edlers bringen kann.

Det som Jesaia har forutsett,
det har i Betlehem nå skjedd.
Her kneler nå de vise
ved Jesu krybbe ned,
og ønsker ham som deres konge prise.
Gull, myrra, røkelse
er de kostelige gaver
de bragte til det jesusbarn
i Betlehem for ham å ære.
Min Jesus, når jeg nå
betrakter hva jeg skylder,
må også jeg hos deg ved krybben være,
og bringe deg min takk,
for denne dag for meg er fylt av glede
nårdu, o livets helt, du lys for verden,
blir alles Frelser sann.
Hva kan jeg bringe deg,
du himmelkonge?
Er ikke hjertet mitt for ringe,
så ta det nådig imot
det vakreste jeg gir.

4. Arie bass: Gold aus Ophir ist zu schlecht

Gold aus Ophir ist zu schlecht,
weg, nur weg mit eitlen Gaben,
die ihr aus der Erde brecht,
Jesus will das Herze haben!
Schenke dies, o Christenschar,
Jesu zu dem neuen Jahr!

Gull fra Ofir er for smått,
bort, nå bort med gaver tomme,
som fra jorden vi har fått,
Jesus vil ha hjerter fromme!
Skjenk ham det, du kristenflokk,
det er nyttårsgave nok!

5. Resitativ tenor: Verschmähe nicht

Verschmähe nicht, du, meiner Seele Licht,
mein Herz, da ich in Demuth
zu dir bringe.
Es schliesst ja solche Dinge
in sich zugleich mit ein,
die deines Geistes Früchte sein.
Des Glaubens Gold, der Weihrauch des Gebets,
die Myrrhen der Gedult sind meine Gaben,
die sollst du, Jesu, für und für
zum Eigenthum und zum Geschenke haben.
Gieb aber dich auch selber mir,
so machst du mich
zum Reichsten auf der Erden;                                                                                                                              denn, hab' ich dich,                                                                                                                                                          so muss des grössten Reichthums Überfluss                                                                                                            mir dermaleinst im Himmel werden.

Forsmå meg ikke, sjelens lys på vei,
når jeg mitt hjerte ydmykt
til deg bringer.
Det fører også med seg
av slike goder her
som Helligåndens frukter er.
For troens gull og bønnens røkelse,
tålmodighetens myrra er de gaver
som du, min Jesus, nå skal få
til eiendom og som min offergave.
Men gir du òg deg selv til meg
så gjør du meg
til rikeste blant alle
for har jeg deg
så vil en større rikdoms overflod
meg først i himmelen tilfalle.

6. Arie tenor: Nimm mich dir zu eigen hin

Nimm mich dir zu eigen hin,
nimm mein Herze zum Geschenke!
Alles, Alles was ich bin,
was ich rede, thu' und denke,
soll, mein Heiland, nur allein
dir zum Dienst gewidmet sein!

Ta meg som din eiendom,
ja mitt hjerte deg jeg skjenker!
Alt jeg eier, alt jeg er,
hva jeg taler, gjør og tenker,
skal, min Frelser, være kun
viet deg fra denne stund!

7. Koral: Ei nun, mein Gott

Ei nun, mein Gott, so fall' ich dir
getrost in deine Hände,
nimm mich, und mach' es so mit mir
bis an mein letztes Ende,
wie du wohl weisst,
dass meinem Geist
dadurch sein Weg entstehe,
und deine Ehr' je mehr und mehr
in mir selbst erhöhe.

Min Gud, nå gir jeg trøstig meg
så glad i dine hender.
Ta meg og gjør det så at jeg
til jordelivet ender
kan følge deg
på livets vei
og så oppstå fra møye,
og jeg din ære mer og mer
i livet kan opphøye!


Kilde: Bach Cantatas Website

Hans-Christoph Rademann
Hans-Christoph Rademann