Kantaten som Bach introduserer seg selv med som ny Thomaskantor - jobben han bare var innstilt som nr. 3 av søkerne

11.06.2023

Bachs kantate BWV 75 Die elenden sollen essen

Dagens kantate for første søndag etter treenighet er selve introduksjonen av seg selv som Thomaskantor i Leipzig, og for en fabelaktig musikk han presenterer seg selv bare en uke etter at han kom flyttende til byen med sin familie. 22. mai 1723 ankommer han Leipzig med sitt flyttelass, og allerede søndag 30. mai spiller han opp denne kantaten i Nicolaikirken. En stor anlagt kantate i to deler med fjorten satser - et symbolsk tall i Bachs verden.

Vi er tilbake hos "All of Bach" denne gang ledet av en Bachianer som har legendestatus, Sigiswald Kuijken - en av tre brødre som har vært med å forme "tidligmusikkbevegelsen" og fremføringspraksis.

Når man tenker på hvor nær Bach var å ikke bli Thomaskantor, så er det bare å takke og bukke for historiens skjebne at Bach som nr. tre av søkerne endelig fikk jobben etter de to første trakk seg. Og de to første var ingen hvem som helst. 

Telemann var førstevalget og fikk jobben, men hans arbeidsgivere i Hamburg økte lønnen hans og han trakk seg derfor. Kapellmester Gaupner i Darmstadt var neste på listen, og han fikk også tilslag på jobben. Han hadde en enorm produksjon med 1300 kantater, 116 symfonier etc og var mer kjent enn Bach i sin samtid. På samme måte som Telemann hadde han studert juss i Leipzig og var en kjent skikkelse i byen, men som Telemann økte hans arbeidsgiver i Darmstadt lønnen - og de nektet han å forlate sin stilling.

Da måtte de ta til takke med Bach, og borgermesteren Abraham Christoph Platz uttrykte på vegne av byrådet: "Siden vi ikke kan få den beste, må vi nøye oss med middelmådigheten ".

Siden vi ikke kan få den beste, må vi nøye oss med middelmådigheten

- Abraham Christoph Platz, borgermester i Leipzig

Noen har måttet spise opp hatten eller parykken etter dette, for Bach har vel med rimelig god margin overgått historiens løp om middelmådigheter

NB! Trykk på bildet for å se & hører kantaten og få tilgang til teksten, mer info og ekstra materiale

Temaet for dagens kantate er om Lasarus og den rike mannen, som dveler ved en av de mest utfordrende temaer som belyses i flere tekster i bibelen:

Dagens tekst er Lukas 16, 19-31:

19 Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. 20 Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. 21 Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. 22 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. 23 Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham. 24 'Far Abraham', ropte han, 'ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.' 25 Men Abraham svarte: 'Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26 Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.' 27 Da sa den rike: 'Så ber jeg deg, far, at du sender ham 28 til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.' 29 Men Abraham sa: 'De har Moses og profetene, de får høre på dem.' 30 Han svarte: 'Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.' 31 Abraham sa: 'Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.'»

Was hilft des Purpurs Majestät, da sie vergeht?
Was hilft der grosse Überfluss,
weil alles, so wir sehen, verschwinden muss?

Del 1. (Prima parte)

1. Kor: Die Elenden sollen essen

Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden,
und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen.
Euer Herz soll ewiglich leben.

De hjelpeløse skal spise og bli mette,
de som søker Herren, skal love ham.
Må deres hjerte alltid leve!

2. Resitativ bass: Was hilft des Purpurs Majestät

Was hilft des Purpurs Majestät, da sie vergeht?
Was hilft der grosse Überfluss,
weil alles, so wir sehen, verschwinden muss?
Was hilft der Kitzel eitler Sinnen,
denn unser Leib muss selbst von hinnen?
Ach, wie geschwindt ist es geschehen,
dass Reichtum, Wollust, Pracht,
den Geist zur Hölle macht!

Hva hjelper prakt og majestet, når de forgår?
Hva hjelper rikdom, overflod,
når alle ting vi ser, sin ende får?
Hva hjelper det at sanser egges
når kroppen i en grav skal legges?
Så fort kan det i verden skje
at rikdom, vellyst, prakt,
får oss i Satans makt.

3. Arie tenor: Mein Jesus soll mein Alles sein

Mein Jesus soll mein Alles sein!
Mein Purpur ist sein theures Blut,
er selbst mein allerhöchstes Gut,
und seines Geistes Liebesgluth
mein allersüss'ter Freudenwein.

Min Jesus er mitt alt på jord!
Mitt smykke er hans dyre blod,
han selv er meg så kjær og god,
og Helligåndens kjærlighet
den beste gledesvin jeg vet.

4. Resitativ tenor: Gott stürzet und erhöhet

Gott stürzet und erhöhet
in Zeit und Ewigkeit!
Wer in der Welt den Himmel sucht,
wird dort verflucht,
Wer aber hier die Hölle überstehet,
wird dort erfreut.

Gud styrter og opphøyer
i tid og evighet!
Den som her søker himmelens port,
blir der vist bort.
Men den som unngår helvetet her,
skal frydes der.

5. Arie sopran: Ich nehme mein Leiden

Ich nehme mein Leiden mit Freuden auf mich!
Wer Lazarus' Plagen geduldig ertragen,
den nehme die Engel zu sich.

Min lidelse tar jeg med glede på meg!
Den Lasarus' plage kan ta uten klage,
vil englene hente til seg.

6. Resitativ sopran: Indess schenkt Gott

Indess schenkt Gott ein gut Gewissen,
dabei ein Christe kann, ein kleines Gut
mit grosser Lust geniessen.
Ja, führt er auch durch lange Noth zum Tod,
so ist es doch am Ende wohlgethan.

Dog vil oss Gud sin godhet yte,
så hver en kristen kan sitt enkle brød
med takk og glede nyte.
Men fører han oss gjennom nød til død,
er enden tross alt god og gyllenrød.

7. Koral: Was Gott thut, das ist wohl gethan

Was Gott thut, das ist wohl gethan!
Muss ich den Kelch gleich schmecken,
der bitter ist nach meiner Wahn,
lass ich mich doch nicht schrecken:
weil doch zuletzt ich werd' ergötzt
mit süssem Trost im Herzen;
da weichen alle Schmerzen.

Alt Gud gjør, det er såre godt!
Om jeg må kalken drikke
som smaker mer enn bittert nok,
så skremmer det meg ikke.
når bare jeg i livets kveld
får trøst og fryd i hjertet,
da viker all min smerte.

Del 2. (Secunda parte)

8. Sinfonia

9. Resitativ alt: Nur Eines kränkt

Nur Eines kränkt,
ein christliches Gemüthe:
wenn es an seines Geistes Armuth denkt.
Es glaubt zwar Gottes Güte,
die Alles neu erschafft;
doch mangelt ihm die Kraft,
dem überird'schen Leben
das Wachsthum und die Frucht zu geben.

Kun én ting her
kan kristensjelen krenke:
når den sin fattigdom i ånden ser.
Man tror nok Gud kan skjenke
som skaper alt på ny,
skjønt mangler kraft å by
fra livet der hinsides
hvor vekst og blomstring trives

10. Arie alt: Jesus macht mich geistlich reich

Jesus macht mich geistlich reich.
Kann ich seinen Geist empfangen,
will ich weiter nichts verlangen,
denn mein Leben wächst zugleich.

Jesus gjør min ånd så rik.
Kan jeg bare hans Ånd fange
skal jeg intet mer forlange,
enn å bli min Jesus lik.

11. Resitativ bass. Wer nur in Jesu bleibt

Wer nur in Jesu bleibt,
die Selbstverleugnung treibt,
dass er in Gottes Liebe sich gläubig übe,
hat, wenn das Irdische verschwunden,
sich selbst und Gott gefunden.

Den som i Jesus er,
sitt jeg fornekter her
gudskjærligheten øver og daglig prøver
har, når alt jordisk er forsvunnet,
seg selv og Gud da funnet.

12. Arie bass. Mein Herze glaubt und liebt

Mein Herze glaubt und liebt.
Denn Jesus' süsse Flammen,
aus den'n die meinen stammen,
gehn über mich zusammen,
weil er sich mir ergiebt.

Mitt hjerte har ham kjær.
Får Jesu varme flamme
mitt kalde hjerte ramme,
forenes de i samme,
når Jesus er meg nær.

13. Resitativ tenor: O Armuth

O Armuth, der kein Reichtum gleicht!
wenn aus dem Herzen die ganze Welt entweicht,
und Jesus nur allein regiert.
So wird ein Christ zu Gott geführt!
Gieb, Gott, dass wir es nicht verscherzen.

Du, armod, over rikdom står!
når ut av hjertet den hele verden går
og Jesus står i kongeskrud.
Slik blir en kristen ført til Gud.
Gi Gud, at ikke vi forspiller dette!

14. Koral: Was Gott thut, das ist wohl gethan

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Dabei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben;
So wird Gott mich Ganz väterlich
In seinen Armen halten;
Drum lass ich ihn nur walten.

Alt Gud gjør, det er såre godt!
Om jeg må kalken drikke
som smaker mer enn bittert nok,
så skremmer det meg ikke.
når bare jeg i livets kveld
får trøst og fryd i hjertet,
da viker all min smerte.


Kilde: Bach Cantatas Website


Sigiswald Kuijken
Sigiswald Kuijken