Kantate om livets flyktighet og sårbarhet

14.11.2021

Kantate BWV 26 Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

Dagens kantate for 24 søndag etter treenighet ble første gang fremført 19 november 1724 og er basert på hymnen med samme tittel som kantaten, skrevet og komponert av Michael Franck. Franck var baker, lærer, poet, komponist og protestantisk salmedikter.

Temaet er hvor flyktig livet er, og som deler av teksten - og ikke minst musikken - i den innledende koralfantasien presenterer ".....Slik som skyer fort opprinner, og som atter snart forsvinner". Likeledes er den påfølgende tenorarien en forlengelse av temaet "Som elven bruser fort mot oss, så iler hurtig våre dager, slik er livets bitre orden".

I krisetider - slik vi har vært gjennom - kjennes dette ekstra nære, slik pandemien har ligget og fortsatt ligger på lur og kan vende glede og gode dager til usikkerhet og bekymring.

Det gamle visdomsordet fra salmenes bok blir aktualisert verden over "Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet"

Trykk på bildet for å se og høre kantate 26 + ekstramateriale

Dagens evangelium er fra Matteus 9, 18-26:

Jairus' datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe

18 Mens han talte til dem om dette, kom en forstander og kastet seg ned for ham og sa: «Datteren min er nettopp død, men kom og legg hånden din på henne, så får hun leve.» 19 Jesus reiste seg og fulgte med ham sammen med disiplene sine. 20 Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, 21 for hun sa til seg selv: «Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.» 22 Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: «Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme stund. 23 Da Jesus kom til forstanderens hus og fikk se fløytespillerne og den støyende flokken, sa han: 24 «Gå ut! Jenta er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham. 25 Så snart folkemengden var sendt ut, gikk han inn og tok jenta i hånden, og hun reiste seg opp. 26 Ryktet om dette spredte seg over hele landsdelen der.

1. Kor: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
ist der Menschen Leben.
Wie ein Nebel bald enstehet,
und auch wieder bald vergehet,
so ist unser Leben, sehet!

Akk hvor flyktig, hvor unyttig
er vårt liv på jorden!
Slik som skyer fort opprinner,
og som atter snart forsvinner,
slik er livets bitre orden.

2. Arie tenor: So schnell ein rauschend

So schnell ein rauschend Wasser schiesst,
so eilen unser's Lebens Tage.
Die Zeit vergeht, die Stunden eilen,
wie sich die Tropfen plötzlich theilen,
wenn Alles in den Abgrund schiesst.

Som elven bruser fort mot os,
så iler hurtig våre dager.
Vår tid forgår, og timer jager
som vannets dråper plutselig deles
når-ø elven går i avgrunns foss.

3. Resitativ alt: Die Freude wird zur Traurigkeit

Die Freude wird zur Traurigkeit,
die Schönheit fällt als eine Blume,
die grösste Stärke wird geschwech,
es ändert sich das Glücke mit der Zeit,
bald ist es aus mit Ehr' und Ruhme,
die Wissenschaft und was ein Mensche dichtet,
wird endlich durch das Grab vernichtet.

Vår glede blir til sorg så fort,
som blomsten visner alt det skjønne;
den største styrke svinner bort,
vår lykke endrer seg som tiden går,
snart er det intet å belønne,
vår kunnskap og hva vi kan vel utføre,
vil graven snart tilintetgjøre.

4. Arie bass: An irdische Schätze

An irdische Schätze
das Herze zuhängen
ist eine Verführung der thörichten Welt.
Wie leichtlich entstehen
verzehrende Gluthen,
wie rauschen und reissen
die wallenden Fluthen,
bis Alles zerschmettert in Trümmer zerfällt.

Å hildre vårt hjerte
med jordiske skatter,
er verdens forførelse, dårers bedrag.
Hvor lett tennes lyst
som fortærende flammer,
hvor raser og bruser
de bølgende kammer
til alt sammen knuses til biter en dag.

5. Resitativ sopran: Die höchste Herrlichkeit

Die höchste Herrlichkeit und Pracht
umhüllt zuletzt des Todes Nacht.
Wer gleichsam als ein Gott gesessen,
entgeht dem Staub und Asche nicht,
und wenn die letzte Stunde schläget,
dass man ihn zu Erde träget,
und seiner Hoheit Grund zerbricht:
wird seiner ganz vergessen.

Den største herlighet og prakt
gir tapt til slutt mot dødens makt.
Om noen lik en guddom sitter,
han unngår støv og aske ei,
for når han legger fra seg staven
og stille senkes ned i graven,
da er hans storhet brått forb,i
og glemt er alt hans glitter.

6. Koral: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
sind der Menschen Sachen!
Alles, Alles, was wir sehen,
das muss fallen und vergehen;
wer Gott fürcht, bleibt ewig stehen.

Akk, hvor flyktig og unyttig
er vårt strev og søken!
Alt vi ser på jord som skinner,
snart forgår og brått forsvinner,
gudsfrykt evig glede vinner.