Bered den väg for Herren - en adventskantate

18.12.2022

Kantate BWV 132 Bereitet die Wege, bereitet die Bahn 

Kantaten for fjerde søndag i advent ble først fremført 22. desember 2015 i slottskirken i Weimar. Teksten og temaet er en av de mest sentrale som vi finner i kjente julesanger som den svenske klassikeren "Bered den väg for Herren".

Kantaten ledes av italieneren og oboisten Alfred Bernardini, som ved flere anledninger har ledet Barokkanerne på konserter blant annet i Oslo og Moss.

Det starter med en sopranarie hvor denne teksten, som er basert på Jesajas profetiske røst fra kapittel 40 om å rydde vei i ørkenen, er ført videre i pennen av Salamon Franck - en av Bachs mest kjente librettist. 

Bereitet die Wege,
bereitet die Bahn!
Bereitet die Wege
und machet die Stege
im Glauben und Leben
dem Höchsten ganz eben,
Messias kömmt an!

Gjennom kantatens resitativer og arier, samles til slutt de fire stemmene i femte vers  av Elisabeth Cruciger's hymne "Herr Christ, der einig Gotts Sohn". Elisabeth Cruciger var reformasjonens første kvinnelige poet og salmedikter, og hun var en god venn av Luther.

Salmeversets første linjer er kraftig kost, og ganske uventet bildebruk: "Gud, drep oss ved din godhet....."

Ertöt uns durch dein Güte,
erweck uns durch dein Gnad;
den alten Menschen kränke,
dass der neu' leben mag
wohl hie auf dieser Erden,
den Sinn und all Begehrden
und G'danken hab'n zu dir.

Gud, drep oss ved din godhet
og vekk oss opp på ny,
den gamle Adam drukne,
hjelp oss å synden fly.
Det nye liv la leve
så vi vårt sinn kan heve
i takk og pris mot deg.


Trykk på bildet for å høre & se kantaten og for mer info og bakgrunnsmateriale!

Evangelieteksten denne dagen er fra Johannes 1, 19-28:

Døperen vitner19 Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» 20 Da bekjente han og fornektet ikke - han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» 21 «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei», sa han. 22 «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» 23 Han sa: « Jeg er en røst som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.» 24 Noen av de utsendte var fariseere. 25 De spurte ham: «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias og heller ikke Elia eller profeten?» 26 Johannes svarte: «Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner, 27 han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.» 28 Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte.

Jeg er en røst som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.

2. mars 1714 ble Bach utnevnt til konsertmester ved hoffkapellet i Weimar til de regjerende hertugene Wilhelm Ernst og Ernst August av Sachsen-Weimar. Som konsertmester påtok han seg hovedansvaret for å komponere nye verk, spesielt månedlige kantater for Schlosskirche.