Kantate om det evige mysteriet hvor døden er kilden til det nye liv - et av Bachs mesterverk

24.09.2023

Kantate BWV 95 Christus, der ist mein Leben

Kantate for 16. søndag etter treenighet er fra Bachs første år i Leipzig, først fremført 12. september 1723. Den er skrevet til denne dagens evangelietekst fra Lukas 7, 11-17 hvor Jesus vekker opp en død ung mann i Nain. I Bachs tid var oppstandelsen et reelt håp, hvor døden var en bro fra livets harde virkelighet og lidelse til et evig liv.

Slik høsten tar livet i naturen med seg og gjemmer det i jordsmonnet og lar det vekkes til liv igjen når våren kommer, slik følger det uendelige mysteriet om døden som kilde til nytt liv - menneskehetens historie og søken.

Trykk på bildet og se & hør kantate 95 og få tilgang til mer info om kantaten

Allerede i innledningskoret synges to koraler "Christus, der ist mein Leben" (Jena 1609) og Martin Luther's "Mit Fried und Freud ich fahr dahin" (1524). Og kantaten inneholder hele fire ulike koraler, inklusiv en sats for sopransolo og den siste avsluttende koralen.

1. Kor, koral: Christus, der ist mein Leben

Christus, der ist mein Leben,
Sterben ist mein Gewinn;
dem tu ich mich ergeben,
mit Freud' fahr ich dahin.

For meg er Kristus livet
min død en vinning er.
Ham er min sjel hengivet,
med fryd vi møtes der.

Tenor:

Mit Freuden,
ja mit Herzenlust
will ich von hinnen scheiden.
Und hiess es heute noch: Du musst!
So bin ich willig und bereit,
den armen Leib, die abgezehrten Glieder,
das Kleid der Sterblichkeit
der Erde wieder
in ihren Schoss zu bringen.
Mein Sterbelied ist schon gemacht;
ach, dürft ich's heute singen!

Med glede,
ja med hjertens lyst
tar jeg farvel her nede.
Og heter det i dag: Til dyst,
så er jeg villig og beredt,
den stakkars kropp med sine slitte lemmer,
et plagg til døden stedt.
til jordens gjemmer,
dens mørke skjød å bringe.
Min gravferdssang er alltid klar;
akk, om jeg i dag alt kunne synge:

Koral:

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
nach Gottes Willen,
getrost ist mir mein Herz und Sinn,
sanft und stille.
Was Gott mir verheissen hat:
der Tod ist mein Schlaf worden.

Med fred og glede går jeg bort,
som Herren ville.
Mitt hjerte slår ved dødens port
jevnt og stille,
for Guds løfte står ved makt:
en slummer er den siste akt.

2. Resitativ sopran: Nun, falsche Welt!

Nun, falsche Welt!
Nun hab ich weiter nichts mit dir zu tun;
mein Haus ist schon bestellt,
ich kann weit sanfter ruhn,
als da ich sonst bei diran deines Babels Flüssen,
das Wollustsalz verschlucken müssen,
wenn ich an deinem Lustrevier
nur Sodomsäpfel konnte brechen.
Nein, nein! nun kann ich
mit gelassnerm Mute sprechen:

Nå, falske jord!
Nå har jeg intet felles mer med deg;
mitt bo er alt gjort opp,
jeg bedre hviler meg,
enn da jeg var hos deg,
i Babel måtte sukke
den sure vellyst måtte slukke,
da der i verdens gledespark
kun Satans epler var å plukke.
Nei, nei, nå kan jeg
med tilfredshet bare sukke:

3. Koral: Valet will ich dir geben

Valet will ich dir geben,
du arge, falsche Welt,
dein sündlich, böses Leben
durchaus mir nicht gefällt.
Im Himmel ist gut wohnen,
hinauf steht mein Begier.
Da wird Gott ewig lohnen
dem, der ihm dient allhier.

Farvel vil jeg deg byde,
du arge, falske jord,
det liv du kunne yde
ble meg til byrde stor.
Hos Gud er godt å være,
til ham står mitt begjær,
han vil gi lønn og ære
til dem ham tjener her.

4. Resitativ tenor: Ach könnte mir doch bald

Ach, könnte mir doch bald so wohl geschen,
dass ich den Tod,
das Ende aller Not,
in meinen Gliedern könnte seh'n;
ich wollte ihn,
zu meinem Leibgedinge wählen
und alle Stunden nach ihm zählen.

Å, kunne snart dog dette gode skje
at jeg min død,
en slutt på all min nød,
i mine lemmer kunne se!
Jeg lengter sårt,
jeg daglig vil mot graven helle,
og hver en time mot den telle.

5. Arie tenor: Ach, schlage doch bald

Ach, schlage doch bald, selge Stunde,
den allerletzten Glockenschlag!
Komm, komm, ich reiche dir die Hände,
komm, mache meiner Not ein Ende,
du längst erseufzter Sterbenstag!

Akk, kom gjerne snart, avskjedstime,
slå aller siste klokkeslag!
Kom, kom, jeg rekker mine hender,
til deg som all min plage ender,
du etterlengtede avskjedsdag!

6. Resitativ bass: Denn ich weiss dies

Denn ich weiss dies
und glaub es ganz gewiss,
dass ich aus meinem Grabe
ganz einen sicher Zugang.
zu dem Vater habe.
Mein Tod ist nur ein Schlaf,
dadurch der Leib,
der hier von Sorgen abgenommen,
zur Ruhe kommen.
Such nun ein Hirte sein verlornes Schaf,
wie sollte Jesus mich nicht wieder finden,
da er mein Haupt und ich sein Gliedmass bin!
So kann ich nun mit frohen Sinnen
mein selig Auferstehn
auf meinen Heiland gründen.

Jeg vet så vel
og tror det ganske visst
at jeg fra gravens fengsel
har adgang til min Far
som stiller all min lengsel.
Min død er kun en søvn
hvor da min kropp,
som her er frelst fra sorg og jammer,
får sovekammer.
Om hyrden søker sitt forlorne får,
skulle ei Jesus søke meg og finne?
Vi er hans hjord, og jeg i flokken går!
Så kan jeg tro så glad i sinnet
at min oppstandelse
en vakker dag skal rinne.

7. Koral: Weil du vom Tod erstanden bist

Weil du vom Tod erstanden bist,
werd ich im Grab nicht bleiben;
dein letztes Wort mein Auffahrt ist,
Todsfurcht kannst du vertreiben.
Denn wo du bist, da komm ich hin,
dass ich stets bei dir leb' und bin;
drum fahr ich hin mit Freuden.

Da du fra graven er stått opp,
skal jeg i grav ei blive.
ditt ord gir løfte for min kropp
all frykt kan du fordrive.
For hvor du er, der kommer jeg,
og skal for evig bli hos deg;
så går jeg dit med glede.