En hjerteskjærende vakker åpningsarie - nærmest som en vuggesang

27.12.2023

Kantate BWV 151 Süsser Trost, mein Jesus kömmt

Kantaten. ble skrevet i Bachs tredje år som Thomaskantor og er naturlig nok en del av den tredje kantatesyklusen. Det er en solokantate i et intimt format med liten instrumentalbesetning, og den ble første gang fremført 27. desember 1725, og den ble fremført igjen i 1728 og 1731.

På tredjedager i høytidene hvilte Bach Thomanerkoret til sluttkoralen, mens kantatens lange åpningsarie gjør sopranen til en hovedrolle som er avgjørende viktig å treffe riktig solist. Det finnes også en arie for altsolist, og et resitativ for tenor og bass.

Som speiling av Bachs tre fremførelser i Leipzig, så deles tre ulike opptak av kantaten - dog med samme strålende svenske sopransolist Maria Keohane.

Bach valgte en tekst av Georg Christian Lehms, som var inspirert av dagens epistel fra Hebrerne 1, 1-14. Sluttsatsen er siste vers fra "Lobt Gott, ihr Christen alle gleich", en julesalme med tekst og musikk av Nikolaus Herman publisert i 1560.

Trykk på bildet for å høre & se kantaten og få tilgang til mer info og bakgrunnsmateriale

To altenative opptak og innspillinger

Trykk på bildene for å høre & se kantaten i to andre versjoner:

1. Arie sopran: Süsser Trost

Süsser Trost, mein Jesus kömmt,
Jesus wird anitzt geboren.
Herz und Seele freuet sich,
denn mein liebster Gott hat mich
nun zum Himmel auserkoren.

Hjertens trøst, min Jesus kommer,
Jesus er nå født til jorden.
Sjel og hjerte fryder seg
for min kjære Gud har meg
kåret til sin himmelorden.

2. Resitativ bass: Erfreue dich, mein Herz

Erfreue dich, mein Herz,
denn itzo weicht der Schmerz,
der dich so lange Zeit gedrücket.
Gott hat den liebsten Sohn,
den er so hoch und teuer hält,
auf diese Welt geschicket.
Er lässt den Himmelsthron
und will die ganze Welt
aus ihren Sklavenketten
und ihrer Dienstbarkeit erretten.
O wundervolle Tat!
Gott wird ein Mensch und will auf Erden
noch niedriger als wir
und noch viel ärmer werden.

Ja, fryd deg nå, mitt hjerte,
nå svinner all din smerte
som deg så lenge ned har trykket.
Gud har sin egen Sønn,
som er ham dyrebar og kjær,
til denne verden skikket.
Han drog fra himlen skjønn
for hele verdens folk
å fri fra slavelenker,
nå fred og frihet han dem skjenker.
Å underbare dåd!
Gud blir et menneske i verden,
fornedret mer enn oss
og fattig, arm på ferden.

3. Arie alt: In Jesu Demut kann ich Trost

In Jesu Demut kann ich Trost,
in seiner Armut Reichtum finden.
Mir macht desselben schlechter Stand
nur lauter Heil und Wohl bekannt,
ja, seine wundervolle Hand
will mir nur Segenskränze winden.

I Jesu fromhet kan jeg trøst,
i fattigdommen rikdom finne.
Sin lave stand han valgte selv
for meg å frelse, gjøre vel,
ja, ved hans underfulle hånd
vil jeg òg seierskransen vinne.

4. Resitativ tenor: Du teurer Gottessohn

Du teurer Gottessohn,
nun hast du mir
den Himmel aufgemacht
und durch dein Niedrigsein
das Licht der Seligkeit zuwege bracht.
Weil du nun ganz allein
des Vaters Burg und Thron
aus Liebe gegen uns verlassen,
so wollen wir dich auch dafür
in unser Herze fassen.

Du elskede Guds Sønn,
du har for meg
nå åpnet himlens port
og ved fornedrelse
har salighetens lys nå synliggjort.
Da du alene har
forlatt din trone skjønn
av kjærlighet til oss her nede,
så vil vi da for deg et rom
i hjertet vårt berede.

5. Koral: Heut schleusst er wieder auf die Tür

Heut schleusst er wieder auf die Tür
zum schönen Paradeis;
der Cherub steht nicht mehr dafür,
Gott sei Lob, Ehr und Preis.

Nå åpner han påny sin dør
til skjønne Paradis.
Kjeruben står der ei som før,
Gud være lov og pris!


Maria Keohane
Maria Keohane