Kantate for Misericordias Domini, barmhjertighetens dag

23.04.2023

Kantate BWV 104 Du hirte Israel, höre 

Dagens kantate på en god og meningsfull søndag i kirkeåret: "Misericordias Domini", barmhjertighetens dag - hvor temaet er om hyrden som passer på flokken sin. Begrepet "Hyrde" brukes hundrevis av ganger i bibelen og må tydelig være et helt sentralt ord som viser Jesu sinnelag og "lederfilosofi", noe å strekke seg etter som en ledermodell - og som inneholder kjerneverdiene barmhjertighet og kjærlighet.

Navnet på dagen kommer fra en gregoriansk sekvens og introitus, og tematisk minner den om den gregorianske sekvensen som har sin tradisjon som del av nattverdfeiringen og fra skjærtorsdag hvor Jesus vasker disiplenes føtter. Teksten er fra år 796."Ubi caritas et amor, Deus ibi est." (Der hvor barmhjertighet og kjærlighet er, der er Gud).

NB! Trykk på bildet og kom rett til "All of Bach" sin innspilling av kantaten samt ekstra videoer med intervju av dirigenten Jos van Veldhoven og bass-solisten Matthew Brook.

Finn mer info på facebooksiden "Bach in Town" ved å trykke på #

BWV 104 er fra Bachs første kantatesyklus i Leipzig og ble fremført første gang 23. april i 1724, og er en av tre kantater for denne dagen med hyrdemotivet i sentrum. Vi går rett inn i en atmosfære av pastorale (italiensk, «hyrdestykke», av latin pastor, «hyrde»). Kjennetegnet er taktarter som går i 12/8, 9/8, 6/8, eller som her i denne kantaten som triolbevegelser i taktarten 3/4 - hvor hvert taktslag er underdelt i trioler. Dette - og slik som her med tre oboer over et orgelpunkt - er et typisk virkemiddel for å skape denne stemningen, slik Bach også benytter i den instrumentelle innledningen til den andre kantaten i Juleoratoriet. 

I første satsen kommer koret inn med sitat fra Salme 80: Lytt, du Israels hyrde, du som fører Josef lik en flokk med sauer. Du som troner over kjerubene, strål fram! I denne fugerte delen "der du Joseph hütestwie der Schafe, erscheine,....." kommer en vakker vuggende melodi som om det var en gammel folkevise som hyrdene sang seg i mellom rundt bålet når kvelden stilner.

Den første arien for tenor er fra en "lost soul" som i sin ensomhet søker den "skjulte hyrde". John Eliot Gardiner skriver i sin dagbok (som følger prosjektet og innspillingen "Bach Cantata Pilgrimage") rundt denne kantaten: "There is a strange chromatic passage midway suggesting the fear and disorientation of the solitary pilgrim lost in the wilderness". Den andre arien for bass er en perle av en sats, og er en fortrøstningsfull sang om hyrden som samler flokken: "......Akk, samle nå, du gode hyrde oss arme og fortapte, og la vår vei en salig ende få så vi kan inn i fårestallen gå." Det hele ender opp i den avsluttende koralen som er en parafrase over Salme 23 ("Herren er min hyrde").

I den fugerte delen "der du Joseph hütestwie der Schafe, erscheine,....." kommer en vakker vuggende melodi som om det var en gammel folkevise som hyrdene sang seg i mellom rundt bålet når kvelden stilner.

1. Kor: Du Hirte Israel, höre

Du Hirte Israel, höre, der du Joseph hütest
wie der Schafe, erscheine, der du sitzest
über Cherubim.

Du Israels hyrde, hør oss, du som fører
Josef som en hjord, skinn klart, du som
troner over kjerubene.

2. Resitativ tenor: Der höchste Hirte sorgst

Der höchste Hirte sorgt vor mich,
was nützen meine Sorgen?
Es wird ja alle Morgen
des Hirtens Güte neu.
Mein Herz, so fasse dich,
Gott ist getreu.

Den gode hyrde vokter meg,
hva nytte har vel sorgen?
Jeg nyter jo hver morgen
min hyrdes omsorg god.
Min sjel, forferdes ei,
min Gud er tro.

3. Arie tenor: Verbirgt mein Hirte

Verbirgt mein Hirte sich zu lange,
macht mir die Wüste allzu bange,
mein schwacher Schritt eilt dennoch fort.
Mein Mund schreit nach dir,
und du, mein Hirte, würkst in mir
ein gläubig Abba durch dein Wort.

Om hyrden skjuler seg for lenge,
og ensomheten vil meg stenge,
min gang går fremad dog på jord.
Mitt rop når til deg,
og du, min hyrde, lærer meg
et trøstig Abba ved ditt ord.

4. Resitativ bass: Ja dieses Wort ist meiner

Ja dieses Wort ist meiner Seelen Speise,
ein Labsal meiner Brust,
die Weide, die ich meine Lust,
des Himmels Vorschmack, ja mein Alles heisse.
Ach! sammle nur, o guter Hirte,
uns Arme und Verirrte,
ach lass den Weg nur bald geendet sein
und führe uns in deinen Schafstall ein!

Ja, dette ord er blitt min sjeleføde,
en lindring for mitt bryst,
en havn som fyller all min lyst,
en himmelsk forsmak, ja min morgenrøde.
Akk, samle nå, du gode hyrde
oss arme og fortapte,
og la vår vei en salig ende få
så vi kan inn i fårestallen gå.

5. Arie bass: Beglückte Herde

Beglückte Herde, Jesu Schafe,
die Welt ist euch ein Himmelreich.
Hier schmeckt ihr Jesu Güte schon
und hoffet noch des Glaubens Lohn
nach einem sanften Todesschlafe.

Velsignet hjord og Jesu skare,
Guds jord for deg er himmerik.
Du smaker nåden fra Guds Sønn
og håper siden troens lønn
når du fra dødens søvn skal fare.

6. Koral: Der Herr ist mein getreuer Hirt

Der Herr ist mein getreuer Hirt,
dem ich mich ganz vertraue,
zur Weid er mich, sein Schäflein, führt
auf schöner, grünen Aue,
zum frischen Wasser leit er mich,
mein Seel zu laben kräftiglich
durch selig Wort der Gnaden.

Vår Herre er min hyrde tro,
ved ham min tillit henger,
han leder meg til føde god
på skjønne, grønne enger,
det friske vannet lesker meg,
og sjelen min kan styrke seg
ved Ord og sakramenter.


Kilde: Bach Cantatas Website

En liten historie om Mor Teresa som sier mer enn få ord:

Mor Teresa var invitert til å tale på en internasjonal lederkonferanse, og hun startet med å spørre: "Kjenner du dine medarbeidere?" så fortsatte hun med: "Do you love them?" - og så gikk hun ned fra podiet.

Mor Teresa av albansk herkomst grunnla den romersk-katolske søsterordenen Missionaries of Charity («Barmhjertighetens samaritaner») i Calcutta i 1950. I 1979 fikk hun Nobels Fredspris.

Selv fikk jeg på en reise i India oppleve noe av dette arbeidet og jeg fikk besøke stedet og klosteret hun bodde i sammen med noen av de hun jobbet med. Det var en merkelig stillhet i klosterets kapell under tidebønnen - hvor alle satt på gulvet. Vinduene bak alteret var uten glass og ut mot en svært ståkete gate med et kaos av trafikk, lukter og lyder....... men inne i kapellet hersket en fullstendig konsentrert ro.