En "lysende" kantate fra Bachs første år i Leipzig

14.08.2022

Kantate BWV 105 Herr, gehe nicht ins gericht

Den 9. søndag etter treenighet presenterer en "lysende" kantate fra Bachs første år i Leipzig 1723 - og kun i den åttende uken hans som Thomaskantor. 

Like "lysende" er det ikke sikkert handelsstanden i hjertet av Sachsen i Tyskland reagerte på dagens tema som er en av de sentrale temaer i Bibelen om kampen mellom Gud og mammon.

Brorparten av byens innvånere var regelmessig til gudstjeneste, og det vil si tusenvis som i Bachs tid fikk være tett på hans musikalske tolkninger av kirkeårets temaer.

Trykk på bildet for å høre & se kantaten, og få tilgang til teksten, mer info og bakgrunnsmateriale

Starten av Lukas kap. 16 hører til dagens tekst, mens hele kapitlet har to lignelser som setter i spill tanker om den evige drakampen mellom Gud og mammon. Både lignelsen om forvalteren som handlet klokt, og om den rike mannen og Lasarus - er tekstlige tungvektere og noe å bryne seg på. 

Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen,
so gilt der Mammon nichts bei mir.
Ich finde kein Vergnügen hier
bei dieser eitlen Welt und irdschen Sachen.

Kan jeg deg Jesus til min venn få vinne
så angår Mammon ikke meg.
For verden savner ikke jeg
med alt sitt tomme spill og verdslige sinne.

Arie for tenor


1. Herr, gehe nicht ins Gericht (Chor) 

2. Mein Gott (Rezitativ)

3. Wie zittern (Arie) 

4. Wohl aber dem (Rezitativ) 

5. Kann ich nur (Arie) 

6. Nun, ich weiss (Choral)