En "lysende" kantate fra Bachs første år i Leipzig

14.08.2022

Kantate BWV 105 Herr, gehe nicht ins gericht

Den 9. søndag etter treenighet presenterer en "lysende" kantate fra Bachs første år i Leipzig 1723 - og kun i den åttende uken hans som Thomaskantor. 

Like "lysende" er det ikke sikkert handelsstanden i hjertet av Sachsen i Tyskland reagerte på dagens tema som er en av de sentrale temaer i Bibelen om kampen mellom Gud og mammon.

Brorparten av byens innvånere var regelmessig til gudstjeneste, og det vil si tusenvis som i Bachs tid fikk være tett på hans musikalske tolkninger av kirkeårets temaer.

Trykk på bildet for å høre & se kantaten, og få tilgang til teksten, mer info og bakgrunnsmateriale

Starten av Lukas kap. 16 hører til dagens tekst, mens hele kapitlet har to lignelser som setter i spill tanker om den evige drakampen mellom Gud og mammon. Både lignelsen om forvalteren som handlet klokt, og om den rike mannen og Lasarus - er tekstlige tungvektere og noe å bryne seg på. 

Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen,
so gilt der Mammon nichts bei mir.
Ich finde kein Vergnügen hier
bei dieser eitlen Welt und irdschen Sachen.

Kan jeg deg Jesus til min venn få vinne
så angår Mammon ikke meg.
For verden savner ikke jeg
med alt sitt tomme spill og verdslige sinne.

Arie for tenor


1. Kor: Herr, gehe nicht ins Gericht

Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht!
Denn vor dir wird kein Lebendiger gerecht.

"Gå ikke i rette med din tjener.
For ingen som lever, er rettferdig for deg."

2. Resitativ alt: Mein Gott, verwirf mich nicht

Mein Gott, verwirf mich nicht,
indem ich mich in Demut vor dir beuge,
von deinem Angesicht.
Ich weiss, wie gross dein Zorn
und mein Verbrechen ist,
dass du zugleich ein schneller Zeuge
und ein gerechter Richter bist.
Ich lege dir ein frei Bekenntnis dar
und stürze mich nicht in Gefahr,
die Fehler meiner Seelen
zu leugnen, zu verhehlen!

Forkast, Gud, ikke meg,
jeg bøyer meg i ydmykhet i støvet
ned for ditt ansikt, jeg
vet om din store vrede
og synden min så svær,
at du samtidig både vitne
og en rettferdig dommer er.
Jeg legger frem en klar bekjennelse,
og det skal aldri mere skje
at jeg min synd direkte
skal skjule eller nekte.

3. Arie sopran: Wir zittern und wanken

Wir zittern und wanken
der Sünder Gedanken,
indem sie sich untereinander verklagen
und wiederum sie zu entschuldigen wagen.
So wird ein geängstigt Gewissen
durch eigene Folter zerissen.

Hvor skjelver og vanker
vel syndernes tanker
idet de hverandre innbyrdes anklager
og enda unnskyldninger for seg selv lager.
Så går en samvittighet under
av egne pinslers grunner.

4. Resitativ bass: Wohl aber dem

Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiss,
der alle Schuld ersetzet,
so wird die Handschrift ausgetan,
wenn Jesus sie mit Blute netzet.
Er heftet sie ans Kreuze selber an,
er wird von deinen Gütern, Leib und Leben,
wenn deine Sterbestunde schlägt,
dem Vater selbst die Rechnung übergeben.
So mag man deinen Leib,
den man zum Grabe trägt,
mit Sand und Staub beschütten,
dein Heiland öffnet dir die ewgen Hütten.

Hvor salig den som kjenner sin garant,
som all hans skyld utslettet,
da ble det skyldbrev som oss bandt
da Jesu dyre blod det vætet.
Han naglet det den gang til korsets tre,
han vil din gode vandel, liv og levnet,
når dødens time engang slår,
gi Faderen kreditt for hva du evnet.
Så vil man snart din kropp
som plass i graven får,
med jord og støv beskytte,
din Frelser åpner deg en evig hytte.

5. Arie tenor: Kann ich nur Jesum

Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen,
so gilt der Mammon nichts bei mir.
Ich finde kein Vergnügen hier
bei dieser eitlen Welt und irdschen Sachen.

Kan jeg deg Jesus til min venn få vinne
så angår Mammon ikke meg.
For verden savner ikke jeg
med alt sitt tomme spill og verdslige sinne.

6. Koral: Nun, ich weiss, du wirst mir stillen

Nun, ich weiss, du wirst mir stillen
mein Gewissen, das mich plagt.
Es wird deine Treu erfüllen,
was du selber hast gesagt:
dass auf dieser weiten Erden
keiner soll verloren werden,
sondern ewig Leben soll
wenn er nur ist Glaubens voll.

Nå vet jeg at du vil stille
min samvittighets uro.
Det var det din troskap ville
og ditt løfte være tro,
at i denne verden vide
ingen skal fortapte lide,
men hos deg skal evig bo
når de har den fulle tro.


Kilde: Bach Cantatas Website