En håpskantate om nåde og hjertevarme, og om Gud som kommer som en fattig trell og favner alle arme

11.12.2022

Kantate BWV 186a Ärgre dich, o Seele, nicht

Kantaten er opprinnelig skrevet for advent i Weimar i 1716, og det er den som beskrives her og har fått benevnelsen BWV 186a for å skille den fra Bachs nye og utvidete versjon i Leipzig som først ble fremført 11. juli 1723 som kantate for 7. søndag etter treenighet (BWV 186).

Kantaten er basert på Salomo Franck sin tekst for tredje søndag i advent publisert i Evangelische Sonn- und Fest-Tages-Andachten in 1717

Tempus clausum

Vi finner noen hull i kantater for advent og faste i Luthers kirkeår, og det har sin forklaring i "Tempus clausum" - en "lukket tid" hvor fokuset er på bot og selvransakelse. I løpet av denne lukkede tiden skal de troende forberede seg i sin personlige livsstil gjennom bønn, bot, omvendelse, almisse og selvfornektelse for de høytidelige dagene - akkurat slik vår kultur og handelsstanden praktiserer det i vår tid - NOT!!

I løpet av disse dagene var dans og festivalfeiringer forbudt. Dette omfattet også større bryllupsfeiringer, mens stille ekteskap, som ikke feires i offentligheten, er tillatt. 

I den kreative perioden til Johann Sebastian Bach i Leipzig ble det ikke fremført noen figural eller utfyllende kirkemusikk, slik som kantatene hans, i advent fra andre til fjerde søndag i advent, og i faste fra første søndag i faste (Invocavit) til Palmesøndag (Palmarum), med unntak av bebudelsesfesten 25. mars.

Bach:vokal, Stiftskirche Stuttgart,

Vi skal til et annet utøvermiljø i Stuttgart hvor Stiftskirche er arenaen, og hvor Kay Johannsen regjerer som organist og kantor med sine ensembler Solistenensemble Stimmkunst og Stiftsbarock Stuttgart. 

I perioden 2011 til 2021 har de med prosjektet "Bach:vokal" fremført alle Bachs kirkemusikalske korverk inkl. alle kantatene.

Kay Johannsen er anerkjent som en fremragende organist, og denne gang tar vi med et av Bachs orgelverk som bonus.

Stuttgart er et "Bach-sentrum" worldwide med flere kjente ensembler og med Internationale Bachakademia som ble stiftet av Helmuth Rilling i 1981, og som nå ledes av Hans-Christoph Rademann.

Evangelieteksten for tredje søndag i advent er fra Matteus 11, 2-10:

 2 I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» 4 Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: 5 Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.
6 Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.»

Jesus vitner om Johannes
7 Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 8 Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. 9 Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 10 Det er om ham det står skrevet:
Se, jeg sender min budbærer foran deg,
han skal rydde veien for deg.

Er du den som hjelpe vil,
il til meg og se min plage!
Sinnet mitt er fullt av tvil,
du forkaster vel min klage?
Men, min sjel, fortvil dog ei,
la fornuft deg ei besnære!
For din hjelper, Jakobs Gud
kan du om i Skriften lære.

- Aria Bass

1. Kor
Ärg're dich o Seele, nicht,
Dass das allerhöchste Licht,
Gottes Glantz und Ebenbild,
Sich in Knechts-Gestalt verhüllt.
Ärgre dich, o Seele, nicht!

2. Aria Bass
Bist du, der da kommen soll,
Seelen-Freund, in Kirchen-Garten?
Mein Gemüt ist Zweifels-voll,
Soll ich eines andern warten!
Doch, o Seele, zweifle nicht.
Lass Vernunft dich nicht verstricken,
Deinen Schilo, Jacobs Licht,
Kannst du in der Schrift erblicken!

3. Aria Tenor
Messias lässt sich merken
Aus seinen Gnaden-Werken,
Unreine werden rein.
Die geistlich Lahme gehen,
Die geistlich Blinde sehen
Den hellen Gnaden Schein.

4. Aria Sopran
Die Armen will der Herr umarmen
Mit Gnaden hier und dort!
Er schenket ihnen aus Erbarmen
Den höchsten Schatz, des Lebens Wort!

5. Aria Duett sopran/alt
Lass, Seele, kein Leiden,
Von Jesu dich scheiden,
Sei Seele getreu!
Dir bleibet die Krone
Aus Gnaden zu Lohne
Wenn du von Banden des Leibes nun frei.

6. Koral
Darum ob ich schon dulde
Hie Wiederwärtigkeit,
wie ich auch wohl verschulde,
kommt doch die Ewigkeit,
ist aller Freuden voll,
die ohne alles Ende,
dieweil ich Christum kenne,
mir widerfahren soll.