Kantate om ydmykhet versus hovmodighet

09.10.2022

Kantate BWV 47 Wer sich selbst erhöhet

Dagens kantate for 17 søndag etter treenighet er fra Bachs fjerde år i Leipzig og ble første gang fremført 13 oktober 1726. Det er et apropos at temaet for kantaten lett kan speile mektige og maktsyke ledere, presidenter og dess like - ingen nevnt, ingen glemt - men samtidig er et varsel til oss alle som sitter i glasshus om å studere evangelietekstens siste vers grundig for nærmere ettertanke!

Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt,og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. 

Lukas 14, 11

Denne teksten utgjør den første korsatsen, og den tolkes bokstavelig i en oppadgående bevegelse i første del av verset - og tilsvarende i en nedadgående bevegelse i siste del.

Trykk på bildet for å høre & se kantate 47

Poeten Johann Friedrich Helbig har gjort dette poenget til et hovedtema, og i sopranarien i andre sats lyder teksten slik: 

Vil du som en kristen leve, må du ydmykhet bestrebe. Ydmykhet er Jesu venn, hovmod er en Satans svenn. Herren hater alle slike som fra hovmod ikke viker."

Dagens evangelium er fra Lukas 14, 1-11

Helbredelse på sabbaten
14, 1En gang var Jesus innbudt til å spise hos en fariseer som var medlem av Rådet. Det var sabbat, og alle holdt øye med ham. 2 Det var en mann der, rett foran ham, som led av vann i kroppen, 3 og Jesus spurte de lovkyndige og fariseerne: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten eller ikke?» 4 Men de tidde. Da rørte han ved mannen, helbredet ham og lot ham gå. 5 Og han sa til dem: «Om en av dere har en sønn eller en okse som faller i brønnen, vil han ikke da straks trekke dem opp, selv om det er sabbat?» 6 De kunne ikke svare på dette.

Beskjedenhet og gjestfrihet
7 Da han la merke til hvordan gjestene valgte seg ut de øverste plassene ved bordet, sa han til dem i en lignelse:
8 «Når du blir bedt i selskap, så ta ikke plass øverst ved bordet. For kanskje er det innbudt en som står høyere enn du, 9 slik at verten som innbød dere begge, kommer og sier til deg: 'Gi plass for denne gjesten!' Da vil du med skam måtte gå og sette deg nederst. 10 Nei, når du er innbudt et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, slik at verten kan si til deg når han kommer: 'Venn, sett deg høyere opp!' Da blir du hedret i alle gjestenes påsyn. 11 For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

Kantatetekst:

1. Kor: Wer sich selbst erhöhet

Wer sich selbst erhöhet,
der soll erniedriget werden,
und wer sich selbst erniedriget,
der soll erhöhet werden.

"Den som setter seg selv høyt,
skal settes lavt,
og den som setter seg selv lavt,
skal settes høyt."

2. Arie sopran: Wer ein wahrer Christ will heissen

Wer ein wahrer Christ will heissen,
muss der Demuth sich befleissen.
Demuth stammt aus Jesu Reich;
Hoffahrt ist dem Teufel gleich.
Gott pflegt alle die zu hassen,
so den Stolz nicht fahren lassen.

Vil du som en kristen leve,
må du ydmykhet bestrebe.
Ydmykhet er Jesu venn,
hovmod er en Satans svenn.
Herren hater alle slike
som fra hovmod ikke viker.

3. Resitativ bass: Der Mensch ist Kot

Der Mensch ist Kot, Staub, Asch und Erde.
Ist's möglich, dass vom Übermut,
als einer Teufelsbrut,
er noch bezaubert werde?
Ach Jesus, Gottes Sohn,
der Schöpfer aller Dinge,
ward unsertwegen niedrig und geringe;
er duld'te Schmach und Hohn,
und du, du armer Wurm,
suchst dich zu brüsten?
Gehört sich das für einen Christen?
Geh, schäme dich,
du stolze Kreatur,
tu Buss, und folge Christi Spur,
wirf dich vor Gott im Geiste gläubig nieder!
Zu seiner Zeit erhöht er dich auch wieder.

Et menneske, støv, jord og aske.
Er det mulig at ut av overmot,
Som ormeyngel
han bærer ormens maske?
Å Jesus, du Guds Sønn,
all skapnings Gud og Herre,
for vår skyld arm og ringe måtte være,
fikk skam og hån som lønn.
Og du, du stakkars kryp,
gjør du deg viktig?
Er dette for en kristen riktig?
Bort, skam deg stort,
du stolte, stakkars bror!
Gjør bot, og følg i Kristi spor,
kast deg for Gud, i støvet la deg bøye,
i rette tid vil han deg selv opphøye.

4. Arie bass: Jesu, beuge doch mein Herze

Jesu, beuge doch mein Herze
unter deine starke Hand,
dass ich nicht mein Heil verscherze
wie der erste Höllenbrand.
Lass mich deine Demut suchen
und den Hochmut ganz verfluchen.
Gib mir einen niedern Sinn,
dass ich dir gefällig bin,

Jesus, la mitt stolte hjerte
bøyes av din sterke hånd,
så jeg ikke mister frelsen
som den første helvedsbrann.
La meg mot din ringhet haste
og alt overmot forkaste.
Gi meg ydmykhet hver dag
så jeg blir til ditt behag.

5. Koral: Der zeitlichen Ehr

Der zeitlichen Ehr will ich gern entbehrn,
du wollst mir nur das Ewge gewährn,
das du erworben hast
durch deinen herben, bittern Tod,
das bitt ich dich, mein Herr und Gott.

Forgjengelig ære vil jeg forsmå,
for evig ros hos deg å få,
som du har vunnet meg
ved lidelse og hjertebrist,
det ber jeg deg, å Jesus Krist.

Kilde: Bach Cantatas Website

Klaus Mertens
Klaus Mertens