Med er trylleslag setter Bach full fyr på pinsefeiringen

23.05.2021
Kantate BWV 34 O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe


Kantate for pinsedag gjør med et trylleslag i åpningen pinsefesten til noe mindre kryptisk enn det som ofte formidles. Hvis selve pinseunderet er at den evige flamme, kjærlighetens kilde, er oss skjenket - "O ewiges Feuer, o ursprung der Liebe" - og at alle mennesker forstår dette underet på sitt eget språk, so just lets party!!

 
 Åpningen er en av de underfulle Bachsatser som tar rett til himmels i første fraspark, det er Bach på sitt aller mest intense og frydefulle. Kantaten er kort, men med denne jublende åpningen, en utrolig vakker altarie "Wohl euch, ihr auserwählten Seelen" og en avsluttende formaning eller bønn om fred for Israel. 

Trykk på bildet for å høre og se kantaten!

Kantaten har misvisende blitt datert til 1746, også i Gardiners Bach Cantata Pilgrimage, men Bach ledet førstegangsfremførelsen 1. juni 1727. Senere ble den brukt og omarbeidet til en bryllupskantate. Den evige flamme og kjærlighetens kilde er jo svært passende også til en slik affære!

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
entzünde die Herzen und weihe sie ein.
Lass himmlische Flammen durchdringen und wallen,
wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein.
Ach! lass dir die Seelen im Glauben gefallen!

Åpningskoret

1. Chorus : O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe 

2. Recitative (T) : Herr, unsre Herzen halten dir 

3. Aria (A) : Wohl euch, ihr auserwählten Seelen 

4. Recitative (B) : Erwählt sich Gott die heilgen Hütten 

5. Chorus : Friede über Israel 


1. Kor: O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
entzünde die Herzen und weihe sie ein.
Lass himmlische Flammen durchdringen und wallen,
wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein.
Ach! lass dir die Seelen im Glauben gefallen!

Å, evige flamme, og kjærlighets kilde,
Tenn ild i vårt hjerte og vi det til deg!
La himmelske flammer falle så milde,
vi ønsker å være et tempel for deg.
La sjelene alle i tro deg behage!

2. Resitativ tenor: Herr, unsre Herzen halten dir

Herr, unsre Herzen halten dir
dein Wort der Wahrheit für:
Du willst bei Menschen gerne sein,
drum sei das Herze dein;
Herr, ziehe gnädig ein.
Ein solch erwähltes Heiligtum
hat selbst den grössten Ruhm.

Gud, våre hjerter holder frem
for deg ditt sannhets ord:
Din bolig er hos dem som tror,
vi vier deg vårt sinn.
Gud, tre da nådig inn!
En helligdom utkåret slik
Er selv på ære rik.

3. Arie alt: Wohl euch, ihr auserwählten Seelen

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen,
die Gott zu Wohnung ausersehn!
Wer kann ein grösser Heil erwählen?
Wer kann des Segens Menge zählen?
Und dieses ist vom Herrn geschehn.

Nå juble, velutvalgte sjeler
som Gud til bolig har beredt!
Hvem kan vel større frelse melde?
Hvem kan velsignelsene telle?
Og disse er fra Herren sendt.

4. Resitativ bass: Erwählt sich Gott

Erwählt sich Gott die heil'gen Hütten,
die er mit Heil bewohnt,
so muss er auch den Segen auf sie schütten,
so wird der Sitz des Heiligtums belohnt.
Der Herr ruft über sein geweihtes Haus
das Wort des Segens aus:

Har Gud valgt sine helligsteder
som han med fred bebor,
så er hans signing der med sine gleder,
hans helligdoms belønning blir òg stor.
Gud roper over huset der han bor,
et nådig signingsord:

5. Kor: «Friede über Israel!»

«Friede über Israel!»
Dankt den höchsten Wunderhänden,
dankt, dankt, dankt,
Gott hat an euch gedacht!
Ja, sein Segen wirkt mit Macht,
Friede über Israel,

«Fred bli over Israel!»
Takk til Gud, vår undergjører!
Takk, takk, takk,
Gud skjenket oss sin pakt!
Bak hans signing står hans makt:
Fred bli over Israel!

Kilde: Bach Cantatas Website

"Fredsduen er et ikonisk symbol på fred og håp, og nettopp fred og håp er noe vi trenger mer enn noensinne i en urolig verden."

- Kjersti Fløgstad, Direktør, Nobels Fredssenter

Picasso
Picasso