Våg å leve! Å plukke roser til tross for tornene

14.05.2023

Kantate BWV 86 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch.

Dagens søndag i kirkeåret har en vakker tittel: Rogate. Søndagene etter påske har alle titler fra første ord i introitus denne dagen. Fra og med første søndag etter påske heter de fortløpende "Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate - og Rogate".

Dagens tittel er unntaket, og er eneste søndag i kirkeåret som har fått sin tittel fra innledningen i evangelieteksten. Rogare fra latin = spørre. Dagens tekst starter med "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn", som også er teksten kantaten starter med og gitt bassolisten som vox Christi i en arioso.

Trykk på bildet for å høre og se kantate BWV 86!

Den innledende teksten til kantaten på All of Bachs side følger opp alt-ariens tema:

 "Then follows an aria for alto, solo violin and basso continuo. The violin scatters virtuoso figurations about, in such an extreme fashion that it must relate directly to the text: the plucking of roses and the pricking of the thorns. However, it is not clear exactly what Bach meant by this. 'For me, it is more the confidence to pick roses', says the countertenor Robin Blaze. 'I do so in spite of the thorns. I take life as it is'. The violin figurations consist of harmonic broken chords, which Bach notated in shorthand as long notes above one another, each with its own stem. 'You literally break them', explains violinist and leader Shunske Sato. 'And if you write it out, it looks really thorny'. It is thus an example of Augenmusik; music whose meaning is betrayed by its visual appearance."

Roser vil jeg gjerne plukke,
over torner ikke sukke.
For jeg har den sikre tro
at min bønn og all min smerte
går min kjære Gud til hjertet,
i hans ord jeg finner ro.

Arie for alt

1. Arie bass: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch,
so ihr den Vater etwas bitten werdet
in meinem Namen,
so wird er's euch geben.

"Sannelig, sannelig, jeg sier dere:
Hvis dere ber Far om noe,
skal han gi dere det
i mitt navn."

2. Arie alt: Ich will doch wohl Rosen brechen

Ich will doch wohl Rosen brechen,
wenn mich gleich die Dornen stechen.
Denn ich bin der Zuversicht,
dass mein Bitten und mein Flehen
Gott gewiss zu Herze gehen,
weil es mir sein Wort verspricht.

Roser vil jeg gjerne plukke,
over torner ikke sukke.
For jeg har den sikre tro
at min bønn og all min smerte
går min kjære Gud til hjertet,
i hans ord jeg finner ro.

3. Koral: Und was der ewig gütig Gott

Und was der ewig gütig Gott
in seinem Wort versprochen hat,
geschworn bei seinem Namen,
das hält und gibt er g'wiss fürwahr.
Der helf uns zu der Engel Schar
durch Jesum Christum, amen!

Alt hva den evig gode Gud
har tilsagt oss i ord og bud,
får vi til fryd og gammen.
Han holder hva han engang svor
og fører oss til englekor
ved Jesus Kristus, amen!

4. Resitativ tenor: Gott macht es nicht

Gott macht es nicht gleichwie die Welt,
die viel verspricht und wenig hält;
denn was er zusagt, muss geschehen,
dass man daran kann
seine Lust und Freude sehen.

Gud aldri gjør på verdens vis,
|hvor mye sies, lite gis,
for alt han lover, det skal skje,
så man engang
sin lyst og glede skal få se.

5. Arie tenor: Gott hilft gewiss

Gott hilft gewiss;
wird gleich die Hülfe aufgeschoben,
wird sie doch drum nicht aufgehoben.
Denn Gottes Wort bezeiget dies:
Gott hilft gewiss!

Guds hjelp er viss;
selv om den ikke er opplevet
er den slett ikke opphevet.
Guds sanne ord er nok bevis:
Guds hjelp er viss!

6. Koral: Die Hoffnung wart' der rechten Zeit

Die Hoffnung wart' der rechten Zeit,
was Gottes Wort zusaget;
Wenn das geschehen soll zur Freud,
setzt Gott kein g'wisse Tage.
Er weiss wohl, wenn's am besten ist,
und bracht an uns kein arge List;
des soll'n wir ihm vertrauen.

Vårt håp tålmodig venter her
hva ordet til oss sier.
Men når til alles fryd det skjer,
Gud selv om tiden tier.
Han vet den beste tid for visst,
og vokter oss mot fiendens list,
vår lit til ham vi setter.


Kilde: Bach Cantatas Website


Kantaten for femte søndag etter påske er helt lik i strukturen og oppbygningen som forrige søndags kantate BWV 166, og den er fra Bachs første kantatesyklus i Leipzig og fremfølrt første gang 14. mai 1724.