Våg å leve! Å plukke roser til tross for tornene

09.05.2021

Kantate BWV 86 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch.

Dagens søndag i kirkeåret har en vakker tittel: Rogate. Søndagene etter påske har alle titler fra første ord i introitus denne dagen. Fra og med første søndag etter påske heter de fortløpende "Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate - og Rogate".

Dagens tittel er unntaket, og er eneste søndag i kirkeåret som har fått sin tittel fra innledningen i evangelieteksten. Rogare fra latin = spørre. Dagens tekst starter med "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn", som også er teksten kantaten starter med og gitt bassolisten som vox Christi i en arioso.

Trykk på bildet for å høre og se kantate BWV 86!

Den innledende teksten til kantaten på All of Bachs side følger opp alt-ariens tema:

 "Then follows an aria for alto, solo violin and basso continuo. The violin scatters virtuoso figurations about, in such an extreme fashion that it must relate directly to the text: the plucking of roses and the pricking of the thorns. However, it is not clear exactly what Bach meant by this. 'For me, it is more the confidence to pick roses', says the countertenor Robin Blaze. 'I do so in spite of the thorns. I take life as it is'. The violin figurations consist of harmonic broken chords, which Bach notated in shorthand as long notes above one another, each with its own stem. 'You literally break them', explains violinist and leader Shunske Sato. 'And if you write it out, it looks really thorny'. It is thus an example of Augenmusik; music whose meaning is betrayed by its visual appearance."

Roser vil jeg gjerne plukke,
over torner ikke sukke.
For jeg har den sikre tro
at min bønn og all min smerte
går min kjære Gud til hjertet,
i hans ord jeg finner ro.

Arie for alt

Kantaten for femte søndag etter påske er helt lik i strukturen og oppbygningen som forrige søndags kantate BWV 166, og den er fra Bachs første kantatesyklus i Leipzig og fremfølrt første gang 14. mai 1724.