En koralkantate basert på Georg Neumarks salme "Wer nur den lieben Gott läßt walten" som han kalte Trostlied - en trøstesang

09.07.2023

Kantate BWV 93 Wer nur den lieben Gott läßt walten

Kantaten ble skrevet til 5. søndag etter treenighet og først fremført 9. juli i 1724 som del av Bachs koralkantate syklus, hans andre kantatesyklus i Leipzig.

Den er basert på Georg Neumark koral med samme tittel som kantaten, og som også er utgangspunkt for koralpreludiet i Orgelbüchlein.

Wer nur den lieben Gott lässt walten
und hoffet auf ihn allezeit,
den wird er wunderlich erhalten
in allem Kreuz und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten traut,
der hat auf keinen Sand gebaut.

Bare de fire første satsene overlevde fra den første fremførelsen av de tilsammen syv som kantaten inneholder. Det komplette manuskriptet stammer fra en senere fremførelse i 1732/1733.

Neumarks hymne fra 1641 beholdes tekstlig i satsene 1, 4 og 7, de andre satsene er teksten endret av en ukjent forfatter. I 2 og 5 sats er Neumarks tekst beholdt i sin opprinnelige form men utvidet som resitativ. I satsene 3 og 6 transformeres koralens tekster til arier.

I den sentrale duetten spiller strykere koralens melodi, som Bach senere arrangerte for orgel i Schübler koralene som alle var basert på koralbearbeidelser i kantatene.

4. Duett + koral sopran, alt

Er kennt die rechten Freudenstunden,
er weiss wohl, wenn es nützlich sei;
wenn er uns nur hat treu erfunden
und merket keine Heuchelei,
so kömmt Gott, eh wir uns versehn,
und lässet uns viel Guts geschehn.

Trykk på bildet for å høre & se kantaten, og få tilgang til ekstramateriale og mer info!

Denne søndagens evangelietekst er fra Lukas 5, 1-11

Peters fiskefangst
1 En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. garn: 2 Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. 3 Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten.
4 Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» 5 «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» 6 Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. 7 De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. 8 Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» 9 For han og alle som var med ham, ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. 10 På samme måte var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» 11 Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.

   

1. Kor: Wer nur den lieben Gott lässt walten

Wer nur den lieben Gott lässt walten
und hoffet auf ihn allezeit,
den wird er wunderlich erhalten
in allem Kreuz und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten traut,
der hat auf keinen Sand gebaut.

Den som i alt lar Herren råde
og håper på ham all sin tid,
den styrker han med kraft og nåde
i trengsel og i livets strid.
Med livet trygt i Herrens hand
da bygges ikke hus på sand.

2. Resitativ + koral bass: Was helfen uns

Was helfen uns die schweren Sorgen?
Sie drücken nur das Herz
mit Zentnerpein,
mit tausend Angst und Schmerz.
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Es bringt nur bittres Ungemach.
Was hilft es? dass wir alle Morgen
mit Seufzen von dem Schlaf aufstehn
und mit bethränten Angesicht
des Nachts zu Bette gehn?
Wir machen unser Kreuz und Leid
durch bange Traurigkeit nur grösser.
Drum tut ein Christ viel besser,
er trägt sein Kreuz
mit christlicher Gelassenheit.

Hva hjelper oss den tunge sorgen?
Den trykker hjertet kun
med tyngde ned,
med angst og kval hver stund.
Hva hjelper all vår akk og ve?
Den bringer bitterheten med.
Hva hjelper det at vi hver morgen
med klage opp fra søvnen står
og med vårt tårevåte kinn
hver natt til hvile går?
Vi gjør vårt kors og lidelse
ved sorg og engstelse kun verre.
En kristen bør da heller
ta opp sitt kors
med kristelig saktmodighet.

3. Arie tenor: Man halte nur ein wenig stille

Man halte nur ein wenig stille,
wenn sich die Kreuzesstunde naht,
denn unsres Gottes Gnadenwille
verlässt uns nie mit Rat und Tat.
Gott, der die Auserwählten kennt,
Gott, der sich uns ein Vater nennt,
wird endlich allen Kummer wenden
und seinen Kindern Hilfe senden.

Man holder seg en stund kun stille
når korsets time nærmer seg,
for Herrens gode nådevilje
den svikter aldri, finner vei.
Gud kjenner de utvalgte vel,
Gud har tatt navnet Fader selv,
han vil til slutt all uro ende
og sine barn sin støtte sende.

4. Duett + koral sopran, alt

Er kennt die rechten Freudenstunden,
er weiss wohl, wenn es nützlich sei;
wenn er uns nur hat treu erfunden
und merket keine Heuchelei,
so kömmt Gott, eh wir uns versehn,
und lässet uns viel Guts geschehn.

Han vet den beste tid for glede
han vet når den kan nytte gi;
når vi til tro er funnet rede
og ikke skjuler hykleri,
så kommer Herren før vi vet
og ser til oss i miskunnhet.

5. Resitativ tenor: Denkt nicht

Denk nicht in deiner Drangsalshitze,
wenn Blitz und Donner kracht
und dir ein schwüles Wetter bange macht,
dass du von Gott verlassen seist.
Gott bleibt auch in der grössten Not,
ja gar bis in den Tot
mit seiner Gnade bei den Seinen.
Du darfst nicht meinen,
dass dieser Gott im Schosse sitze,
der täglich wie der reiche Mann
in Lust und Freuden leben kann.
Der sich mit stetem Glücke speist,
bei lauter guten Tagen,
muss oft zuletzt,
nachdem er sich an eitler Lust ergötzt,
«der Tot in Töpfen!» sagen.
Die Folgezeit verändert viel!
Hat Petrus gleich die ganze Nacht
mit leerer Arbeit zugebracht
und nichts gefangen:
auf Jesu Wort kann er noch
einen Zug erlangen.
Drum traue nur in Armut, Kreuz und Pein
auf deines Jesu Güte
mit gläubigen Gemüte.
Nach Regen gibt er Sonnenschein
und setzet jeglichem sein Ziel.

Tenk ikke i din trengsels hete
når lyn og torden slår
og angst og kval igjennom hjertet går
at du av Gud er blitt forlatt.
Gud er der i din største nød,
ja like til din død,
sin nåde vil han sine skjenke.
La ingen tenke
at denne Gud kun har sitt sete
og daglig som den rike mann
i lyst og glede leve kan,
med dem som lykken smiler til,
med bare gode dager
må man til sist
når man har levd i lykke, si for visst
at lykken kun er plager
med tiden endrer meget seg!
Da Peter strevde en hel natt
og hadde garn i sjøen satt,
men intet fanget,
på Jesu ord en mengde fisk
i garnet stanget.
Tro derfor kun i tyngsel, storm og vind
på Jesu rike nåde,
la troen sinnet råde.
For etter regn gir solen skinn
og setter mål for deg og meg!

6. Arie sopran: Ich will auf den Herren schaun

Ich will auf den Herren schau'n
und stets meinem Gott vertrau'n.
Er ist der rechte Wundersmann.
Der die Reichen arm und bloss
und die Armen reich und gross
nach seinem Willen machen kann.

Jeg vil se til Herren nå
og i allting stole på
han er en undergjerningsmann,
som gjør rikmann blakk og arm
og den arme rik og varm,
hans vilje alt utrette kan.

7. Koral: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
verricht das Deine nur getreu
und trau des Himmels reichem Segen,
so wird er bei dir werden neu;
denn welcher seine Zuversicht
auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

Syng, be og gå på Herrens veier,
vær tro og nøysom i ditt kall,
så vil hans signing gi deg seier
og verne deg mot svikt og fall.
|Den som sin lit til Gud har satt
|blir ikke noen gang forlatt.


Kilde: Bach Cantatas Website

Georg Neumark
Georg Neumark