Kantate om kjærlighet

29.08.2021

Kantate BWV 33 Allein zu Dir, Herr Jesu Christ 

Som forrige søndags glitrende kantate, er den 13 søndagen etter treenighet duket for nok en koralkantate først fremført 3. september 1724. Kantaten er basert på koralen av samme navn som tittelen, og den er definitivt av de mer ukjente salmemelodiene.

Evangelieteksten for denne søndagen er derimot en av kjernefortellingene i kristendommen om den barmhjertige samaritan, derfor er denne kantaten om kjærlighet.

Trykk på bildet og se & hør kantate 33 og få tilgang til mer info om kantaten

«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31 Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32 Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: 'Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.' 36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37 Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

Lukas 10, 30-37

Gud, min Gud, med kjærlig hånd,
akk, forny mitt sinn og ånd,
la meg alltid ved deg henge,
kjærligheten mot deg trenge!
Gi at jeg av alt mitt beste
alltid elske kan min neste;
rører fienden ved min ro,
styrk og hjelp min svake tro!

Duett for tenor og bass

1. Kor: Allein zu dir, Herr Jesu Christ

Allein zu dir, Herr Jesu Christ,
mein' Hoffnung steht auf Erden,
ich weiss, das du mein Tröster bist,
kein Trost mag mir sonst werden.
Von Anbeginn ist nichts erkor'n,
auf Erden war kein Mensch gebor'n,
der mir aus Nöthen helfen kann;
ich ruf' dich an,
zu dem ich mein Vertrauen hab'.

Til deg alene, Herre Krist,
står alt mitt håp og lengsel,
|jeg vet du er min trøster visst,
|en trøst i all min trengsel.
Fra skapelsen til denne tid
er ingen født som kan med flid
av nød og fare hjelpe meg,
jeg flyr til deg,
til deg mitt hjerte trøster seg.

2. Resitativ bass: Mein Gott und Richter

Mein Gott und Richter,
willt du mich aus dem Gesetze fragen,
so kann ich nicht,
weil mein Gewissen widerspricht,
auf tausend eines sagen.
An Seelenkräften arm und an der Liebe bloss,
sind meine Sünden schwer und übergross;
doch weil sie mich von Herzen reuen,
wirst du, mein Gott und Hort,
durch ein Vergebungswort
mich wiederum erfreuen.

Min Gud og dommer,
vil du meg mot lovens krav forhøre,
så kan jeg ei -
fordi mitt indre dømmer meg -
ett eneste utføre.
På sjelekrefter arm og uten kjærlighet,
har jeg en overflod av syndighet,
til anger er dog hjertet rede,
og du, min Gud, er stor,
ved ditt tilgivingsord
gir du meg atter glede.

3. Arie alt: Wie furchtsam wankten meine Schritte

Wie furchtsam wankten meine Schritte,
doch Jesus hört auf meine Bitte
und zeigt mich seinem Vater an.
Mich drückten Sündenlasten nieder,
doch hilft mir Jesu Trostwort wieder,
dass er für mich genug getan.

Hvor fryktsom gikk jeg, full av age,
dog, Jesus hører all min klage
og viser meg til faderfavn.
Meg tynget hardt min syndebyrde,
dog trøstet meg den gode hyrde
at frelse er i Jesu navn.

4. Resitativ tenor: Mein Gott, verwirf mich nicht

Mein Gott, verwirf mich nicht,
wiewohl ich dein Gebot,
noch täglich übertrete,
von deinem Angesicht!
Das kleinste ist mir schon zu
halten viel zu schwer;
Doch, wenn ich um nichts mehr
als Jesu Beistand bete,
so wirt mich kein Gewissenstreit
der Zuversicht bereuben;
Gib mir aus Barmherzigkeit
den wahren Christenglauben!
So stellt er sich mit guten Früchten ein
und wirt durch Liebe tätig sein.

Min Gud, forkast meg ei -
skjønt jeg ditt gode budord
daglig overtreder -
i fra ditt ansikts lys!
Ditt minste bud å holde
er for tungt for meg,
Dog når jeg ber til deg
om Jesu hjelp å nyte,
så kan ei min samvittighet
min tro og tillit bryte.
Gi meg kun av barmhjertighet
den sanne kristentroen!
så bærer den de gode frukter frem,
og kjærligheten virket dem.

5. Duett tenor, bass: Gott, der du die Liebe heisst

Gott, der du die Liebe heisst,
ach, entzünde meinen Geist,
lass zu dir vor allen Dingen
meine Liebe kräftig dringen!
Gib, dass ich aus reinem Triebe
als mich selbst den Nächsten liebe;
stören Feinde meine Ruh,
sende du mir Hülfe zu!

Gud, min Gud, med kjærlig hånd,
akk, forny mitt sinn og ånd,
la meg alltid ved deg henge,
kjærligheten mot deg trenge!
Gi at jeg av alt mitt beste
alltid elske kan min neste;
rører fienden ved min ro,
styrk og hjelp min svake tro!

6. Koral: Ehr sei Gott in dem höchsten Thron

Ehr sei Gott in dem höchsten Thron,
dem Vater alle Güte,
und Jesus Christ, sein'm liebsten Sohn,
der uns allzeit behüte,
und Gott, dem Heiligen Geiste,
der uns sein Hülf allzeit leiste,
damit wir ihm gefällig sein,
hier in dieser Zeit
|und folgends in der Ewigkeit.

All ære være Gud især,
vår Fader i det høye,
og Jesus Krist, hans Sønn så kjær,
som verner oss så nøye,
hans Hellig Ånd til ære,
som all vår hjelp vil være!
Vår lov og pris til hans behag
på jord fra dag til dag
og siden i all evighet!


Kilde: Bach Cantatas Website