Om kunsten å være takknemlig og tilfreds

13.02.2022

Kantate BWV 84 Ich bin vergnügt mit meinem Glücke

Denne kantaten ble skrevet i 1727 og sannsynlig fremført 9 februar i Bachs fjerde år som Thomaskantor. Kantaten er skrevet til Septuagesima, den niende søndag før påske og tredje søndag før askeonsdag. Det er en solokantate for sopran som ender på tradisjonelt vis med en koral. Det er et relativt lite instrumentalensemble som ledsager dette vakre smykket av en kantate.

Og det åpner virkelig med et smykke av en arie som setter hele temaet for dagen:

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke,
das mir der liebe Gott beschert,
soll ich nicht reiche Fülle haben
so dank' ich ihm für kleine Gaben,
und bin auch nicht derselben werth.

Jeg er fornøyd med all den lykke
som den kjære Gud forærer meg.
Vil han med overflod ei smykke,
for de mindre gaver takker jeg
og vet at verdig er jeg ei.

Tematikken finnes i flere kantater, og det ligger dyp livsvisdom i takknemlighet og tilfredshet over det livet skjenker av godhet og lykke. Det gjelder å se de små gleder, framfor hele tiden å ønske mer og mer. Temaet har et mikronivå på det individuelle planet, men på makronivå handler dette om storpolitikk og menneskets higen etter stadig å ville ha mer og utvide sin rikdom - ofte på andres bekostning, og til syvende og sist en trussel mot jordens tåleevne. 

Trykk på bildet for å se & høre kantaten, og få tilgang til info og bakgrunnsmateriale

Kunsten å leve i balanse med jordens ressurser og tåleevne berører oss alle, og derfor er kantaten en viktig påminnelse om å være takknemlig for den delen vi er gitt å forvalte som livets små og kostelige gaver.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) var britisk journalist og forfatter. Han redigerte magasinet "The New Witness", som var orientert om begrepet og ideologien "Distributism".

Distributisme er en økonomisk teori som hevder at verdens produktive eiendeler bør være allment eid i stedet for konsentrert. Med andre ord; distribusjon og omfordeling av produksjonsmidlene - inkludert omfordeling av rikdom - til en større del av samfunnet i stedet for å konsentrere den i hendene på en rik minoritetselite. 

The New Witness tiltrakk seg en del store personligheter som Sir Thomas Beecham, George Bernard Shaw, og George Orwell.

Det er to måter å få nok på: 

Det er stadig å få mer, eller å ønske seg mindre.

- Gilbert Keith Chesterton

Dagens tekst kantaten er bygget på, er fra Matteusevangeliet:


Lignelsen om arbeiderne i vingården
20For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. 2 Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. 3 Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. 4 Han sa til dem: 'Gå bort i vingården, dere også! Jeg vil gi dere det som er rett.' 5 Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. 6 Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: 'Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?' 7 'Fordi ingen har leid oss', svarte de. Han sa til dem: 'Gå bort i vingården, dere også.'
8 Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: 'Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de siste og gå videre til de første.' 9 De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. 10 Da de første kom fram, ventet de å få mer; men de fikk også en denar. 11 De tok imot den, men murret mot jordeieren 12 og sa: 'De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.' 13 Han vendte seg til en av dem og sa: 'Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? 14 Ta ditt og gå! Men jeg vil gi ham som kom sist, det samme som deg. 15 Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?' 16 Slik skal de siste bli de første og de første de siste.» 

Jeg spiser med glede mitt enkleste brød
og unner min neste av hjertet hans.
Med fred i samvittighet, rolig og glad,
og takk i et hjerte som synger sitt kvad
forsterkes min lykke, forsøtes min kval.

Sats 3, arie: Ich esse mit Freuden