Palmesøndag er mer enn svingende palmegrener, det er inntoget til tidenes mest omtalte kriminalhistorie

10.04.2022

Kantate BWV 182 Himmelskönig, sei willkommen 

Den første kantaten som ble delt på "Bach in Town" var denne - som er den eneste kantaten som er bevart for denne dagen i kirkeåret. Her i en fremførelse fra Bachakedemiet i Stuttgart i deres serie Barock@home, som starter med en kort innledende kronologi over historiske hendelser i året kantaten ble skrevet, og fortsetter med en samtale om kantaten med dirigent Hans-Christoph Rademann.

Palmesøndag 25. mars 1714 fremførte Bach sin første kantate i Slottskapellet etter at han ble utnevnt til konsertmester ved Hoffet i Weimar. Som en del av stillingen var Bach forpliktet til å komponere en kantate i måneden. Bach skal, så langt vi vet, ha fremført kantate 182 seks ganger, tre i Weimar og sannsynlig tre ganger i hans tid i Leipzig.

Kantaten starter med en liten kammermusikalsk fransk overture. Denne stilen gir fort royale følelser, men denne er så langt unna fanfarer og kongelighet som mulig. Det er lettere å få assosiasjoner til bildet av Jesus som ydmykt rir opp mot Jerusalem sittende på et esel. Mot slutten av den innledende sonaten og det korte aksentuerte pizzicato-akkomponementet kommer en magisk svell i strykerne etter at buene tas i bruk igjen (arco) som kan uttrykke folkenes følelse av "starstruck" når Jesus nærmer seg. Denne satsen glir rolig over i kantatens første korsats som er en hyllest til kongen hvor assosiasjonene lett kan henføres til svingende palmegrener. 

Så kommer tre arier som adresseres direkte til Kristus. Den siste arien for tenor kommer i en kontekstuell berøring med Amnesty og andre som jobber for å beskytte menneskrettighetsforkjempere. Når tenoren synger "Jesus, lass durch Wohl und Weh mich auch mit dir ziehen! Schreit die Welt nur Kreuzige so lass mich nicht fliehen", så er dette i ånden mulig å peke mot Øverlands "Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv". 

Jesu, lass durch Wohl und Weh
mich auch mit dir ziehen!
Schreit die Welt nur «Kreuzige!»,
so lass mich nicht fliehen,
Herr, von deinem Kreuzpanier;
Kron und Palmen find ich hier.

Jesus, la meg følge deg
uten ondt å frykte!
Roper verden kun «korsfest»,
la meg ikke flykte!
Herre, korsets banner der
gir meg palmegrener her.

Teksten kan oppfattes som en oppfordring til å ikke unnvike lidelsen og offeret - slik Jesus «med tungt hjerte» aksepterte som sitt lodd. I like stor grad kan teksten rettes mot solidaritet - og om ikke å vike unna i identifikasjon med andres lidelse og offer. 

I en frigjøringsteologisk forståelse heter det «den korsfestede og de korsfestede». Jesu lidelse var total solidaritet med all menneskelig lidelse. Som Edvard Hoem skriver i sin sin salme Kjærleikens gåte: «Kristus blir dagleg drepen».

Slik verden ser ut, er det mye kontekst å ta dette inn i - og som krever våkenhet, reaksjon og solidaritet til lidende mennesker i krig og konflikt.

"Schreit die Welt nur Kreuzige so lass mich nicht fliehen".

Etter dette kommer en litt utypisk koralbearbeidelse i Bachs kantater i mer motettaktig stil over siste vers i Paul Stockmann's hymne for Passjonstiden "Jesu Leiden, Pein und Tod" (1633). 

Sluttkoret "So lasset uns gehen" gir paraleller til hvordan Bach i Juleoratoriet gir noe av det samme musikalske og tematiske uttrykket i "Lasset uns nun gehen gen Bethlehem": https://www.youtube.com/watch?v=TyleRiaRffI  

NB! Vil du høre rett på kantaten uten introduksjon, spol til 30,23 min ut i opptaket!

Følg kantaten via notene HER

Evangelieteksten denne dagen som Bach skrev sin kantate til er fra Matteus 21,1-9:

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted 2 og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg! 3 Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: 'Herren har bruk for dem.' Da skal han straks sende dem med dere.» 4 Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten: 5 Si til datter Sion: Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. 6 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, 7 og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. 8 Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. 9 Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste.

Sonata

Chorus: Himmelskönig, sei willkommen

Recitative (bass): Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben

Aria (bass): Starkes Lieben

Aria (alto): Leget euch dem Heiland unter

Aria (tenor): Jesu, laß durch Wohl und Weh

Chorale: Jesu, deine Passion ist mir lauter Freude

Chorus: So lasset uns gehen in Salem der Freuden

1. Sonata

2. Kor: Himmelskönig, sei willkommen

Himmelskönig, sei willkommen.
lass auch uns dein Zion sein!
Komm herein!
Du hast uns das Herz genommen.

Himmelkonge, vær velkommen,
vi ditt Sion være vil!
Kom, tre inn!
Du har inntatt hjerterommet.

3. Resitativ bass: Siehe, ich komme

«Siehe, ich komme, im Buch
ist von mir geschrieben.
Deinen Willen, mein Gott,
tu ich gerne.»

"Se, her kommer jeg.
I bokrullen er det skrevet om meg.
Min Gud, å gjøre din vilje
gir meg glede."

4. Arie bass: Starkes Lieben

Starkes Lieben,
das dich, grosser Gottessohn,
von dem Thron
deiner Herrlichkeit getrieben!
Starkes Lieben,
dass du dich zum Heil der Welt
als ein Opfer fürgestellt,
dass du dich mit Blut verschrieben.

Sterk og kjærlig
har du, store Gudesønn
på Guds bønn
reist fra himmeltronen herlig.
Sterk og kjærlig
kom du hit til jordisk hjem,
har som offer stilt deg frem,
for å sone verdens synder.

5. Arie alt: Leget euch dem Heiland unter

Leget euch dem Heiland unter,
Herzen, die ihr christlich seid!
Tragt ein unbeflecktes Kleid
eures Glauben ihm entgegen,
Leib und Leben und Vermögen
sei dem König itzt geweiht,

Bøy deg under Herrens vilje,
hjerte, du som kristen er!
Bær kun troens rene klær
når du Herren går til stevne,
kropp og sjel og all din evne
være viet Kongen kjær!

6. Arie tenor: Jesu, lass durch Wohl und Weh

Jesu, lass durch Wohl und Weh
mich auch mit dir ziehen!
Schreit die Welt nur «Kreuzige!»,
so lass mich nicht fliehen,
Herr, von deinem Kreuzpanier;
Kron und Palmen find ich hier.

Jesus, la meg følge deg
uten ondt å frykte!
Roper verden kun «korsfest»,
la meg ikke flykte!
Herre, korsets banner der
gir meg palmegrener her.

7. Koral: Jesu, deine Passion

Jesu, deine Passion
ist mir lauter Freude,
deine Wunden, Kron und Hohn
meines Herzens Weide;
meine Seel auf Rosen geht,
wenn ich dran gedenke,
in dem Himmel eine Stätt
mir deswegen schenke.

Jesu pine, kors og død
er min fryd og glede,
tornekrone, spott og nød
vil meg trøst berede,
og min sjel på roser går
når jeg vil betenke
at Guds himmel åpen står
som han vil meg skjenke.

8. Kor: So lasset uns gehen

So lasset uns gehen in Salem der Freuden,
begleitet der König in Lieben und Leiden,
er gehet voran
und öffnet die Bahn.

Så la oss da vandre til Salem med glede,
og følge vår Konge i lykke og lede,
han leder vår ferd,
kun han er det verd.

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)


Hans-Christoph Rademann, dirigent
Hans-Christoph Rademann, dirigent