Koralkantate basert på en hymne av Elisabeth Cruciger, den første kvinnelige poet og salmedikter i reformasjonen

03.10.2021

Bach kantate BWV 96 Herr Christ, der ein'ge Gottessohn

Dagens kantate for 18. søndag etter treenighet ble første gang fremført 8. oktober 1724 i hans andre kantatesyklus i Leipzig. Koralkantaten er basert på en hymne av Elisabeth Cruciger, den første kvinnelige poet og salmedikter i reformasjonen - som også var en god venn av Luther.

Denne historien er i seg selv et viktig moment i historien. Elisabeth ble allerede som barn nonne, og i 1522 forlot hun klosteret og flyttet til Wittenberg hvor hun ble en del av Johannes Bugenhagens hushold - en viktig skikkelse under reformasjonen.

I 1524 giftet hun seg med teologen Caspar Cruciger, en student og assistent til Martin Luther.

Trykk på bildet for å se & høre kantaten

Kantaten åpner nærmest med atmosfære av juletid og med bildet av Jesus som morgenstjernen, slik den er beskrevet i hymnen med samme tittel som kantaten. Luther var svært begeistret for hymnen og la den inn i starten av en tidlig utgitt salmebok.

Herr Christ, der ein'ge Gottessohn,
Vaters in Ewigkeit,
aus seinem Herzen entsprossen,
gleichwie geschrieben steht.
Er ist der Morgensterne,
sein' Glanz streckt er so ferne
vor andern Sternen klar.

Elisabeth Cruciger


1. Kor: Herr Christ, der ein'ge Gottessohn

Herr Christ, der ein'ge Gottessohn,
Vaters in Ewigkeit,
aus seinem Herzen entsprossen,
gleichwie geschrieben steht.
Er ist der Morgensterne,
sein' Glanz streckt er so ferne
vor andern Sternen klar.

O Krist, Guds Sønn enbårne
fra evighetens år,
du, Faderens utkårne,
slik som det skrevet står.
Han er den morgenstjerne,
hans glans når til det fjerne,
og alle overgår.

2. Resitativ alt: O Wunderkraft der Liebe

O Wunderkraft der Liebe,
wenn Gott an sein Geschöpfe denket,
wenn sich die Herrlichkeit
im letzten Teil der Zeit
zur Ende senket!
O unbegreifliche, geheime Macht!
Es trägt ein auserwählter Leib
den grossen Gottessohn.
den David schon im Geist
als seinen Herrn verehrte,
da dies gebenedeite Weib
in unverletzter Keuschheit bliebe.
O reiche Segenskraft!,
so sich auf uns ergossen
da er den Himmel auf,
die Hölle zugeschlossen.

O kjærlighetens under,
da Gud slik på sin skapning tenker
at han sin herlighet
da tidens fylde kom,
til jorden senker!
O ubegripelige, skjulte makt!
Her bærer utvalgt kjøtt og blod
den store Gudesønn,
som David i sin bønn
alt som sin Herre æret,
da en velsignet jomfru skjønn
Guds Sønn i ubrutt kyskhet fødte.
O rike signings kraft
som her til oss er skjenket,
han åpnet himmerik,
og helvetet ble lenket.

3. Arie tenor: Ach, siehe die Seele

Ach, siehe die Seele mit Seilen der Liebe,
o Jesu, ach zeige dich kräftig in ihr!
Erleuchte sie,
dass sie dich gläubig erkenne,
gib, dass sie mit heiligen
Flammen entbrenne,
ach würke ein gläubiges Dürsten nach dir!

Se nådig til sjelen med kjærlige øyne,
o Jesus, la kraften din vises i meg!
Opplys den, så
den i tro kan deg kjenne,
gi at den med hellige
flammer kan brenne,
akk skap du en tillitsfull tørst etter deg!

4. Resitativ sopran: Ach, führe mich, o Gott

Ach, führe mich, o Gott, zum rechten Wege,
mich, der ich unerleuchtet bin,
der ich nach meines Fleisches Sinn
so oft zu irren pflege;
Jedoch gehst du nur mir zur Seiten,
willst du mich nur mit deinen Augen leiten,
so gehet meine Bahn
gewiss zum Himmel an.

Akk, før du meg, o Gud, på rette veier,
jeg, som formørket er og blind,
og med mitt kjødelige sinn
fra rette veien dreier.
Dog, Herre, om du går ved min side,
og leder med dine øyne blide,
så ender visst min vei
i himmelen hos deg.

5. Arie bass: Bald zur Rechten, bald zur Linken

Bald zur Rechten, bald zur Linken
lenkt sich mein verirrter Schritt.
Gehe doch, mein Heiland, mit,
lass mich in Gefahr nicht sinken,
lass mich ja dein weises Führen
bis zur Himmelspforte spüren!

Snart til høyre, snart til venstre
vingler jeg på livets vei.
Gå, min Frelser, du med meg,
vern meg du i all slags fare,
la ditt vise råd meg lede
hjem til himmerikes glede!

6. Koral: Ertöt uns durch dein Güte

Ertöt uns durch dein Güte,
erweck uns durch dein Gnad;
den alten Menschen kränke,
dass er neu leben hab
wohl hier auf dieser Erden,
den Sinn und all Begierden
und G'danken hab'n zu dir.

Din godhet lar oss døde,
din nåde vekker opp;
legg gamle Adam øde,
så spirer livets knopp.
La meg i verden, Herre,
kun deg og ditt begjære,
så går min takk til deg.


Kilde: Bach Cantatas Website