Kantaten med den mest ikoniske av alle koralsatser

02.07.2024

Kantate BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben

Kantaten er i 2 deler og 10 satser, en av de lengre - men også en av de desidert mest kjente. Lengden er dog ikke noe å klage på, det er fabelaktig musikk - og så er prekenen - som ellers i Leipzig på Bachs tid ville vært mellom de to delene - ikke med her. Ofte var de en 1 1/2 times affære med utleggelse av dagens tekst. Og teksten for Maria besøkelsesdag (2. juli) er fra Lukas kapittel 1 om Marias besøk til Elizabeth - som inkluderer "Marias lovsang" (Magnificat). En tekst vært å reflektere over - både i lengde og bredde!

Året var 1723 i Bachs første år som Thomaskantor, og en del av hans første kantatesyklus. Kantaten var opprinnelig skrevet for advent allerede i 1716 i Weimar. Teksten var av hoffpoeten Salomo Franck. Men på grunn av at man i Leipzig feiret advent som "tempus clausum" (tid for stillhet) - med unntak av første søndag i advent - omarbeidet og endret Bach kantaten til å markere Maria besøkelsesdag.

Kantatens to deler ender med koralen som nærmest er en signatur for Bachs kantater, som ble pakket inn i en pastoral instrumental konsert. En koral som er transkribert til alle mulige instrumenter og besetninger. Ofte brukt som encore av pianister, blant dem Dinu Lipatti i Dame Myra Hess sin versjon for klaver.


Kilde: Wikipedia ++

Tre perspektiver på Bachs kantate BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben

Lukas 1, 39-56

Maria og Elisabet

39 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd 42 og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. 43 Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? 44 For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. 45 Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.» 46 Da sa Maria:

Marias lovsang

«Min sjel opphøyer Herren,

47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.

Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,

49 for store ting har han gjort mot meg,

han, den mektige; hellig er hans navn.

50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn

over dem som frykter ham.

51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;

han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.

52 Han støtte herskere ned fra tronen

og løftet opp de lave.

53 Han mettet de sultne med gode gaver,

men sendte de rike tomhendte fra seg.

54 Han tok seg av Israel, sin tjener,

og husket på sin miskunn

55 slik han lovet våre fedre,

Abraham og hans ætt, til evig tid.»

56 Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.

Kantate BWV 147

Del 1 (prima parte)

1. Kor: Herz und Mund und Tat und Leben

Herz und Mund und Tat und Leben
muss von Christo Zeugnis geben
ohne Furcht und Heuchelei,
dass er Gott und Heiland sei.

Hjerte, munn, ja hele livet
må om Kristus vitne give
uten frykt og falskhet her
at han Gud og Frelser er.

2. Resitativ tenor: Gebenedeiter Mund!

Gebenedeiter Mund!
Maria macht ihr Innerstes der Seelen
durch Dank und Ruhmen kund;
sie fänget bei sich an,
des Heilands Wunder zu erzählen,
was er an ihr als seiner Magd getan.
O menschlicher Geschlecht,
des Satans und der Sünden Knecht,
du bist befreit
durch Christi tröstendes Erscheinen
von dieser Last und Dienstbarkeit!
Jedoch dein Mund
und dein verstockt Gemüte
verschweigt, verleugnet solche Güte;
doch wisse, dass dich nach der Schrift
ein allzuscharfes Urteil trifft!

Du høyt velsignet munn!
Maria synger for sin takk å vise
fra hjertets dype grunn;
hun stemmer i for stort
sin Frelsers underverk å prise,
hva han imot sin tjener nå har gjort.
Å, menneskenes slekt,
av Satans makt og synd defekt!
Nå er du fri
ved Kristi håpefulle komme
fra denne last og tyranni!
Men dog, din munn
og ditt forstokte sinn
slikt bud fornekter som en blind.
Men vit dog at deg Skriften spår
en ulykksalig dom så hård.


3. Arie alt: Schäme dich, o Seele, nicht

Schäme dich, o Seele, nicht,
deinen Heiland zu bekennen,
soll er dich zu seine nennen
vor des Vaters Angesicht!
Doch wer ihn auf dieser Erden
zu verleugnen sich nicht scheut,
soll von im verleugnet werden,
wenn er kommt zur Herrlichkeit.

Skam deg ei, å skam deg ei
for din Frelser å bekjenne,
da skal han blant sine kjenne
for sin Faders ansikt deg.
Den som dog hans navn vil nekte
å bekjenne her på jord,
skal han engang selv fornekte
når han i sin himmel bor.

4. Resitativ bass: Verstockung

Verstockung kann Gewaltige verblenden,
bis sie des Höchsten Arm vom Stuhle stösst;
doch dieser Arm erhebt
obschon vor ihm der Erde Kreis erhebt,
hingegen die Elenden,
so er erlöst.
O hochbeglückte Christen,
auf, machet euch bereit,
itzt ist die angenehme Zeit,
itzt ist der Tag des Heils: Der Heiland heisst
euch Leib und Geist
mit Glaubensgaben rüsten,
auf, ruft zu ihm in brünstigem Verlangen,
um ihn in Glauben zu empfangen!

Forstokking kan de stolte helt forblinde
til Herrens sterke arm dem støter ned,
men denne arm hever opp -
ennskjønt for ham hans himmel hever seg -
de arme og elendige
han har forløst.
Å, lykkelige kristne, opp,
opp og vær beredt!
Nå er den lykkelige tid,
nå er det frelsens dag. Din Frelsers hånd
vil kropp og ånd
med troens gaver ruste,
opp, rop til ham alt hva du vil forlange:
å ham i troens favntak fange.

5. Arie sopran: Bereite dir, Jesu

Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn,
mein Heiland, erwähle
die gläubende Seele,
und siehe mit Augen der Gnaden mich an!

Bered deg, o Jesus, bered nå din vei,
min Frelser, beære
din troende kjære
og se med ditt nådige øye til meg!

6. Koral: Wohl mir, dass ich Jesum habe

Wohl mir, dass ich Jesum habe,
o wie feste halt ich ihn,
dass er mir mein Herze labe,
wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab ich, der mich liebet
und sich mir zu eigen gibet;
ach drum lass ich Jesum nicht,
wenn mir gleich mein Herze bricht.

Sæle meg som Jesus eier,
å hvor fast jeg holder ham,
han som gir mitt hjerte seier,
når jeg sørger, syk og lam.
Jesus har jeg, han min kjære,
har min egen villet være;
Jeg forlater Jesus ei
om mitt hjerte brast i meg.

Del 2 (secunda parte)

Del 2

7. Arie tenor: Hilf, Jesu, hilf

Hilf, Jesu,
hilf, dass ich auch dich bekenne
in Wohl und Weh, in Freud und Leid,
dass ich dich meinen Heiland nenne
im Glauben und Gelassenheit,
dass stets mein Herz von deiner Liebe
Hilf, Jesu, hilf!

Hjelp, Jesus,
hjelp, at jeg deg òg bekjenner
i ve og vel, i sol og regn,
at jeg deg som min Frelser kjenner
i troen under nådens tegn,
at kjærlighet til deg i hjertet brenner.
Hjelp, Jesus, hjelp!

8. Resitativ alt: Der Höchsten Allmacht

Der Höchsten Allmacht Wunderhand
würkt im Verborgenen der Erden.
Johannes muss mit Geist erfüllet werden,
ihn zieht der liebe Band
bereits in seiner Mutter Leibe,
dass er den Heiland kennt,
ob er ihn gleich noch nicht
mit seinem Munde nennt,
er wird bewegt, er hüpft und springet,
indem Elisabeth das Wunderwerk ausspricht,
indem Mariae Mund
der Lippen Opfer bringet.
Wenn ihr, o Gläubige,
des Fleisches Schwachheit merkt,
wenn euer Herz in Liebe brennet,
und doch der Mund
den Heiland nicht bekennet,
Gott ist es, der euch kräftig stärkt,
er will in euch des Geistes Kraft erregen,
ja Dank und Preis auf eure Zunge legen.

Guds allmakt og hans underhånd
helt i det skjulte ofte virker.
Johannes må av Ånden latt seg lede,
han rørtes av det bånd,
i morens liv og sprang av glede,
han Frelseren har kjent
om han ham ennå ei
med munnen har bekjent.
Han blir beveget, hopper, springer,
da mor Elisabeth den store nyhet får,
idet Marias munn
sitt lovsangs offer bringer.
Når du, som troende,
kan merke troen svak,
når hjertet ditt for ham dog brenner,
men munnen ham
som Frelser ei bekjenner,
Gud gjør den da så sterk og rak,
ja, Åndens kraft gir han til gamle, unge,
og legger takk og lovsang på din tunge.

9. Arie bass: Ich will von Jesu Wundern singen

Ich will von Jesu Wundern singen
und ihm der Lippen Opfer bringen,
er wird nach seiner Liebe Bund
das schwache Fleisch, den irdschen Mund.durch heilges Feuer kräftig zwingen.

Jeg vil om Jesu under synge
og mine leppers offer bringe,
han vil på paktens nye grunn
en svak natur og jordisk munn
med hellig ild til lovsang tvinge.

10. Koral: Jesus bleibet meine Freude

Jesus bleibet meine Freude,
meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
|er ist meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne;
darum lass ich Jesum nicht
aus dem Herzen und Gesicht.

Jesus er min fryd og glede,
all mitt hjertes trøst og saft,
Jesus verner mot all lede,
han gir livet mot og kraft,
han er øyets lyst og smykke,
sjelens dyre skatt og lykke;
derfor tar jeg Jesus ei
fra mitt hjerte og min vei.


Kilde: Bach Cantatas Website

Den ikoniske koralsatsen transkribert av legendariske Myra Hess x 2