Påskedagskantate som starter med himmelsk latter og jordens jubel - å speile Jesu kjærlighet - slik at det kan merkes

31.03.2024

Kantate BWV 31 Die Himmel lacht, die Erde jubilieret

Kantaten for første påskedag ble skrevet og fremført 21. april 1715 i Weimar. Året før i mars 1714 ble han utnevnt til konsertmester ved hoffet i Weimar. En av hovedoppgavene var å skrive nye kantater til månedlige fremføringer i slottskirken. Evangelieteksten denne søndagen var fra Markus 16, 1-8 om Jesu oppstandelse. Teksten til kantaten ble skrevet og fritt tolket over påskebudskepet av Weimars egen poet Salomon Franck.

Tekstens innledende latter og jubel er perfekt beskrevet musikalsk. Og oppstandelsen skulle også - i fromhetens navn - skje i hver enkelt sjel. Og i tenorens resitativ kommer dette til uttrykk i en vakker tekst om at Jesu kjærlighet skal speiles slik at det kan merkes i livet og livene vi lever. Da blir Jesu oppstandelse en fødsel og gjenopplivning av Jesu kjærlighetsfulle sinnelag. Slik får det kraft og saft ut i livets grener og vinstokk - og "nytt liv av daude gror" - som Elias Blix skriver i "No livnar det i lundar".

Lass, dass dein Heiland in dir lebt,
an deinem Leben merken!
Der Weinstock, der jetzt blüht,
trägt keine tote Reben!
Der Lebensbaum lässt seine weige leben!

Lev så din Frelsers kjærlighet
i livet ditt kan merkes.
Hans vinstokk er i blomst,
har ingen døde vener,
for livsens tre gir liv til sine grener.


- fra sats 5 


Kantaten er rikt instrumentert med tre instrumentelle grupper, noe som Sir John Eliot Gardiner mener mest sannsynlig tilsier at den ble fremført i byens hovedkirke St. Peter & Paul - og ikke i den mindre Slottskirken som lå i tilknytning til palasset.

Bach gjentok kantaten flere ganger i Leipzig, i 1724 og 1731. Det finnes også hold i en fremførelse der i 1735.


1. Sonate

2. Kor: Der Himmel lacht, die Erde jubilieret

Der Himmel lacht, die Erde jubilieret
und was sie trägt in ihrem Schoss!
Der Schöpfer lebt, der Höchste triumphieret,
und ist von Todesbanden los!
Der sich das Grab zur Ruh' erlesen,
der Heiligste kann nicht verwesen!

Guds himmel ler, og jorden jubilerer
og alt den bærer i sitt skjød!
Gud gav ham liv, vår Frelser triumferer,
da dødens lenker brått han brøt!
I graven søkte han sin hvile,
den Helligste kan ei fortvile.

3. Resitativ bass: Erwünschter Tag

Erwünschter Tag!
Sei, Seele, wieder froh!
Das A und O, der erst' und auch der letzte,
den unsre schwere Schuld
in Todeskerker setzte,
ist nun gerissen aus der Not!
Der Herr war tot,
und sieh, er lebet wieder!
Lebt unser Haupt, so leben auch die Glieder!
Der Herr hat in der Hand
des Todes und der Höllen Schlüssel!

Der sein Gewand
blutroth besprützt in
seinen bittern Leiden,
will heute sich mit Scmuck und Ehren kleiden.

Velkommen dag!
Fryd deg, min sjel, vær glad!
For A og Å, den første og den siste,
som all vår syndeskyld
bak dødens port forviste,
er nå befridd fra all sin nød!
Han var nok død,
men se, vår Herre lever!
Og lever han, så lever og hans lemmer!
Han har nå i sin makt
dødsrikets port og helveds nøkkel!
Og han hvis drakt
var blodrød av den
kval han måtte bære,
kan smykke seg i dag med seirens ære.

4. Arie bass: Fürst des Lebens!

Fürst des Lebens, starker Streiter,
hochgelobter Gottessohn!
Hebet dich des Kreuzes Leiter
auf den höchsten Ehrenthron?
Wird, was dich zuvor gebunden,
nun dein Schmuck und Edelstein?
Müssen deine Purpurwunden
deiner Klarheit Strahlen sein?

Livets fyrste, kjempesterke,
høyt beæret Gudesønn!
Var det korsets røde merke
som gav deg din æreslønn?
Blir det som deg før har bundet,
nå din edelsten og krans?
Vil de sår som her har vunnet
stråle nå i all sin glans?

5. Resitativ tenor: So stehe dann,

So stehe dann, du gottergebne Seele,
mit Christo geistlich auf!
Tritt an den neuen Lebenslauf!
Auf! von den toten Werken!
Lass, dass dein Heiland in dir lebt,
an deinem Leben merken!
Der Weinstock, der jetzt blüht,
trägt keine tote Reben!
Der Lebensbaum lässt seine weige leben!
Ein Christe flieht
ganz eilend von dem Grabe!
Er lässt den Stein,
er lässt das Tuch der Sünden
dahinten
und will mit Christo lebend sein!

Så stå da opp, du gudhengivne sjel,
til åndens kristenliv,
begynn det nye livets løp,
Stå opp fra dødens mørke!
Lev så din Frelsers kjærlighet
i livet ditt kan merkes.
Hans vinstokk er i blomst,
har ingen døde vener,
for livsens tre gir liv til sine grener.
En kristen flyr
så hastig bort fra haven
og legger stein
og syndens klær i graven
nå bak seg
og lever under livets tegn.

6. Arie tenor: Adam muss in uns verwesen

Adam muss in uns verwesen,
soll der neue Mensch genesen,
der nach Gott geschaffen ist!
Du muss geistlich auferstehen
und aus Sündengräbern gehen,
wenn du Christi Gliedmass bist.

Adam må i sinnet dødes
skal det nye livet fødes
som er skapt til Guds behag.
Du må inn i Åndens rike
og fra syndegraven vike,
bli i Kristi arbeidslag.

7. Resitativ sopran: Weil dann das Haupt

Weil dann das Haupt sein Glied
natürlich nach sich zieht,
so kann mich nichts von Jesu scheiden.
Muss ich mit Christo leiden,
so werd ich auch nach dieser Zeit
mit Christo wieder auferstehen
zur Ehr' und Herrlichkeit
und Gott in meinem Fleische sehen!

Når hodet og dets kropp
naturlig nok er ett
tar intet meg fra Jesu side.
Må jeg med Kristus lide,
så skal jeg også etter det
med Kristus oppstå fra de døde
til fred og herlighet,
se Gud i evig morgenrøde!

8. Arie sopran: Letzte Stunde, brich herein

Letzte Stunde, brich herein,
mir die Augen zuzudrücken!
Lass mich Jesu Freudenschein
und sein helles Licht erblicken!
Lass mich Engels ähnlich sein!
Letzte Stunde, brich herein!

Avskjedstime, bryt her inn,
mine øyne mildt å lukke!
La meg Jesu klare skinn
og hans milde lys få skue!
La meg få en engels sinn!
Avskjedstime, bryt her inn!

9. Koral: So fahr ich hin zu Jesu Christ

So fahr ich hin zu Jesu Christ,
mein Arm tu ich ausstrecken;
so schlaf' ich ein und ruhe fein;
kein Mensch kann mich aufwecken
denn Jesus Christus, Gottes Sohn,
der wird die Himmelstür auftun,
mich führ'n zum ev'gen Leben.

Så farer jeg til Jesus Krist,
og armer mot ham strekker,
jeg sovner inn og vet for visst
at ingen opp meg vekker
foruten Jesus Krist, Guds Sønn,
han åpner himmeldøren skjønn
og fører meg til livet.


Kilde: Bach Cantatas Webside

Chagall, Resurrection
Chagall, Resurrection