Om å la hjertet være jordsmonn for spirende krefter som bærer frukt

20.02.2022

Kantate BWV 18 Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt

Dagens kantate for såmannssøndagen i det lutherske kirkeåret (som før er kalt sexagesima som betyr 60 dager før påske) er sannsynlig skrevet i 1713 som en av Bachs tidlige kantater.

Dagen faller på vinterstid, og regn og snø er naturlige værfenomener på denne tiden - og tittelen og andre satsens tekst er hentet fra profeten Jesaja i det 55 kapittel: 

10 For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, 11 slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.

Det mest unike i denne kantaten er tredje satsens oppbygning som en kombinert tekstrefleksjon (bass og tenor) og et litani hvor solisten leder bønnen og koret svarer: "Herre hør vår bønn". 

Litani er en vekselbønn mellom liturg og menighet, og i dette tilfelle et litani skrevet av Luther. Det er verdt å merke seg kraftige bønner som på den tiden var aktualiserte og preget Luthers kamp mot paven som antikrist og muslimenes fremmarsj i verden: 


«und uns für des Türken und des Papst'sgrausamen Mord und Lästerungen,Wüten und Toben väterlich behüten;erhör uns, lieber Herre Gott!»

Vi ber at du mot tyrkernes og pavens grusomme mord, baktalelse og raseri vil oss faderlig beskytte! Å, hør oss, kjære Herre Gud!

Hovmod står for fall, og historien om politiske og religiøse ideologiers herjinger og kilde til maktovergrep er dessverre mange, og alle tider og århundrer bærer i seg historier som ikke speiler menneskehetens ypperste bestrebelser - for å si det mildt! 

Den neste satsen for sopran "Mein Seelenschatz ist Gottes Wort;auser dem sind alle Schätze solche Netze" er en hyllest av Guds ord som sjelens skatt i motsetning til andre skatter som skinner og forblinder. 

Avslutningskoralen er et tidlig eksempel og mønster på hvordan Bach lar en koral konkludere og avslutte kantatene.

NB! Trykk på bildet for å se & høre kantaten og få tilgang til mer info, teksten og bakgrunnsmateriale

Dagens evangelium er fra Lukas 8, 4-15:

Lignelsen om såmannen 

4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse: 5 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. 6 Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!» 9 Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10 Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå.

11 Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. 12 De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden frukt. 15 Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.

Groote Kerk, Maassluis - Nederland
Groote Kerk, Maassluis - Nederland