En advarsel om falske profeter og hykleri, og tilsvaret å gjøre rett og godt i ydmyk kjærlighet 

07.08.2022

Kantate BWV 45 Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist

Kantaten er skrevet til 8. søndag etter treenighet, og er del av Bachs tredje kantatesyklus i Leipzig. Kantaten ble første gang fremført 11. august 1726.

Kantatens libretto er av Ernst Ludwig I, Hertug av Saxe-Meiningen, og den starter med et sitat fra gamle testamentet og Mika 6, 8 - som setter temaet for kantaten klart og tydelig. Den peker også mot denne dagens evangelietekst som er hentet fra Bergprekenen og referer til "På fruktene skal treet kjennes".

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist,
und was der Herr von dir vordert,
nämlich, Gottes Wort halten
und Liebe üben,
und demütig sein vor deinem Gott.

"Han har kunngjort for deg, menneske, hva som er godt.
Og hva krever Herren av deg?
Bare at du gjør rett,
viser trofast kjærlighet
og vandrer ydmykt med din Gud."

- Mika 6, 8

Kantaten er i to deler, hvor andre del naturlig ville kommet etter prekenen i gudstjenesten - hvor teksten fra bergprekenen ville blitt talt over. Del 2 starter nettopp med et sitat fra denne teksten, og den hentyder uten filter en advarsel om det hyklerske i å bare la Guds navn og vilje være på tungen (bla bla bla...) og ikke som levd liv og i eget virke ved i ydmykhet og kjærlighet gjøre det som er godt og rett.

Bach Factory

På denne innspillingen med J.S. Bach Foundation i Sveits tar de med seg kantaten til en fabrikk - og den representerer den 150 innspilling i denne serien med digitale innspillinger. Slik har de blitt nærmest en fabrikk for å spre Bachs samtlige vokalverk og kunnskapen om disse på en innovativ måte worldwide i 20. århundre.  En sterk anbefaling å få med ekstra bakgrunnsmateriale, ikke minst en god 20 minutters gjennomgang på engelsk med dirigenten og sjefen for det hele: Rudolf Lutz.

Trykk på bildet for å se & høre kantaten, og å få tilgang til tekst og bakgrunnsmateriale!

Dagens evangelium:

Falske profeter

15 Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Matt 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene

Falske disipler

21 Ikke enhver som sier til meg: 'Herre, Herre!' skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: 'Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?' Da skal jeg si dem rett ut: 'Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!'

- Matteus 7, 15-23

Del 1 (prima parte)

1. Kor: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist,
und was der Herr von dir vordert,
nämlich, Gottes Wort halten
und Liebe üben,
und demütig sein vor deinem Gott.

"Han har kunngjort for deg, menneske, hva som er godt.
Og hva krever Herren av deg?
Bare at du gjør rett,
viser trofast kjærlighet
og vandrer ydmykt med din Gud."

2. Resitativ tenor: Der Höchste lässt mich

Der Höchste lässt mich seinen Willen wissen
und was ihm wohlgefällt;
er hat sein Wort zur Richtschnur dargestellt,
wonach mein Fuss soll sein befliessen
allzeit einher zu gehn
mit Furcht, mit Demut und mit Liebe
als Proben des Gehorsams, den ich übe,
um als ein treuer Knecht
dereinsten zu bestehn.

Den Høye åpenbarer meg sin vilje,
hva som behager ham.
Hans gode ord er meg en rettesnor,
og etter den vil jeg beflitte meg
at foten min skal gå,
med frykt og ydmyk kjærlighet
som tegn på all den troskap som jeg øver
for som en tjener tro
din prøve skal bestå.

3. Arie tenor: Weiss ich Gottes Rechte

Weiss ich Gottes Rechte,
was ist, das mir helfen kann,
wenn er mir als seinem Knechte
fordert scharfe Rechnung an?
Seele! denke dich zu retten,
auf Gehorsam folget Lohn;
Qual und Hohn
drohet deinem Ûbertreten.

Vet de hva Gud krever,
hva kan da vel hjelpe dem
når som tjenere de lever
og til regnskap stilles frem?
Sjeler, tenk da hva som redder,
lydigheten bringer lønn,
kval og stønn
rammer den som overtreder.

Del 2 (seconda parte)

4. Arioso bass: Es werden viele

«Es werden viele zu mir sagen
an jenem Tage:»
Herr, Herr! haben wir nicht
in deinem Namen geweissaget,
haben wir nicht in deinem Namen
Teufel ausgetrieben?
Haben wir nicht in deinem Namen
viel Taten getan?
Denn werde ich ihnen bekennen:
ich habe euch noch nie, noch nie erkannt,
weichet alle von mir, ihr Übeltater!»

"Mange skal si til meg
på den dagen:
'Herre, Herre!
Har vi ikke profetert ved ditt navn,
drevet ut onde ånder
ved ditt navn
og gjort mange mektige gjerninger
ved ditt navn?'
Da skal jeg si dem rett ut:
'Jeg har aldri kjent dere.
Bort fra meg, dere som gjør urett!'"

5. Arie alt: Wer Gott bekennt

Wer Gott bekennt aus wahrem Herzengrund,
den will er auch bekennen.
Denn der muss ewig brennen,
der einzig mit dem Mund
ihn Herren nennt.

Den som har Gud bekjent av hele hjertets grunn,
den vil han óg erkjenne.
Men den må evig brenne
som bare med sin munn
har Herren nevnt.

6. Resitativ alt: So wird denn Herz und Mund

So wird denn Herz und Mund
selbst von mir Richter sein,
und Gott will mir den Lohn
nach meinem Sinn erteilen;
Trifft nun mein Wandel nicht
nach seinen Worten ein,
wer will hernach der Seelen Schaden heilen?
Was mach ich mir denn selber Hinderniss?
Des Herren Wille muss geschehen;
doch ist sein beistand auch gewiss,
dass er sein Werk durch mich
mög wohl vollendet sehen.

Så skal da hjerte, munn,
min egen dommer bli,
og Gud vil gi meg lønn
som sinnet mitt fortjener.
Men vandrer ikke jeg
på Ordets rette vei,
hvem skal vel da helbrede sjelens skade?
Og hvilke hinder gir jeg selv min sjel?
Guds gode vilje må utføres,
da vil hans bistand gjøre vel,
så Herrens verk ved meg
allikevel fullføres.

7. Koral: Gib, dass ich tu mit Fleiss

Gib, dass ich tu mit Fleiss,
was mir zu tun gebühret,
worzu mich dein Befehl
in meinem Stande führet!
Gib, dass ichs tue bald,
zu der Zeit, da ich soll;
und wenn ichs tu, so gib,
dass es gerate wohl!

Gi at jeg gjør med flid
alt hva jeg her bør gjøre,
hvor din befaling meg
i livets kall vil føre.
Gi at jeg gjør det snart,
i tide som jeg bør,
i all min gjerning led
meg rett i det jeg gjør!