Nyårskantate om barnet som ga oss vår tidsregning - intet mindre

01.01.2023

Kantate BWV 122 Das neugeborne Kindelein

Bach komponerte koralkantaten i seks satser i Leipzig for søndagen etter jul og fremførte den første gang 31. desember 1724.

For sin koralkantatesyklus fra 1724/25 brukte Bach salmemateriale fra forskjellige poeter og epoker, og integrerte disse uke for uke i kantater som spenner i komposisjonell tilnærming fra arkaiske motetter til moderne orkestersettinger. I BWV 122 er de korte, fire-linjers versene fra Cyriakus Schneegass' salme fra 1597 vevd sammen gjennom hele settingen, og skaper en bro mellom gleden ved jul og håpet om et velsignet nytt år - en følelse som passer godt med vår moderne feiring av årsskiftet.

Das neugebor'ne Kindelein,
das herzeliebe Jesulein
bringt abermal ein neues Jahr
der auserwählten Christenschar.

- Åpningskor og koral

Cyriakus Schneegass (tysk: Schneegaß; latin: Snegassius, 5. oktober 1546 - ​​23. oktober 1597) var en tysk luthersk pastor, salmeforfatter, komponist og musikkteoretiker. Han ble født i 1546 i landsbyen Bufleben, nord for Gotha. Han kom fra en bondefamilie og opplevde en ungdom formet av militær uro under Smalcaldic-krigen, med beleiringen av Gotha av kurfyrsten Augustus av Sachsen.

Åpningskoret er en koralfantasi med en lang åpnings- og avslutningsritornello. De tre lavere stemmene imiterer sopranen tre ganger i koralfrasene og beveger seg deretter raskt inn i stigende figurer. 

Den andre satsen er en lang og kromatisk bassarie menneskets synd i kontrast til englenes sang om en forsonet Gud og evig trøster. Det musikalske forløpet som akkompagnerer vokallinjen er "krøllete og kromatisk kronglete", noe som gjenspeiler tekstens spenning mellom synd og forsoning.

Sopranresitativet er akkompagnert av en enkel blokkfløyttrio, en kombinasjon designet for å representere "englenes aura".

Fjerde sats er en trio for sopran-, alt- og tenorstemmer; alten synger korallinjen med strykerne mens sopranen og tenoren fremfører en duett-arie.  

Avslutningskoralen er rask og kort, og i en firstemmig blokkform.

Den "ganske dempede" musikken til første korsatsen og bassarien har blitt beskrevet av en forfatter som å gi lytterne en "moralsk bakrus" etter den mulige overbærenheten av julehøytiden.

Kilder: Wikipedia og Bachipedia

NB! Trykk på bildet for å se & høre kantaten og få tilgang til mer info og ekstramateriale, og tilsvarende anbefales en workshop og gjennomgang av kantaten 

Evangeliteksten er fra Lukas kapittel 2:

I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. 27 Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, 28 tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa:


Simeons lovsang
29 «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. 

30 For mine øyne har sett din frelse, 

31 som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, 

32 et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.»

33 Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt 35 - ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.»

36 Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun var langt oppe i årene. Som ung hadde hun vært gift i sju år 37 og hadde siden levd som enke til hun nå var åttifire år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. 38 I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem.
39 Da de hadde gjort alt som Herrens lov påbyr, vendte de tilbake til Galilea, til sin hjemby Nasaret. 40 Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham.


1. Kor (koral): Das neugebor'ne Kindelein

Das neugebor'ne Kindelein,
das herzeliebe Jesulein
bringt abermal ein neues Jahr
der auserwählten Christenschar.

Det nylig fødte barn på jord,
vårt kjære Jesubarn, vår bror,
påny gir oss et godt nytt år,
for kristenfolket gode kår.

2. Arie bass: O Menschen, die ihr täglich sündigt

O Menschen, die ihr täglich sündigt,
ihr sollt der Engel freudig sein.
Ihr jubilierendes Geschrei,
dass Gott mit euch versöhnet sei,
hat euch den süssen Trost verkündigt.

O menneske, du som daglig synder,
deg bringer engler frydesang.
De nå sin jubel roper ut
at du har en forsonet Gud
og deg en evig trøst forkynner.

3. Resitativ sopran: Die Engel, welche sich zuvor

Die Engel,
welche sich zuvor vor euch
als vor Verfluchten scheuen,
erfüllen nun die Luft im höhern Chor,
um über euer Heil
sich zu erfreuen.
Gott, so euch aus dem Paradies,
aus englischer Gemeinschaft stiess,
lässt euch nun wiederum auf Erden
durch seine Gegenwart
vollkommen selig werden:
So danket nun mit vollem Munde
vor die gewünschte Zeit im neuen Bunde.

Guds engler
som på forhånd fryktet deg
som en forbannet synder,
de synger høyt i sky og fryder seg
når de Guds frelse
glade deg forkynner.
Gud, som fra paradis engang
fra englers fellesskap deg tvang,
han lar deg nå i nåde atter,
ved selv å komme nær,
få del i sine skatter.
Så bring da ham av hjertet takken
for denne nye tid, den nye pakten.

4. Trio (S A T): Ist Gott versöhnt

Ist Gott versöhnt und unser Freund,
o wohl uns, die wir an ihn glauben,
was kann uns tun der arge Feind?
Sein Grimm kann unsern Trost nicht rauben;
trotz Teufel und der Höllen Pfort,
ihr Wüten wird sie wenig nützen,
das Jesulein ist unser Hort.
Gott ist mit uns und will uns schützen.

Er Gud forsont og blitt vår venn,
å lykke stor for oss som tro vil øve!
Hva kan vel fienden skade enn?
Han kan ei trøsten fra oss røve;
tross mørkets makt og Satans vold,
hans raseri vil lite nytte,
for barnet Jesus er vårt skjold,
Gud selv er med og vil beskytte.

5. Resitativ bass: Dies ist ein Tag

Die ist ein Tag, den selbst der Herr gemacht,
der seinen Sohn in diese Welt gebracht.
O selge Zeit die nun erfüllt!
O gläubigs Warten, das nunmehr gestillt!
O Glaube, der sein Ende sieht!
O Liebe, die Gott zu sich zieht!
O Freudigkeit,
so durch die Trübsal dringt!
Und Gott der Lippen Opfer bringt,

Å for en dag hvor Herrens skapermakt
sin egen Sønn ned til vår jord har brakt!
Å salige tid som inn har brutt!
Å ventetid lang som nå har tatt slutt!
Å troskap som nå munner ut!
Å kjærlighet som møter sin Gud!
Å glede stor
som gjennom trengsel gror,
og priser Gud i lovsangskor!

6. Koral: Es bringt das rechte Jubeljahr

Es bringt das rechte Jubeljahr,
was trauren wir denn immerdar?
Frisch auf! Itzt ist es Singenzeit,
das Jesulein wendt alles Leid.

Han bringer oss et jubelår,
opp alle som i sorgen går,
vær glad, nå er det lovsangstid,
med Jesus ender all vår strid.


Kilde: Bach Cantatas Website