Kantate om et av cluene i livet: Takknemlighet

10.09.2023

Kantate BWV 78 Jesu, der du meine Seele

Dagens kantate er for 14. søndag etter treenighet, og ble første gang fremført 10. september i 1724 i Bachs andre år i Leipzig. Som en forrige søndags kantater er dette også i syklusen av koralkantater. Kantaten er basert på hymnen med samme tittel av Johann von Rist. 

Temaet for evangelieteksten (Lukas, 17, 11-19) denne dagen er Jesus som renser og helbreder ti spedalske. Selve cluet i historien er den ene som kommer takknemlig tilbake, og som i historien om den barmhjertige samaritan - er dette historien om den takknemlige samaritan.

Den takknemlige samaritanen - Lukas 17, 11-19:
11 På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. 12 Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna 13 og ropte: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» 14 Han så dem og sa: «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på vei dit, ble de rene. 15 Men én av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, 16 kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. 17 Jesus sa: «Ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? 18 Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren?» Og han sa til ham: «Reis deg og gå! Din tro har frelst deg.»

Trykk på bildet og se & hør kantate 78 og få tilgang til mer info om kantaten

Samaritanere var en minoritet som ikke var anerkjent innenfor jødisk tro og tradisjon. De eksisterer fortsatt som folkegruppe, og bor i dag stort sett i Nablus på vestbredden.

De spedalske var utstøtte i sin tid, og nå har vi internasjonalt erfart å omgi oss med en pandemi hvor skam og skyld stigmatiserte enkelte grupper og miljøer hvor smitte bredt seg ut - og som fikk offentlig oppmerksomhet når smittevernsregler ikke ble fulgt. 

I den andre satsen speiler teksten noe av det som er essensen i "den barmhjertige samaritan" slik vi er ment å speile barmhjertighet i våre liv:

Vi haster med svake, men ivrige føtter, å Jesus, å Mester, mot hjelpen hos deg! Du søker de syke, de svake og arme. Akk, hør hvordan vi nå hever vår stemme og ber at du støtter og hjelper oss svake og gir oss din varme!

Duett fra kantate 78

1. Kor: Jesu, der du meine Seele

Jesu, der du meine Seele
hast durch deinen bittern Tod
aus des Teufels finstrer Höhle
und der schweren Seelennot,
kräftiglich herausgerissen,
und mich Solches lassen wissen
durch dein angenehmes Wort,
sei doch jetzt, o Gott, mein Hort!

Jesus, du min kjære Frelser,
har ved din så bitre død
frelst meg ut av dødens mørke
og min tunge sjelenød,
ut av Satans klør meg revet
og din seier meg beskrevet
i ditt dyrebare ord,
vær nå du min borg på jord!

2. Duett sopran, alt: Wir eilen mit schwachen

Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten,
o Jesu, o Meister, zu helfen zu dir!
Du suchest die Kranken und Irrenden treulich.
Ach! höre, ach, höre wie wir
die Stimme erheben, um Hilfe zu bitten!
Es sei uns dein gnädiges
Antlitz erfreulich!

Vi haster med svake, men ivrige føtter,
å Jesus, å Mester, mot hjelpen hos deg!
Du søker de syke, de svake og arme.
Akk, hør hvordan vi
nå hever vår stemme og ber at du støtter
og hjelper oss svake og
gir oss din varme!

3. Resitativ tenor: Ach! ich bin ein Kind der Sünden

Ach ich bin ein Kind der Sünden,
ach, ich irre weit und breit.
Der Sünden Aussatz, so an mir zu finden,
verlässt mich nicht in dieser Sterblichkeit.
Mein Wille trachtet nur nach Bösem.
Der Geist zwar spricht: ach!
wer wird mich erlösen?
Aber, Fleisch und Blut zu zwingen
und das Gute zu vollbringen,
ist überalle meine Kraft.
Will ich den Schaden nicht verhehlen,
so kann ich nicht, wie oft ich fehle, zählen.
Drum nehm' ich nun
der Sünde Schmerz und Pein
und meiner Sorgen Bürde,
so mir sonst unerträglich würde,
und liefre sie dir, Jesu, seufzend ein.
Rechne nicht die Missetat,
die dich, Herr, erzürnet hat!

Akk, jeg er et barn av synden,
akk, jeg synder gang på gang.
Og syndens sykdom som er i mitt indre,
forlater ikke meg min livsdag lang.
Min vilje søker kun det onde,
men ånden sier: akk,
hvem frir fra det vonde?
Men kjøtt og blod betvinge
og alt av godt frembringe,
går over min forstand og makt.
Vil jeg min synd stå frem og melde,
så er den mer enn jeg formår å telle.
Og derfor bærer jeg
min synd og brist
og mine sorger svære
som jeg ikke makter å bære,
og legger dem på deg, å Jesu Krist.
Tilregn ikke synden meg
som så dypt forarget deg!

4. Arie tenor: Dein Blut, so meine Schuld

Dein Blut, so meine Schuld durchstreicht,
macht mir das Herze wiederleicht,
und spricht mich frei.
Ruft mich der Höllen Herr zum Streite,
so stehet Jesus mir zur Seite,
dass ich beherzt und sieghaft sei.

Ditt blod som stryker ut min skyld,
tar fra mitt hjerte syndens byll
og gjør meg fri.
Om mørkets herre byr meg stride,
så står min Jesus ved min side
og gjør meg sterk og seierrik.

5. Resitativ bass: Die Wunden, Nägel

Die Wunden, Nägel, Kron' und Grab,
die Schlage so man dort dem Heiland gab,
sind ihm nunmehro Siegeszeichen
und können mir erneute Kräfte reichen.
Wenn ein erschreckliches Gericht
den Fluch für die Verdammten spricht:
so kehrst du ihn in Segen.
Mich kann kein Schmerz und keine Pein bewegen,
weil sie mein Heiland kennt,
und da dein Herz für mich in Liebe brennt,
so lege ich hinwieder,
das meine vor dir nieder.
Dies, mein Herz, mit Leid vermenget,
so dein teures Blut besprenget,
so am Kreuz vergossen ist,
geb' ich dir, Herr Jesus Christ.

De sår og nagler, kors og grav,
de slag man der min Frelser gav,
er nå for ham kun tegn til ære,
og kan for meg en kraftens kilde være.
Når dommen kommer med sin skrekk
og viser de fordømte vekk,
så blir den meg til lykke.
Meg kan ei sorg og pine undertrykke
når de av deg er kjent;
da du av kjærlighet til meg er tent,
så legger jeg meg ned for deg
og finner der min fred
Mitt hjerte her med urent indre
som ditt dyre blod kan lindre,
det som fløt på korset hist,
gir jeg deg, å Herre Krist.

6. Arie bass: Nun, du wirst mein Gewissen

Nun, du wirst mein Gewissen stillen,
so wider mich um Rache schreit,
ja, deine Treue wird's erfüllen,
weil mir dein Wort die Hoffnung beut.
Wenn Christen an dich glauben,
wird sie kein Feind in Ewigkeit
aus deinen Händen rauben.

Du vil mitt hjertes uro stille,
som engster seg for straff og død,
din trofasthet med ord så milde
meg trøsten din og håpet bød.
Den som vil troen øve,
kan ingen fiende noensinne
fra dine hender røve.

7. Koral: Herr, ich glaube

Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen,
lass mich ja verzagen nicht.
Du, du kannst mich stärker machen,
wenn mich Sünd' und Tot anficht.
Deiner Güte will ich trauen,
bis ich fröhlich werde schauen
dich, Herr Jesu, nach dem Streit
in der süssen Ewigkeit.

Gud, jeg tror, å hjelp meg svake,
la meg ikke tynges ned.
Du kan gi meg kraft tilbake
når min synd gjør meg fortred.
I din godhet vil jeg hvile
til jeg glad skal se deg smile,
Herre, etter kamp og strid
i ditt hus til evig tid.


Kilde: Bach Cantatas Website