En kantate som går rett til himmels ved første fraspark

26.05.2022

Kantate BWV 11 Lobet Gott in seinen Reichen

Dagens kantate for Kristi himmelfart er en av de helt store høydepunktene blant Bachs kantater. Og i hendene på Sir John Eliot Gardiner og hans ensemble er det rene dynamitten fra første "stavtak" lik en klæbo i klyvene.

Den ble første gang fremført 19. mai 1735, og den er også kjent som Himmelfahrtsoratorium. Bachs egen tittel er "Oratorium In Festo Ascensionis". Denne er da både en del av Bachs kantater og sorterer under hans oratorier. I dette verket låner han musikk fra flere av sine tidligere kantater, og altarien "Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben" ble senere hentet opp i hmoll-messen som første del av Agnus Dei, da også som altarie før koret kommer inn med fredshilsnen og bønnen "Dona nobis pacem".

Kantaten er i to deler og varer en halvtimes tid. Første del forteller historien om Kristi himmelfart og avsluttes med fjerde vers av Johann Rist's hymne "Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ". 

Andre del beskriver disiplenes reaksjon, og det hele avsluttes av syvende vers fra Gottfried Wilhelm Sacer's hymne "Gott fähret auf gen Himmel". Teksten veksler mellom bibelsitater og poetiske tekster av Picander, som var en av Bachs mest brukte tekstforfattere i Leipzig. Picander var forøvrig hans pseudonym når han skrev, navnet hans var Christian Friedrich Henrici (1700-1764).

Dagens evangelietekst Markus 16, 14-20:

14 Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp.

Disiplenes oppdrag

15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Jesus blir tatt opp til himmelen

19 Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. 20 Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.

 1. Kor "Lobet Gott in seinen Reichen" (etter en korsats fra en skolekantate fra 1732)
 2. Evangelist (tenor) "Der Herr Jesus hub seine Hände auf"
 3. Resitativ (bass) "Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah?"
 4. Arie (alt) "Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben" (jfr. denne med Agnus Dei fra Bachs Messe i h-moll. Musikken til begge kan tilbakeføres til den nevnte verslige kantaten)
 5. Evangelist (tenor) "Und ward aufgehoben zusehends"
 6. Koral "Nun lieget alles unter dir"
 7. Evangelistene (tenor og bass) "Und da sie ihm nachsahen gen Himmel fahren"
 8. Resitativ (alt) "Ach ja! so komme bald zurück"
 9. Evangelist (tenor) "Sie aber beteten ihn an"
 10. Arie (sopran) "Jesu, deine Gnadenblicke"
 11. Koral "Wenn soll es doch geschehen"


1. Kor: Lobet Gott in seinen Reichen

Lobet Gott in seinen Reichen,
preiset ihn in seinen Ehren,
rühmet ihn in seiner Pracht,
sucht sein Lob recht zu vergleichen,
wenn ihr mit gesamten Chören
ihm ein Lied zu Ehren macht!

Lovsyng Gud i all hans velde,
pris ham for hans makt og ære,
lov, berøm ham for hans prakt.
La hans pris til fulle gjelde
når et samlet kor vil bære
frem sin lovsang for hans makt.

2. Resitativ tenor: Der Herr Jesus hob

Der Herr Jesus hob seine Hände auf
und segnete seine Jünger,
und es geschah, da er sie segnete,
schied er von ihnen.

"Jesus løftet hendene
og velsignet dem.
Og mens han velsignet dem,
skiltes han fra dem ..."

3. Resitativ bass: Ach Jesu, ist dein Abschied

Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah?
Ach, ist denn schon die Stunde da,
da wir dich von uns lassen sollen?
Ach siehe, wie die heissen Tränen
von unsern blassen Wangen rollen,
wie wir uns nach dir sehnen,
wie uns fast aller Trost gebricht,
ach, weiche doch nicht!

Akk Jesus, er din avskjed alt så nær?
Akk, er nå timen kommet her
da vi må la deg fra oss skille?
Akk se, hvor de varme tårer
fra våre bleke kinn vil trille,
se, hvor vi mot deg higer,
vår trøst er borte uten deg,
akk, bli her hos meg!

4. Arie alt: Ach, bleibe doch

Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben,
ach, fliehe nicht so bald von mir!
Dein Abschied und dein frühes Scheiden
bringt mir das aller grösste Leiden,
ach ja, so bleibe doch noch hier,
sonst werd' ich ganz von Schmerz umgeben.
Ach, bleibe doch, men liebstes Leben,
ach, fliehe nicht so bald von mir!

Akk bli, akk bli, mitt hjertens eie,
Forlat meg ikke alt så snart!
Din avskjed bort fra dine kjære
gir meg en sorg så tung å bære.
Å Herre, bli, å bli da her.
Din avskjed fyller meg med smerte.
Akk, bli, akk bli, mitt hjertens eie,
forlat meg ikke alt så snart.

5. Resitativ tenor: Und ward aufgehoben

Und ward aufgehoben zusehens
und fuhr auf gen Himmel,
eine Wolcke nahm ihn weg vor ihren Augen,
und er sitzet zur rechten Hand Gottes.

Han ble løftet opp mens de så på,                                                                                                                            og fór opp til himmelen,                                                                                                                                                  og en sky tok ham bort fra deres øyne,                                                                                                                        og nå sitter han ved Guds høyre hånd.

6. Koral: Nun lieget alles unter dir

Nun lieget alles unter dir,
dich selbst nur ausgenommen,
die Engel müssen für und für
dir aufzuwarten kommen.
Die Fürsten stehn auch auf der Bahn,
und sind dir willig untertan;
Luft, Wasser, Feu'r und Erden
muss dir zu Dienste werden.

Nå er deg alle underlagt
og lar seg villig bøye,
Guds engler lar så all sin makt
og tjeneste tilføye
Selv jordens fyrster kommer med
og bøyer villig for deg kne,
luft, vann og ild på jorden
deg tjener i sin orden.

7. Resitativ tenor: Und da sie ihm nachsahen

Und da sie ihm nachsahen gen Himmel fahren,
siehe, da stunden bei ihnen
zwei Männer in weissen Kleidern,
welche auch sagten: Ihr Männer von Galilea,
was stehet ihr
und sehet gen Himmel?
Dieser Jesus, welcher von euch
ist aufgenommen gen Himmel,
wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt
gen Himmel fahren.

"Som de nå stirret mot himmelen
mens han dro bort,
sto med ett to menn i hvite klær
foran dem og sa: 'Galileere,
hvorfor står dere og ser mot himmelen?
Denne Jesus som ble tatt
bort fra dere opp til himmelen,
han skal komme igjen
på samme måte som dere har sett
ham fare opp til himmelen.'"

8. Resitativ alt. Ach ja, so komme bald zurück!

Ach ja, so komme bald zurück!
Tilg' einst mein trauriges Gebärden,
sonst wird mir jeder Augenblick
verhasst und Jahren ähnlich werden.

Akk ja, kom snart igjen til meg,
og tilgi all min sorg og klage,
for hver en stund foruten deg
er som den endeløse plage.

9. Resitativ tenor: Sie aber beteten ihn an

Sie aber beteten ihn an.
wandten um gen Jerusalem von dem Berge,
der da heisset der Ölberg,
welcher ist nahe bei Jerusalem
und liegt einen Sabbatherweg davon,
und sie kehreten wieder gen Jerusalem
mit grosser Freude.

Og da de hadde tilbedt ham,
vendte de tilbake til Jerusalem
fra den høyden som heter Oljeberget
og ligger nær Jerusalem,
bare en sabbatsreise unna
Og de vendte tilbake til Jerusalem
i stor glede.

10. Arie sopran: Jesu, deine Gnadenblikke

Jesu, deine Gnadenblikke
kann ich doch beständig sehn.
Deine Liebe bleibt zurücke,
dass ich mich hier in der Zeit
an der künft'gen Herrlichkeit
schon voraus im Geist erquikke,
wenn wir einst dort vor dir stehn.

Jesu blikk, så fullt av nåde
vil for mine øyne stå.
Kjærligheten din vil råde,
slik at jeg, mens jeg er her,
aner herligheten der
og i ånden finner styrke
til vi skal for tronen trå.

11. Koral: Wann soll es doch geschehen

Wann soll es doch geschehen,
wann kommt die liebe Zeit
dass ich ihn werde sehen
in seiner Herrlichkeit?
Du Tag, wann wirst du sein
|dass wir den Heiland grüssen,
|dass wir den Heiland küssen?
Komm, stelle dich doch ein!

Når skal jeg møte ham,
mitt liv og kjærlighet,
få skue det Guds Lam
i all hans herlighet?
Du dag, når er du her,
da vi vår Frelser hyller,
med lovsang himlen fyller?
|Kom, kjære dag, vær nær!