Et historisk opptak fra Sir John Eliot Gardiners Bach Cantata Pilgrimage i milleniumsåret 2000

28.08.2022

Bach kantate BWV 179 Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei

Dagens kantate for 11. søndag etter treenighet er fra Bachs første år i Leipzig og fra første kantatesyklus som Thomaskantor og fremført 8. august 1723. Vi skal til en av konsertene med Sir John Eliot Gardiners Bach Cantata Pilgrimage i milleniumsåret 2000 og markeringen av Bachs 250 siden hans død. Gjennom 90 konserter i 15 land fremførte de alle Bachs kantater på de søndagene i kirkeåret de var skrevet til. En liten kirke på den engelske landsbygda var åsted for denne søndagens konsert, og med seg som solister var stjernesopranen Magdalena Kozená og en av Gardiners desisderte yndlingstenorer Mark Padmore.

Trykk på bildet for å se & høre kantate BWV 179

Temaet for kantaten er hykleri og falskhet, med andre ord ikke et tema for alskens festtaler. Nok en gang føles teksten som man blir avslørt, det er en kraftig advarsel om ikke å briske seg med ytre prakt mens det indre "kan som råttent eple være" som tenoren synger i kantatens første arie. Det er ikke utelukkende individet som avsløres i teksten, men i tenorens foregående resitativ blir selve kristenheten gjennomlyst og får sitt pass påskrevet:

"Med dagens kristendom står allting dårlig til: de fleste mangler troens ild som lunken laodikeer eller oppblåste fariseer, hvis ytre alltid er i orden, og som et siv har hodet bøyd mot jorden; mens hjertet dog er stolt og fullt av egen ros"

Dagens tema er noe som inviterer til ydmykhet og bønn om nåde, noe som den utrolig vakre sopranarien er et uttrykk for, og som representerer det musikalske hjertet i kantaten.

1. Kor: Siehe zu

Siehe zu, dass deine Gottesfurcht
nicht Heuchelei sei, und diene Gott
nicht mit falschem Herzen.

Se dog til, at deres gudsfrykt
ikke hykleri er, og tjen ei Gud
med falske hjerter.

2. Resitativ tenor: Das heut'ge Christentum

Das heut'ge Christentum
ist leider schlecht bestellt:
Die meisten Christen in der Welt
sind laulichte Laodizäer
und aufgeblasne Pharisäer,
die sich von aussen fromm bezeigen
und wie ein Schilf
den Kopf zur Erde beugen;
im Herzen aber steckt
ein stolzer Eigenruhm.
Sie gehen zwar in Gottes Haus
und tun daselbst die äusserlichen Pflichten;
macht aber dies
wohl ein Christen aus?
Nein! Heuchler könnens auch verrichten!

Med dagens kristendom
står allting dårlig til:
de fleste mangler troens ild
som lunken laodikeer
eller oppblåste fariseer,
hvis ytre alltid er i orden,
og som et siv
har hodet bøyd mot jorden;
mens hjertet dog er stolt
og fullt av egen ros.
I Herrens hus er de å se,
oppfyller der den ytre etikette;
men blir man vel
en kristen sann av det?
Nei! Hyklere kan òg forrette!

3. Arie tenor: Falscher Heuchler Ebenbild

Falscher Heuchler Ebenbild
können Sodomsäpfel heissen,
die mit Unflat angefüllt
und von aussen herrlich gleissen.
Heuchler, die von aussen schön,
können nicht vor Gott bestehn.

Falske hyklers ytre drakt
kan som råttent eple være,
indre smuss i ytre prakt,
indre kalk og ytre ære.
Hykleren som synes skjønn
har hos Herren Gud ei lønn.

4. Resitativ bass: Wer so von innen

Wer so von innen wie von aussen ist,
der heisst ein wahrer Christ.
So war der Zöllner in dem Tempel:
Der schlug in Demut an die Brust,
er legte sich nicht selbst ein heilig Wesen bei;
und diesen stelle dir,
o Mensch, zum rühmlichen Exempel
in deiner Busse für!
Bist du kein Räuber, Ehebrecher,
kein ungerechter Ehrenschwächer:
Ach, bilde dir doch ja nicht ein,
du seist deswegen engelrein!
Bekenne Gott
in Demut deine Sünden,
so kannst du Gnad und Hülfe finden!

Den som har indre som sin ytre stand,
han er en kristen sann.
Slik var en toller i Guds tempel:
Han slo seg ydmykt for sitt bryst,
han tilla ei seg selv et hellig vesen der,
og dette gir deg her,
min venn, et redelig eksempel,
til anger, bønn og bot.
Er du ei røver, ektebryter,
ei urettferdig, full av lyter,
Tro ei om du er fin og pen,
at dette gjør deg engleren!
Bekjenn for Gud
hva ondt du har i sinnet,
så vil du hjelp og nåde finne.

5. Arie sopran: Liebster Gott, erbarme dich

Liebster Gott, erbarme dich:
lass mir Trost und Gnad erscheinen!
Meine Sünden kränken mich
als ein Eiter in Gebeinen,
hilf mir, Jesu, Gottes Lamm,
ich versink in tiefen Schlamm!

Gode Gud, miskunne deg,
la meg trøst og nåde finne!
Mine synder krenker meg,
er som edder innerst inne,
hjelp meg, Jesus, du Guds Lam,
Se, jeg synker ned i skam.

6. Koral: Ich armer Mensch

Ich armer Mensch, ich armer Sünder
steh hier vor Gottes Angesicht.
Ach Gott, ach Gott, verfahr gelinder
und geh nicht mit mir ins Gericht!
Erbarme dich, erbarme dich,
Gott, mein Erbarmer, über mich!

Jeg arme kryp, og arme synder,
jeg faller for Guds åsyn ned.
vær mild mot meg, du min formynder,
og før meg ei til dommens sted!
Miskunne deg, miskunne deg,
min Gud, miskunn deg over meg!