Dirigent Jos van Veldhoven legger ingen fingre imellom: "Cantata 102 is actually a horrendous cantata”

21.08.2022

Kantate BWV 102 Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben

Kantate for 10 søndag etter treenighet er et musikalsk mesterverk godt nok til å studeres og lyttes til, mens teksten tar oss ut i et landskap som knapt kan kalles en piknik i parken. Den røsker godt i menneskets mulige dårskap og svikefullhet.

Kantaten er fra tredje årssyklus i Leipzig og ble første gang fremført 25. august i 1725. Åpningssatsen har store dimensjoner med intrikate partier for kor og orkester - og et fugetema som setter seg fort og kan bli vrien å få ut av hodet når man først har fått den inn. 

Denne satsen ble senere til Kyriesatsen i hans korte messe i g-moll. Tredje og femte satsen ble senere brukt i hans korte messe i F-dur. Forøvrig er Bachs fire korte messer undervurdert og mangelfullt fremført, de bør være blant Bachs hyppigste i konsertprogrammene.

Trykk på bildet for å se & høre kantaten - og få tilgang til bakgrunnsinfo

Teksten er ganske pessimistisk på menneskets vegne, vi manes til tro og bot for vårt svikefulle liv. Den har tilsynelatende lite med evangelieteksten denne dagen som handler hvordan Jesus driver ut pengevekslerne fra templet i Jerusalem, slik det står skrevet i Lukas kapittel 19:

" Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. 46 Han sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule.» 47 Hver dag var han på tempelplassen og underviste. Overprestene og de skriftlærde og alle folkets ledere ville gjerne få tatt livet av ham. 48 Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for hele folket hang ved ham og hørte på ham."

Lukas 19, 45-48

Kanskje er menneskets svikefulle bruk av templet en mulig sammenkobling med kantatens tekst, det får bli opp til hva den enkelte kan gruble videre på. 

En mulig kontekstuell tolkning inn i vår tid i et større perspektiv, er at menneskehetens hang til rasisme og ekstremisme slår så nådeløst tilbake på menneskeheten med full kraft, menneskets fråtsing og overforbruk av jordens ressurser slår like nådeløst tilbake med fattigdom, naturkatastrofer og ekstremvær.  

Langs disse to tragiske og mildest talt kontraproduktive linjer i historien, setter vi hele eksistensgrunnlaget på spill. Vi blir vitne til dette i stadig stigende grad - skriften er for lengst skrevet på veggen - men handlingslammelsen og apatien som i alt for stor grad er rådende, gir voldsomme konsekvenser - ikke minst for kommende generasjoner.

Alvoret og kvaliteten i musikken er en kilde til å nærme seg dette tekstlige universet - og dypdykk inn i dette enestående verket vil uansett gjøre inntrykk.

Hvor er det bildet som
Gud engang i oss preget,
når vår forkjærte vilje
bort fra ham har steget?
Hvor er vel kraften av hans ord
når av forbedring
ei i hjertet finnes spor?

2. Resitativ bass: Wo ist das Ebenbild


 

Del I (Prima parte)

1. Kor: Herr, deine Augen sehen

Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben!
Du schlägest sie, aber sie fühlen's nicht,
du plagest sie, aber sie bessern sie nicht.
Sie haben ein härter Angesicht
denn ein Fels
und wollen sie nicht bekehren.

Gud, dine øyne ser etter troen!
Du slår dem, men de føler det ei;
du plager dem, men de bedrer seg ei.
De har et ansikt som er
hardere enn stein
og vil ei heller vende om.

2. Resitativ bass: Wo ist das Ebenbild

Wo ist das Ebenbild,das Gott uns eingepräget,
wenn der verkehrte Will'
sich ihm zuwider leget?
Wo ist die Kraft von seinem Wort,
wenn alle Besserung
weicht aus dem Herzen fort?
Der Höchste suchet uns
durch Sanftmut zwar zu zähmen,
ob der verirrte Geist
sich wollte nicht bequemen;
doch, fährt er fort
in dem verstockten Sinn,
so gibt er ihn ins Herzens Dünkel hin.

Hvor er det bildet som
Gud engang i oss preget,
når vår forkjærte vilje
bort fra ham har steget?
Hvor er vel kraften av hans ord
når av forbedring
ei i hjertet finnes spor?
Den Høye søker oss
med mildhet enn å temme,
om den fortapte sjel
dog ville seg bestemme;
dog går den frem
med sitt forstokte sinn,
så lukkes den i hjertemørke inn.

3. Arie alt: Weh der Seele

Weh der Seele, die den Schaden
nicht mehr kennt
und, die Straf' auf sich zu laden,
störrig rennt!
Ja von ihres Gottes Gnaden
selbst sich trennt!

Ve det hjerte som sin skade
ei har kjent,
og tross opphopning av straffen,
trosser plent!
Ja, som har fra Herrens nåde
selv seg vendt!

4. Arioso bass: Verachtest du

Verachtest du den Reichtum seiner Gnade,
Geduld und Langmütigkeit?
Weissest du nicht, dass dich
Gottes Güte zu Busse locket?
Du aber nach deinem verstockten
und unbussvertigen Herzen
häufest dir selbst den Zorn
auf den Tag des Zorns
und der Offenbarung des gerechten
Gerichtes Gottes.

Forakter du hans nådes store rikdom,
tålmod og langmodighet?
Skjønner du ei at Guds godhet
driver deg til omvendelse?
Men du med ditt harde
og ubotferdige hjerte
samler opp vrede for deg
på vredens dag
når Gud åpenbarer sin
rettferdige dom.

Del II (Secunda parte)

5. Arie tenor: Erschrecke doch

Erschrecke doch,
du allzu sichre Seele!
Denk', was dich würdig zähle
der Sünden Joch.
Die Gotteslangmut
geht auf einem Fuss von Blei,
damit der Zorn hernach dir desto schwerer sei.

Forskrekkes dog,
du altfor sikre hjerte!
Tenk hvilken nød og smerte
gir syndens åk.
Vår Herres tålmod
vandrer på en fot av bly,
og da vil vreden bringe desto verre stry.

6. Resitativ alt: Bei Warten ist Gefahr

Bei Warten ist Gefahr;
willt du die Zeit verlieren?
Der Gott, der ehmal gnädig war
kann leichtlich dich
vor seinen Richtstuhl führen.
Wo bleibt sodann die Buss?
Es ist ein Augenblick,
der Zeit und Ewigkeit,
der Leib und Seele scheidet.
Verblendter Sinn!,
ach kehre doch zurück
dass dich die selbe Stund
nicht finde unbereitet!

Sky faren, ikke vent!
La tiden ei gå fra deg!
Den Gud som har deg nåde sendt
kan når som helst
la straffedommen nå deg.
Hvor blir det da av bot?
Det er kun øyeblikk
som tid og evighet,
din kropp og sjel vil skille.
Forblindet sinn!
Vend om, vend om, vær kvikk,
så forberedt du er
og det ei går deg ille

7. Koral: Heut lebst du

Heut lebst du, heut bekehre dich,
eh morgen kömmt kanns ändern sich.
Wer heut ist frisch, gesund und rot,
ist morgen krank, ja wohl gar tot.
So du nun, stirbest ohne Buss
dein Leib und Seel' dort brennen muss.

I dag er tid, i dag vend om,
i morgen kan du få din dom!
Den som i dag er frisk og rød,
kan hende er i morgen død.
Så dør du nå foruten bot,
du kropp og sjel til straffen lot.

Hilf, o Herr Jesu, hilf du mir,
dass ich noch heute komm zu dir,
und Busse tu den Augenblick,
eh mich der schnelle Tod hinrück,
auf dass ich heut und jederzeit
zu meiner Heimfahrt sei bereit.

Hjelp, Herre Jesus, hjelp du meg
i dag å vende om til deg
og gjøre bot i denne stund
før jeg går inn i dødens blund,
så jeg hver tid og åndedrett
til himmeriket er beredt.