Hva er greia med jul? Englesangen julenatt er et godt tips å starte søket: "Et in terra pax hominibus bonae voluntatis"

31.12.2021

Kantate BWV 191 Gloria in excelsis Deo

Kantate 191 er Bachs eneste med latinsk tekst, og er basert på det som senere ble en del av Gloria-delen i h-moll messen. Opprinnelig var dette fra en messe med kun Kyrie og Gloria fra 1733. Selve kantaten ble sannsynlig fremført som del av julefeiringen i Leipzig i universitetskirken Paulinerkirche i 1742 - og til slutt ble dette materialet omarbeidet i 1748 og brukt i h-mollmessen. 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis

En liten julerefleksjon om fred og mennesker av god vilje

Fredsønsket i englenes sang julenatt har fått flere oversettelser opp gjennom tidens gang. Er det to ønsker i teksten: "På jorden fred, og mennesker god vilje", eller er det "på jorden fred for mennesker av god vilje"?! Ønskes vi fred og god vilje, eller oppnås fred kun der hvor mennesker har god vilje?

Det er lett å tenke at siste versjon = rett svar. Samtidig bør menneskeheten ønskes god vilje, for der det også er mennesker med "ond vilje" vil det påvirke vilkårene for de som har "god vilje". Slik skjønner vi fort at fred er en kampsak vi velger daglig for å bevare vår menneskelighet i ordets beste forstand.

Julen blir ofte møtt med et "vel overstått" like etter jul og nyttår, noe som er perspektivløst på det julen faktisk er: En start på noe nytt og som materialiseres ved å implementere i eget liv det julebudskapet handler om. Det er lett å fange opp "hyrder på marken og engler som daler ned i skjul" i juledagenes glitrende lys. Det er når det nye året starter det virkelig gjelder å fange opp, reflektere og å skape nye veier til fred i alle ordets mulige fortolkninger og handlinger. 

Dette handler ikke om tro eller ikke tro, men om broen til fremtiden - og den daglige kampen for å bevare vår menneskelighet.

Det var juleevangeliet fra Lukas som var dagens tekst som Bach skrev kantaten til, og teksten lød: "Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag", slik vår tradisjonelle oversettelse har vært i liturgien i lange tider. Så får de lærde stride om hva som er den endelige versjonen. 

Den består kun av tre satser., og avsluttes med doksologien "Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, én sann Gud fra evighet og til evighet".

Verden må slutte å hylle mennesker som sår splid og hevngjerrighet, "Såkalte" demokratier må la være å velge ledere som sprer frykt, ekskludering og rasisme. Vi må lære gjennom kunnskap og historie hva som har i seg veier til fred og hva som fører til konflikt og polarisering. 

Det sårbare barnet som ble født den hellige natt er et budskap om la det sårbare og skjøre menneskelivet bli varsomt ivaretatt som det mest dyrebare vi har - selve Livet.

En av vår tids største humanister og fredsskapere døde nylig, erkebiskop Tutu vil bli dypt savnet i verdenssamfunnet som en "vaktbikkje" for menneskerettigheter og etisk tenkning. Han elsket Norge, og han utfordret Norge - når vi ga etter for Kina i forbindelse med fredsprisen til den opposisjonelle Liu Xiaobo i 2010, og tilsvarende da Dalai Lama besøkte Norge i 2014 og norske myndigheter ikke ønsket å møte han. Da var hans moralske respekt for Norge kjølnet, og han mente nordmenn ville ende på "et svært varmt sted" - og det var nok ikke "syden" han tenkte på!

Do your little bit of good where you are; it's those little bits of good put together that overwhelm the world.

- Desmond Tutu