«One of the most glorious melodies he ever wrote»

04.06.2023

Kantate BWV 129 Gelobet sei der Herr, mein Gott

Dagens kantate for treenighetssøndag er fra 1726 og fremført første gang 8. juni dette året. Det er en koralkantate basert på hymnen med samme tittel av Johann Olearius. Kantaten følger hymnen tekstlig i fem vers. 

  

Kantaten er en av de man lett kan overse uten å være på jakt etter hva som finnes av Bachs musikk for akkurat denne dagen. Det er opplagt et tap i så fall om man ikke får denne med seg. Den starter med jublende koralfantasi for koret med koralmelodien i sopranstemmen. Det fortsetter med tre arier hvor den andre er en utrolig vakker sopranarie som nærmest tar form som en triosats med bass og continuo, og så kommer en alt arie som John Eliot Gardiner beskriver som "...one of the most glorious melodies he ever wrote", og det hele avsluttes av en fanfareaktig koralbearbeidelse lik avslutningskoralen i Juleoratoriet.

Trykk på bildet for å se og høre kantaten!

Kantaten ender første del av kirkeåret som går fra første søndag i advent og frem til pinse og Treenighetssøndag. Og hvilken avslutning det er, en eneste stor lovsang som ender i denne koralen:

Dem wir das Heilig itzt
mit Freuden lassen klingen
und mit der Engel Schar
das Heilig, Heilig singen,
den herzlich lobt und preist
die ganze Christenheit:
Gelobet sei mein Gott
in alle Ewigkeit!

Avslutningskoral

1. Coro: Gelobet sei der Herr, mein Gott

2. Aria (bass): Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil

3. Aria (soprano): Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost

4. Aria (alto): Gelobet sei der Herr, mein Gott, der ewig lebet

5. Chorale: Dem wir das Heilig jetzt


 

1. Koral: Gelobet sei der Herr, mein Gott

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, mein Licht, mein Leben,
mein Schöpfer, der mir hat
mein' Leib und Seel gegeben,
mein Vater, der mich schützt
von Mutterleibe an,
der alle augenblick
viel Guts an mir getan.

Høylovet være Gud,
min Herre, liv og lykke,
min skaper som lot meg
med sjel og legem smykke,
min Far som vern har gitt
fra fødselstunden av,
som hvert et øyeblikk
meg sine goder gav.

2. Arie bass: Gelobet sei der Herr

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, mein Heil, mein Leben,
des Vaters liebster Sohn,
der sich für mich gegeben,
der mich erlöset hat
mit seinem teuren Blut,
der mir im Glauben schenkt
sich selbst, das höchste Gut.

Høylovet være Gud,
min Frelser, liv og Herre,
Gud Faders kjære Sønn
som soner ville være,
han som har meg forløst
med sitt, det dyre blod,
han som i troen gir
seg selv og er meg god.

3. Arie sopran: Gelobet sei der Herr

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, mein Trost, mein Leben,
des Vaters werter Geist,
den mir der Sohn gegeben,
der mir mein Herz erquickt,
der mir gibt neue Kraft,
der mir in aller Not
Rat, Trost und Hülfe schafft.

Høylovet være Gud,
min Trøster, liv og Herre,
Gud Faders gode Ånd
som Sønnens tolk vil være,
han som gir hjertet liv,
hans trøst blir meg til del,
han som i all min nød
gir styrke til min sjel

4. Arie alt: Gelobet sei der Herr

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, der ewig lebet,
den alles lobet, was
in allen Lüften schwebet;
gelobet sei der Herr,
des Name heilig heisst,
Gott Vater, Gott der Sohn
und Gott der Heilge Geist.

Høylovet være Gud,
min Gud som evig lever,
som altet priser glad
som høyt i luften svever,
høylovet være ham,
som er med hellig bånd:
Gud Fader, Gud, hans Sønn,
og Gud, den Hellig Ånd.

5. Koral: Dem wir das Heilig itzt

Dem wir das Heilig itzt
mit Freuden lassen klingen
und mit der Engel Schar
das Heilig, Heilig singen,
den herzlich lobt und preist
die ganze Christenheit:
Gelobet sei mein Gott
in alle Ewigkeit!

Til Ham vårt "Hellig" nå
med jubel hos oss klinger,
og med hans englekor
vårt Hellig, Hellig synger,
av hjertet priser ham
den hele kristenhet:
Høylovet være Gud
i tid og evighet!


Kilde: Bach Cantatas Website