En mektig koralfantasi åpner det nye året

01.01.2024

Kantate BWV 41 Jesu, nun sei gepreiset

Bach komponerte koralkantaten i Leipzig til nyttårsdag og fremførte den første gang 1. januar 1725 som en del av sin andre kantatesyklus. Den er basert på salmen av Johannes Hermann (1591), som også var Thomaskantor (1531-1536). Melodien er av Melchior Vulpius, 

Denne dagen feiret også Jesu navn og omskjæring, og evangelieteksten er fra Lukasevangeliet, og er om Jesu omskjæring og navngivning (Luk 2:21). 

This is a mature second-year Leipzig cantata of the highest quality. It is the type of cantata that reminds us how, in our increasingly urban society, we have lost close contact with the rhythms and patterns of the liturgical year, and perhaps even with perceptions of the basic cyclic round of life and death.

- Sir John Eliot Gardiner

En koralfantasi fra øverste hylle

I åpningskoret sto Bach overfor problemet med å strukturere den uvanlig lange strofen på 14 linjer og en ekstra repetisjon av de to siste linjene. Konserten til orkesteret domineres av et synkope-fanfaremotiv fra trompetene. I de fire første linjene, gjentatt i de neste fire og de to siste, synger sopranen cantus firmus, med de lavere stemmene i fri polyfoni. Linje 9 og 10, som snakker om "in guter Stille" er merket adagio; koret synger i homofoni, akkompagnert av orkesteret uten trompeter. Linje 11 og 12, gjentatt i 13 og 14, er en presto fugato, med instrumentene som spiller colla parte, og uttrykker "Wir wollen uns dir ergeben", en "entusiastisk gjeninnvielse til åndelig verdier". 

Linje 15 og 16 gjentar linje 1 og 2, og sier "behüt Leib, Seel und Leben" -  og med denne avsluttende tekstlinjen: "Beskytt vår kropp, sjel og liv" - så treffer dette presist "hoppkanten" av hva verden trenger i frasparket inn i det nye året!

Kilde: Wikipedia

Trykk på bildet for å se & høre kantaten og få tilgang til ekstramateriale!

1. Koral: Jesu, nun sei gepreiset

Jesu, nun sei gepreiset
zu diesem neuen Jahr
für dein Güt, uns beweiset
in aller Not und Gefahr,
dass wir haben erlebet
die neu fröhliche Zeit,
die voller Gnaden schwebet
und ewger Seligkeit;
dass wir in guter Stille
das alt Jahr habn erfüllet.
Wir woll'n uns dir ergeben
itzund und immerdar,
behüt Leib, Seel und Leben
hinfort durchs ganze Jahr!

Å Jesus, pris og ære
i dette nye år
for goder vi fikk bære
i nød og harde kår,
at vi har kunnet leve
i denne glade tid
hvor nåden fritt får sveve
og salighet så blid;
at fred og ro har båret
oss gjennom gamle året.
Vi vil oss til deg give
i tid som forestår,
beskytt vår sjel og livet
i dette nye år!

2. Arie sopran: Lass uns, o höchster Gott

Lass uns, o höchster Gott,
das Jahr vollbringen,
damit das Ende so wie
dessen Anfang sei.
Es stehe deine Hand uns bei,
dass künftig bei des Jahres Schluss
wir bei des Segens Überfluss
wie itzt ein Halleluja singen.

La oss, å store Gud,
fullføre året,
så enden blir som denne
gode dag vil bli.
La dine hender stå oss bi,
så vi når året er forbi,
kan takk for overfloden gi,
og nå vårt Halleluja synge.

3. Resitativ alt: Ach! deine Hand

Ach! deine Hand,
dein Segen muss allein
das A uns O, der Anfang
und das Ende sein.
Das Leben trägest du in deiner Hand,
und unsre Tage sind bei dir geschrieben;
dein Auge steht auf Stadt und Land;
du zählest unser Wohl
und kennest unser Leiden,
ach! gib von beiden
was deine Weisheit will,
worzu dich dein Erbarmen angetrieben.

Akk, Herrens hånd
og signing skal nå kun
bli A og Å, vår frelses
ene trygge grunn.
Vårt liv du bærer i din sterke hånd
og våre dager er i boken tegnet;
ditt øye vokter by og land;
du vet hva godt vi har
og kjenner våre plager,
gi alle dager
hva du i visdom vil,
hva du i kjærlig miskunn finner egnet.

4.Arie tenor: Woferne du den edlen Frieden

Woferne du den edle Frieden
vor unsern Leib und Stand beschieden,
so lass der Seele doch dein selig machend Wort.
Wenn uns dies Heil begegnet,
so sind wir hier gesegnet
und Auserwählte dort!

Såfremt du vil med fred og lykke
oss i det nye året smykke,
la òg vår sjel få ha ditt nåderike ord.
Når vi din frelse finner,
din signing her vi vinner
og evig ved ditt bord.

5. Resitativ bass: Doch weil der Feind

Doch weil der Feind bei Tag und Nacht
zu unserm Schaden wacht
und unsre Ruhe will verstören,
so wollest du, o Herre Gott, erhören,
wenn wir in heiliger Gemeine beten:
den Satan unter unsre Füsse treten.
So bleiben wir zu deinem Ruhm
dei auserwähltes Eigentum
und können auch nach Kreuz und Leiden
zur Herrlichkeit von hinnen scheiden.

Når fienden ved dag og natt
av ondskap er besatt
og stadig vil oss skade gjøre,
så vil du, Herre Gud, oss nådig høre,
når vi i hellig samling deg vil bede
om Satan under våre føtter trede.
Så blir vi til din lov og pris
din eiendom på rette vis,
så kan vi òg fra kors og plage
til himmerik fra verden drage.

6. Koral: Dein ist allein die Ehre

Dein ist allein die Ehre,
dein ist allein der Ruhm;
Geduld, im Kreuz uns lehre,
regier all unser Tun,
bis wir fröhlich abscheiden
ins ewig Himmelreich,
zu wahrem Fried und Freude,
den Heilgen Gottes gleich.
Indes machs mit uns allen
nach deinem Wohlgefallen:
Solchs singet heut ohn Scherzen
dies christgläubige Schar
und wünscht mit Mund und Herzen
ein seligs neues Jahr.

Deg være pris og ære,
all heder være deg!
Tålmodighet oss lære,
og styr du all vår vei
til glade vi er rede
å dra til himmelrik
til varig fred og glede,
og selv bli Herren lik.
Gjør med oss alle dager
som deg imens behager.
Slik synger gamle, unge
som her i troen står,
med hjerte, munn og tunge
vi ber om godt nytt år.


Kilde: Bach Cantatas Website

Trogen // Evangelische Kirche
Trogen // Evangelische Kirche