En av Bachs tidligste mesterverk innen genren "kantate"

30.06.2024

Kantate BWV 131 Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir

En kantate fra 1707-1708 fra en 22-23 åring - og over Luthers tyske utgave av salme 130: "Fra det dype roper jeg, Gud, til deg". Kantaten var bestilt til en av kirkene i Mühlhausen, hvor Bach arbeidet på denne tiden. Det indikeres i partituret at det var bestilt av Georg Christian Eilmar, prest i Marienkirche. Til tross for at Bach var organist i Divi Blasii - den andre kirken i Mühlhausen. Bach var involvert også i Marienkirche, det var der de offisielle sermonier fant sted.

Bach kan ha hatt et nærere forhold til Eilmar enn presten ved hans egen kirke. Eilmar var gudfar for Bachs datter Catharina Dorothea (født 1708).

Salme 130 er en botssalme, og kantaten kunne vært tiltenkt botssøndagen - som er siste søndag i kirkeåret. Det er likevel usikkert til hvilken anledning kantaten er skrevet til, men i John Eliot Gardiners komplette innspilling (Bach Cantate Pilgrimage) er den lagt til 5. søndag etter treenighet. Det kan være av primært praktiske grunner, fordi denne søndagen i kirkeåret har få kantater som har overlevd - men grunn god nok til å få dette tidlige mesterverket inn i loopen av gjentagende årlige anledninger til å dykke ned i dette verket.

Musikalsk er denne kantaten svært vakker, hvor koret har flere satser, og solistene har kombinerte soli med korets koraler. Koralen disse versene er hentet fra er "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut", en luthersk hymne av Bartholomäus Ringwaldt. 

Senere i Bachs kantateproduksjon kom impulsene fra italia mer til syne med arier og resitativer.


Kilde: Wikipedia

Salme 130

1 En sang ved festreisene.

Fra dypet roper jeg til deg, Herre.
2 Herre, hør min røst!
Vend øret til mitt rop om nåde.

3 Dersom du, Herre, vil gjemme på synder,
Herre, hvem kan da bli stående?
4 Men hos deg er tilgivelse,
så vi skal frykte deg.

5 Jeg setter mitt håp til Herren, jeg lengter,
jeg venter på hans ord.
6 Min sjel venter på Herren,
mer enn vektere på morgenen,
vektere på morgenen.

7 Vent på Herren, Israel!
For hos Herren er miskunn
og kraft til å løse ut.
8 Han skal løse Israel ut
fra alle deres synder.

Et britisk blinksudd av salme 130

Chants under Evensong i engelske katedraler - og i universitetskapeller i Oxford og Cambridge - er en utsøkt kunstform for resitasjon av Davidssalmer. 

Der hvor det synges evensongs uken gjennom, synger man seg gjennom alle 150 salmer hver måned. Salme 130 av Sir Henry Walford Davies - sunget av koret i Kings College i Cambridge - er en perle. Det er lov å legge merke til korets diksjon og tekstnærhet.

Kantate BWV 131 Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir

1. Sinfonia + kor: Aus der Tiefe

Aus der Tiefe ruf' ich, Herr, zu dir.

Herr, höre meine Stimme,

lass deine Ohren merken auf

die Stimme meines Flehens!

Fra det dype roper jeg, Gud, til deg,
O Herre, hør min stemme.
Vend øret ditt til meg og
lytt til mine mange bønner!

2. Bass solo + koral: So du willst, Herr

So du willst, Herr, Sünde zurechnen,
Herr, wer wird bestehen?
Denn bei dir ist die Vergebung,
dass man dich fürchtete.

Hvis du vil, Gud, synden tilregne,
hvem kan bestå?
men hos deg er tilgivelse
så vi skal frykte deg.

Koral:

Erbarm dich mein in solcher Last,
nimm sie aus meinem Herzen.
dieweil du sie gebüsset hast
am Holz mit Todesschmerzen,
auf dass ich nicht mit grossem Weh
in meinen Sünden untergeh
noch ewiglich verzage.

Fra syndens nød forbarme deg,
ta byrden fra mitt hjerte,
du har jo sonet den for meg
på korsets tre med smerte,
for at jeg ei med pine må
for mine synders skyld forgå,
i evighet fortvile.

3. Kor: Ich harre des Herrn

Ich harre des Herrn, meine Seele harret,
und ich hoffe auf sein Wort.

Jeg venter på Gud, ja, min sjel venter,
og jeg håper på hans ord.

4. Tenor solo + koral: Meine Seele wartet

Meine Seele wartet auf den Herrn
von einer Morgenwache bis zu der andern.

Ja, min sjel venter på min Gud,
som vekter venter på morgen.

Koral:

Und weil ich denn in meinem Sinn,
wie ich zuvor geklaget,
auch ein betrübter Sünder bin,
den sein Gewissen naget,
und wollte gern im Blute dein
von Sünden abgewaschen sein
wie David und Manasse.

Og som jeg da, min Herre kjær,
med smerte for deg klager,
at jeg en ussel synder er,
samvittigheten nager;
så vil jeg gjerne ved ditt blod
bli vasket ren og gjøre bot
som David og Manasse.

5. Kor: Israel, hoffe auf den Herrn

Israel hoffe auf den Herrn;
denn bei dem Herrn ist die Gnade
und viel Erlösung bei ihm.
Und er wird Israel erlösen
aus allen seinen Sünden.

Israel, vent dog på din Gud,
for hos din Gud er der miskunn,
og full forløsning hos ham.
Ja, han skal Israel forløse
fra alle deres synder.


Kilde: Bach Cantata Website

St Fidelis, Stuttgart
St Fidelis, Stuttgart