Kantate med et heftig oppgjør med jordens falskhet og hykleri

12.11.2023

Kantate BWV 52 Falsche Welt, dir trau ich nicht

Dagens kantate for 23 søndag etter treenighet er en solokantate for sopran og ble første gang fremført 24 november 1726. Det mest overraskende i kantaten er den instrumentale åpningen med en sinfonia som tilsvarer første satsen i Brandenburgkonsert nummer 1. Et ikke ukjent og unikt grep fra Bachs hånd og hente inn tidligere verk inn i kantatene, på samme måte som Bach ga nytt liv til flere kantatesatser inn i nye verk, slik som i flere av satsene i h-moll messen.

Igjen er det som vi skvetter til tekstens aktualitet i en verden full av falskhet og hykleri - og slik forteller en historie om menneskets lodd av stadig å gjenta seg selv uten synlig lærdom av tidligere tider med muligheter for å forbedre sitt rykte. Vel, det gjenstår å se - og uansett kan "og må" troen og håpet komme oss til unnsetning for mer rettferdighet og anstendighet...... tross alt!!

Falske verden, deg tror jeg ei! Her må jeg bo blant skorpioner og falske slanger og demoner. Ditt ansikt er, om enn så vennlig her, bestemt på alt å legge øde: Et Joabs kyss betød at fromme Abner døde. Og ærlighet er under verdens bann, til falskhet er den stadig rede, og så kom hykleri for ærlighet i stedet.  Den beste venn er deg ei tro, Å jammerlige stand!

Sats nr. 2: Resitativ

Trykk på bildet for å se & høre kantaten og ekstra materiale!

Kantaten er skrevet til dagens evangelium fra Matteus 22, 15-22, et mektig og forunderlig kapittel som er verdt å studere:

Er det tillatt å betale skatt til keiseren? 15 Da gikk fariseerne bort, og de ble enige om at de ville fange ham i ord. 16 De sendte disiplene sine til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si: «Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, for du ser ikke på person eller rang. 17 Si oss da hva du mener: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» 18 Men Jesus merket ondskapen deres og sa: «Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? 19 Vis meg mynten som skatten betales med!» De rakte ham en denar, 20 og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?» 21 «Keiseren», svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» 22 De ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei.

2. Resitativ: Falsche Welt, dir trau ich nicht

Falsche Welt, dir trau ich nicht!
Hier muss ich unter Skorpionen
und unter falschen Schlangen wohnen.
Dein Angesicht,
das noch so freundlich ist,
sinnt auf ein heimliches Verderben:
Wenn Joab küsst,
so muss ein frommer Abner sterben.
Die Redlichkeit ist aus der Welt verbannt,
die Falschheit hat sie fortgetrieben,
nun ist der Heuchelei
an ihrer Stelle blieben,
der beste Freund ist ungetreu,
o jämmerlicher Stand!

Falske jord, deg tror jeg ei!
Her må jeg bo blant skorpioner
og falske slanger og demoner.
Ditt ansikt er,
om enn så vennlig her,
bestemt på alt å legge øde:
Et Joabs kyss
betød at fromme Abner døde.
Og ærlighet er under verdens bann,
til falskhet er den stadig rede,
og så kom hykleri
for ærlighet i stedet.
Den beste venn er deg ei tro,
Å jammerlige stand!

3. Arie: Immerhin, immerhin

Immerhin, immerhin,
wenn ich gleich verstossen bin!
Ist die falsche Welt mein Feind,
o so bleibt doch Gott mein Freund,
der es redlich mit mir meint.

Likevel, likevel,
var forstøtelse min del!
Falskhet er min fiende enn,
men så er dog Gud min venn
han er ærligheten selv.

4. Resitativ: Gott ist getreu

Gott ist getreu!
Er wird, er kann mich nicht verlassen;
will mich die Welt und ihre Raserei
in ihre Schlingen fassen,
so steht mir seine Hülfe bei.
Gott ist getreu!
Auf seine Freundschaft will ich bauen
und meine Seele, Geist und Sinn
und alles, was ich bin,
ihm anvertrauen.
Gott ist getreu!

Vår Gud er tro!
Han blir, han kan meg ei forlate,
vil verden her med alt sitt raseri
forfølge meg og hate,
så står Guds gode hjelp meg bi.
Min Gud er tro!
Kun på hans vennskap vil jeg bygge,
for kropp og sjel og sinn og ånd
alt hva jeg er og har,
hos ham er trygge.
Vår Gud er tro!

5. Arie: Ich halt es mit dem lieben Gott

Ich halt es mit dem lieben Gott,
die Welt mag nur alleine bleiben.
Gott mit mir, und ich mit Gott,
also kann ich selber Spott
mit den falschen Zungen treiben.

Jeg holder meg til Herren Gud,
og verden kan alene være,
Gud med meg og jeg med ham,
da kan jeg vel spott og skam
fra de falske tunger bære.

6. Koral: In dich hab ich gehoffet

In dich hab ich gehoffet, Herr,
hilf, dass ich nicht zuschanden werd,
noch ewiglich zu Spotte!
Das bitt ich dich,
erhalte mich
in deiner Treu, Herr Gotte!

Til deg har jeg satt all min lit,
Gud, hjelp at jeg ei møter nid
og evig blir til skamme!
Det ber jeg deg,
bevar du meg
i dine hender, Herre!


Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. 

Det forrige amerikanske valget var et skrekkeksempel på falskhet og hykleri. Med verdens økende galskap i høygir - gir det oss grunn til å være på vakt for hva som presenteres i de sosiale mediene. QAnon var et av de groveste eksempler på falske nyheter - og de var en viktig aktør i stormingen av kongressen. En ny valgkamp i USA vil garantert utfordre hva som er sant og hva som er løgn. Faktisk.no er en kilde til oppdatert kunnskap om det som skjer og avslører falske nyheter.

QAnon-bevegelsens forestillingsverden kretset rundt en overbevisning om at en elite av djeveldyrkende pedofile bedrev rituelle overgrep mot barn, og styrte verden i det skjulte.

De påstod at Donald Trump var blitt utpekt til å bekjempe den satanistiske og pedofile eliten. Ifølge amerikanske QAnon-tilhengere bestod denne eliten hovedsakelig av politikere fra Demokratene, høytstående byråkrater og liberale kjendiser.

- fritt gjengitt fra en tidligere artikkel i Faktisk.no 

Les mer om Faktisk.no HER