Mangfoldets skattekiste - Trosforfølgelse versus Trosfrihet

16.05.2021

Kantate BWV 44 Sie werden euch in den Bann tun

Dagens kantate er skrevet til 6 søndag etter påske, også kalt Exaudi i kirkeåret etter innlednings-ordet i introitus tradisjonelt denne dagen. Kantaten ble første gang fremført 21. mai 1724 i Bachs første kantatesyklus i Leipzig. Kantaten har samme tittel som BWV 183 som ble skrevet året etter i 1725.

Kantatens tema er trosforfølgelse, og leser man fra teksten i Johannes denne dagen, så ser man hvordan Jesus forbereder hans disipler på det som skal komme. Og fortsatt er verden på stedet hvil!

Dagens tekst Johannes 15, 26 - 16, 4:

26 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. 27 Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.

16 Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall. 2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. 3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg. 4 Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer.

Trykk på bildet for å høre og se kantaten

Menneskeheten sitter fastlåst i fordommer, polarisering, rasisme og viljen til å forfølge annerledes troende. Midtøsten er stadig i sentrum av grusomme konflikter som lagrer seg inn i generasjoners arvestoff. Midt i dette infernoet finnes det mennesker og bevegelser som forsøker å bygge bro og tillit mellom folk -  og hensikten er å se religiøst mangfold som en skattekiste og ikke som en trussel. Slik skapes håp som motkultur til hat og fiendtlighet.

Vi kjenner igjen retorikken fra ulike politiske og religiøse retninger når det forsvares forfølgelse og overgrep mot andre - i kraft av å tro man gjør det rette.

De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. 

Johannes 16, 2, og sats 1-2 i kantate BWV 44


1. Duett Tenor, bass: Sie werden euch in den Bann tun

«Sie werden euch in den Bann tun.»

"De skal lyse dere i bann."

2. Kor: Es kommt aber die Zeit

«Es kommt aber die Zeit dass
wer euch tötet, wird meinen,
er tue Gott einen Dienst daran.»

"Ja, det kommer en tid da
de som slår dere i hjel, skal tro
at de utfører en tjeneste for Gud."

3. Arie alt: Christen müssen auf der Erden

Christen müssen auf der Erden
Christi wahre Jünger sein.
Auf sie warten alle Stunden,
bis sie selig überwunden
Marter, Bann und schwere Pein.

Alle kristne må på jorden
ligne Kristus, følge ham,
vente fromt til tiden rinner
når de salig overvinner
smerte, bann og hån og skam.

4. Koral tenor: Ach Gott, wie manches Herzeleid

Ach Gott, wie manches Herzeleid
begegnet mir zu dieser Zeit!
Der schmale Weg ist trübsalvoll,
den ich zum Himmel wandern soll.

Akk Gud, hvor mye sorg og strid
som møter meg i denne tid!
Den smale vei er tung for dem
som akter seg til himlens hjem.

5. Resitativ bass: Er sucht der Antichrist

Er sucht der Antichrist,
das grosse Ungeheuer,
mit Schwert und Feuer
die Glieder Christi zu verfolgen,
weil ihre Lehre ihm zuwider ist.
Er bildet sich dabei wohl ein,
es müsse sein Tun Gott gefällig sein.
Allein, es gleichen Christen denen Palmenzweigen,
die durch die Last nur desto höher steigen

Nå søker Antikrist,
den store ødelegger,
med sverd og flamme
Hans kjære menighet å ramme
for deres lære står ham rakt imot.
Han lider av det selvbedrag
at all hans gjerning er til Guds behag.
Men nei, de kristne er lik grønne palmekvister,
som gjennom press kun høyere seg drister.

6. Arie sopran: Es ist und bleib der Christen Trost

Es ist und bleib der Christen Trost,
dass Gott für seine Kirche wacht.
Denn wenn sich gleich die Wetter türmen,
so hat doch nach den Trübsalsstürmen,
die Freudensonne bald gelacht.

Det er og blir den kristne trøst
at Gud for kirken holder vakt.
For når vel høstens stormer rammer,
så har de etter trengsels flammer
sett gledens sol i all sin prakt.

7. Koral: So sei nun, Seele, seine

So sei nun, Seele, seine
und traue dem alleine
der dich erschaffen hat!
Es gehe wie es gehe:
dein Vater in der Höhe,
der weiss zu allen Sachen Rat.

Så vær, min sjel, kun rolig,
bli med din Gud fortrolig
som engang skapte deg.
La komme hva som kommer,
din Far og høye dommer,
han vet å lede all din vei.


Kilde: Bach Cantatas Website