Mangfoldets skattekiste - Trosforfølgelse versus Trosfrihet

16.05.2021

Kantate BWV 44 Sie werden euch in den Bann tun

Dagens kantate er skrevet til 6 søndag etter påske, også kalt Exaudi i kirkeåret etter innlednings-ordet i introitus, ble fremført 21. mai 1724 i Bachs første kantatesyklus i Leipzig. Kantaten har samme tittel som BWV 183 som ble skrevet året etter i 1725.

Kantatens tema er trosforfølgelse, og leser man fra teksten i Johannes denne dagen, så ser man hvordan Jesus forbereder hans disipler på det som skal komme. Og fortsatt er verden på stedet hvil!

Trykk på bildet for å høre og se kantaten

Menneskeheten sitter fastlåst i fordommer, polarisering, rasisme og viljen til å forfølge annerledes troende. Midtøsten er nok en gang i sentrum av grusomme konflikter som lagrer seg inn i generasjoners arvestoff. Midt i dette infernoet finnes det mennesker og bevegelser som forsøker å bygge bro og tillit mellom folk - og et godt eksempel er Stefanusalliansen og deres støtte til en samarbeidspartner som ønsker å endre ungdoms holdninger - de skal lære å se på religiøst mangfold som en skattekiste og ikke som en trussel. Slik skapes håp som motkultur til hat og fiendtlighet.

Vi kjenner igjen retorikken fra ulike politiske og religiøse retninger når det forsvares forfølgelse og overgrep mot andre - i kraft av å tro man gjør det rette.

De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. 

Johannes 16, 2, og sats 1-2 i kantate BWV 44

Prosjektet «Diversity Treasure» (mangfoldets skattekiste) handler om å bryte polariseringen og den store skepsisen og mistenksomheten mot «de andre». Gjennom en leir får ungdom større forståelse og aksept for mangfold, samtidig som de får trening i medieproduksjon. Under leiren lager de små kortfilmer sammen om temaet.

Vår partner vil også produsere reklamefilmer og en musikkvideo sammen med profesjonelle musikere som bygger opp om temaet. Dette skal sammen med ungdommenes bidrag brukes i en holdningsskapende kampanje på sosiale medier. Målet er å fremme mangfold, toleranse og sameksistens. Ungdommene vil spille en viktig rolle i å spre kampanjen. 

Les hele artikkelen i Stefanusalliansens magasin #