Mangfoldets skattekiste - Trosforfølgelse versus Trosfrihet

16.05.2021

Kantate BWV 44 Sie werden euch in den Bann tun

Dagens kantate er skrevet til 6 søndag etter påske, også kalt Exaudi i kirkeåret etter innlednings-ordet i introitus, ble fremført 21. mai 1724 i Bachs første kantatesyklus i Leipzig. Kantaten har samme tittel som BWV 183 som ble skrevet året etter i 1725.

Kantatens tema er trosforfølgelse, og leser man fra teksten i Johannes denne dagen, så ser man hvordan Jesus forbereder hans disipler på det som skal komme. Og fortsatt er verden på stedet hvil!

Trykk på bildet for å høre og se kantaten

Menneskeheten sitter fastlåst i fordommer, polarisering, rasisme og viljen til å forfølge annerledes troende. Midtøsten er nok en gang i sentrum av grusomme konflikter som lagrer seg inn i generasjoners arvestoff. Midt i dette infernoet finnes det mennesker og bevegelser som forsøker å bygge bro og tillit mellom folk -  og hensikten er å se religiøst mangfold som en skattekiste og ikke som en trussel. Slik skapes håp som motkultur til hat og fiendtlighet.

Vi kjenner igjen retorikken fra ulike politiske og religiøse retninger når det forsvares forfølgelse og overgrep mot andre - i kraft av å tro man gjør det rette.

De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. 

Johannes 16, 2, og sats 1-2 i kantate BWV 44