Julebudskapet i et nøtteskall

26.12.2022

Kantate BWV 40 Darzu ist erschienen der Sohn Gottes

Denne kantaten til 2. juledag ble første gang fremført av Johann Sebastian Bach i Leipzig 26. desember 1723, og var den første julekantaten Bach skrev i Leipzig.

På denne dagen feiret Leipzig jul og Stefanusdagen vekslende år, med forskjellige lesninger. I 1723 ble St. Stefanusdagen minnet, med de foreskrevne lesningene for festdagen fra Apostlenes gjerninger, Stefanus martyrium (Apg 6:8-7,22, Apg 7:51-59), og fra Matteusevangeliet, Jerusalem dreper sine profeter (Matteus 23:35-39). 

Kantateteksten av en ukjent forfatter er ikke relatert til martyrdøden, men gjenspeiler generelt Jesus som erobreren av synden og djevelens gjerninger. Teksten siterer Bibelen i sats 1, et vers fra det første Johannesbrevet (1 Joh 3:8). Sats 2. er basert på Johannesevangeliet (Johannes 1:14). Sats 5 gjenspeiler skapelsesberetningen (1. Mosebok 3:15); bildet av slangen brukes også i sats 4 og 6. Sats 7 tar til slutt opp en linje fra dagens evangelium, vers 37, "hvor ofte ville jeg ha samlet dine barn, likesom en høne samler hønene sine under sine vinger ". 

Guds Ord ble kjød,
tok bolig på vår jord,
og verdens lys nå stråler inn i mørket.
Den store Gudesønn
forlot sin himmel skjønn,
gav avkall på sin majestet
og ble det lille Jesusbarnet.
Et bytte skjedde der,
betenk det hver især:
En konge blir en undersått,
og Herren blir en tjener blott,
en del av menneskenes slekt.
Å, skjønne ord i alle ører:
vår trøst og undergjører!

- Resitativ (sats 2)

Det som er uvanlig med julekantaten 'Dazu ist erschienen der Sohn Gottes' er at den inneholder tre strofer fra gamle koraler av andre komponister: Kor nr. 3 er 3. strofe i sangen 'Wir Christenleut' av Kaspar Füger; Kor nr. 6 er 2. strofe i sangen 'Schwing dich auf zu deinem Gott' av Paul Gerhardt; og Kor nr. 8 er 4. strofe i sangen 'Freuet euch, ihr Christen alle' av Christian Keymann. Det er ikke kjent hvem som har laget denne utrolig homogene tekstsamlingen av Bach-kantaten.

Kilde: Wikipedia og DW Classical Music

2. juledag (Stefanusdagen)

2. juledag har også et annet navn, Stefanusdagen. Den er oppkalt etter Stefanus som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger 6,8-7,60. Han ble den kristne kirkes første martyr.

Apostlenes gjerninger kap. 6,1-6 forteller at Stefanus var en av sju diakoner i den første menigheten. Diakon betyr tjener. De sju ble utvalgt til å ta seg av «tjenesten ved bordene». I den første kristne menighet spiste man sammen hver dag. Jo flere de ble, desto større ble også behovet for organiseringen av matutdelingen.

Men Stefanus var mer enn bordtjener, han forkynte også evangeliet om Jesus Kristus og var «full av Guds nåde og kraft,» kan vi lese. Motstanden mot de kristne hadde likevel brutt ut blant noen av jødene i Jerusalem, og falske vitner anklaget Stefanus for gudsbespottelse.

Den første martyr

Ved rettssaken holder Stefanus en lang forsvarstale der han gjenforteller Israels historie i lyset av Jesus Kristus og på den måten binder han sammen Det gamle og Det nye testamentet.

Likevel blir han dømt, ført ut av byen og steinet. Før Stefanus dør blir han fylt av Den hellige ånd. Han ser himmelen åpen, Gud og Jesus - og han ber om tilgivelse for drapsmennene som i ferd med å ta livet av ham.

Stefanus var den første kristne som mistet livet fordi han bekjente seg til kristendommen. Det er det vi kaller en martyr. Ordet martyr betyr egentlig sannhetsvitne. Stefanus ble altså myrdet fordi han vitnet om Jesus Kristus.

Ortodoks ikon som fremstiller Stefanus’ martyrium
Ortodoks ikon som fremstiller Stefanus’ martyrium

Stefanus var den første kristne som mistet livet fordi han bekjente seg til kristendommen. Det er det vi kaller en martyr. Ordet martyr betyr egentlig sannhetsvitne. Stefanus ble altså myrdet fordi han vitnet om Jesus Kristus.

Saulus

En av tilskuerne til mordet er en ung jøde som heter Saulus. Han passer på mordernes kapper mens de steiner Stefanus. Ifølge Apostlenes gjerninger 7,58-8,1 leser vi at Saulus er enig i drapet, men nettopp denne Saulus skal vi høre mye mer om i Det nye testamentet. Han blir nemlig omvendt til kristendommen og får et nytt navn: Paulus.

Kilde: Bibelen.no

Evangelieteksten fra Matteus kapittel 23

34 Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. 35 Og slik skal straffen komme over dere for alt uskyldig blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret. 36 Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekten.

Klage over Jerusalem
Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. 
Huset deres: tempelet." 38 Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! 39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:
' Velsignet er han som kommer i Herrens navn!

1. Kor: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes,
dass er die Werke des Teufels verstöre.

Guds Sønn er nå kommet ned til jorden
for djevelens onde makt å fordrive.

2. Resitativ tenor: Das Wort wart Fleisch

Das Wort ward Fleisch
und wohnet in der Welt,
das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden,
der grosse Gottessohn
verlässt des Himmels Thron,
und seiner Majestät gefällt
ein kleines Menschenkind zu werden.
Bedenkt doch diesen Tausch,
wer nur gedenken kann:
der König wird ein Unterthan,
der Herr erscheinet als ein Knecht
und wird dem menschlichen Geschlecht,
o süsses Wort in aller Ohren!
zu Trost und Heil geboren.

Guds Ord ble kjød,
tok bolig på vår jord,
og verdens lys nå stråler inn i mørket.
Den store Gudesønn
forlot sin himmel skjønn,
gav avkall på sin majestet
og ble det lille Jesusbarnet.
Et bytte skjedde der,
betenk det hver især:
En konge blir en undersått,
og Herren blir en tjener blott,
en del av menneskenes slekt.
Å, skjønne ord i alle ører:
vår trøst og undergjører!

3. Koral: Die Sünd macht Leid

Die Sünd macht Leid',
Christus bringt Freud',
weil er zu Trost
in diese Welt gekommen.
Mit uns ist Gott nun in der Noth,
wer ist, der uns als Christen
kann verdammen?

Med synd kom sut,
Krist frir oss ut,
for han med trøst
til denne jord er kommet.
Med oss er Gud i all vår nød,
hvem kan oss vel som kristne
mer fordømme?

4. Arie bass: Höllische Schlange

Höllische Schlange wird dir nicht bange?
Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt,
ist nun geboren, und die verloren
werden mit ewigem Frieden beglückt.

Helvetets slange, blir du ei bange?
Helten som knuser ditt hode er født,
for de fortapte, freden han skapte,
nå og for evig, de blir ei forstøtt.

5. Resitativ alt: Die Schlange, so im Paradies

Die Schlange, so im Paradies
auf alle Adamskinder
das Gift der Seele fallen liess,
bringt uns nicht mehr Gefahr;
des Weibes Samen stellt sich dar,
der Heiland ist im Fleisch gekommen,
und hat ihr alles Gift benommen.
Drum sei getrost! betrübter Sünder.

Den slange som i Paradis
til hele adamsætten,
gav gift til sjelenes forlis,
han truer ingen mer,
for kvinnens ætt er kommet nær,
vår Frelser kom til oss i kjødet,
og slangens onde gift har dødet.
Her er din trøst, bedrøvet synder!

6. Koral: Schüttle deinen Kopf und sprich

Schüttle deinen Kopf und sprich:
fleuch, du alte Schlange!
Was erneurst du deinen Stich,
machst mir angst und bange?
Ist dir doch der Kopf zerknickt,
und ich bin durch's Leiden
meines Heilands dir entrückt
in den Saal der Freuden.

Ryst på hodet ditt og si:
Bort, du gamle slange!
Brodden kan ei lenger gi
angst og få meg bange.
Hodet ditt i støvet trykt,
ved min Frelsers lidelse,
jeg er fra ditt fengsel rykt
inn til livets glede.

7. Arie tenor: Christenkinder, freuet euch

Christenkinder, freuet euch!
Wüthet schon das Höllenreich,
will euch Satans Grimm erschrecken;
Jesus, der erretten kann,
nimmt sich seiner Küchlein an
und will sie mit Flügeln decken.

Kristne venner, juble høyt!
Raser helvetsfyrsten enn,
Satans vrede vil forskrekke,
Jesus, som kan frelse deg,
tar sin kylling inn til seg
og vil med sine vinger dekke.

8. Koral: Jesu, nimm dich deiner Glieder

Jesu, nimm dich deiner Glieder
ferner in Genaden an;
schenke, was man bitten kann,
zu erquicken deine Brüder;
gieb der ganzen Christenschaar
Frieden und ein sel'ges Jahr!
Freude, Freude über Freude!
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne!
er ist die Genadensonne.

Jesus Krist, dra dine lemmer
stadig i din nåde inn.
Skjenk oss ekte bønnesinn,
og forny selv dine venner.
Gi at dine kristne får
fred og et velsignet år.
Fryd og glede, fryd og glede!
Kristus er til frelse rede.
Lykke, lykke over lykke,
han er nådens edle smykke.


Kilde: Bach-Cantatas Website