Bach tar "operehansken" på og slår hardt til med dramatisk kantate for storm og uvær

30.01.2022

Kantate BWV 81 Jesus schläft, was soll ich hoffen

Bachs kantate for 4. søndag etter Kristi åpenbaring ble skrevet i 1724 og først fremført 30. januar samme år. Denne søndagen i kirkeåret dukker sjelden opp, kun når påsken kommer sent. Slik kan denne kantaten falle litt ut av bevisstheten om man hører seg gjennom kronologisk på de dagene de er skrevet for.

Dagens tekst om Jesus som stiller stormen på Genesaretsjøen har et konkret fysisk tema, og det overføres til et tema om å være sterk i troen og stå i mot stormens krefter. Dette har inspirert Bach til å hente teateret og tekstens dramatikk inn i kirken på en heftig måte. 

I John Eliot Gardiners dagbok fra konsertene og innspillingene i prosjektet "Bach Cantata Pilgrimage" skriver han følgende om kantaten:

If asked what kind of opera composer Bach would have been, I would point immediately to BWV 81

- Sir John Eliot Gardiner

Bach hopper over åpningskoret og går rett til altarien som uttrykker den sovende Jesus midt ute blant stormens bølger. Det oppleves som en vuggesang, men skyggene av uværet og uvissheten om å bli reddet ligger under. Bach bruker ofte altsolisten til slike uttrykk, noe vi hører i altarien Schlafe, mein Liebster fra Juleoratoriet - hvor solistens lange toner frembringer søvnens ro - dog som krevende for solistens lungekapasitet.

Tenorens arie spiller ut dramatikken på havet til ytterpunktet, før bassen som Vox Christi entrer scenen og undres over disiplenes frykt og svake tro - og i dramaet videre roer bølgenes makt.

Det hele avsluttes med politikeren og poeten Johann Franck's hymne Jesu, meine Freude og andre vers hvor teksten gir ly for stormens og fienders herjinger: "Unter deinem Schirmen, bin ich vor dem Stürmen aller Feinde frei". Francks hymne er også basis for motetten Jesu, meine Freude hvor avslutningskoralen og i kantaten kommer som vers 2 i motettens 3. sats.

Trykk på bildet for å høre & se kantaten og få tilgang til mer info og bakgrunnsmateriale!

Jesus stiller stormen
23 Så steg han i båten, og disiplene fulgte ham. 24 Da ble det et voldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus sov. Matt 14,30">25 De gikk bort og vekket ham og sa: «Herre, frels! Vi går under!» Matt 8,26">26 Han svarte: «Hvorfor er dere redde - dere lite troende!» Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille. 27 Mennene undret seg og spurte: «Hva er dette for en? Både vind og sjø adlyder ham!»

Matteus 8, 23-27

  1. Aria (alto): Jesus schläft, was soll ich hoffen?
  2. Recitative (tenor): Herr! warum trittest du so ferne?
  3. Aria (tenor): Die schäumenden Wellen von Belials Bächen
  4. Arioso (bass): Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?
  5. Aria (bass): Schweig, aufgetürmtes Meer!
  6. Recitative (alto): Wohl mir, mein Jesus spricht ein Wort
  7. Chorale: Unter deinen Schirmen

   

1. Arie alt: Jesus schläft, was soll ich hoffen

Jesus schläft, was soll ich hoffen?
Seh' ich nicht mit erblasstem Angesicht
schon des Todes Abgrund offen?

Jesus sover, hva kan jeg håpe?
Ser jeg ei med forskremte, bleke kinn
allerede dødens avgrunn åpen?

2. Resitativ tenor: Herr, warum trittest du so ferne

Herr, warum trittest du so ferne?
Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not,
da alles mir ein kläglich Ende droht?
Ach, wird dein Auge nicht
durch meine Not beweget,
so sonsten nie zu schlummern pfleget?
Du wiesest ja mit einem Sterne
vordem den neubekehrten Weisen,
den rechten Weg zu reisen.
Ach, leite mich durch deiner Augen Licht,
weil dieser Weg nichts als Gefahr verspricht.

Gud, hvorfor er du i det fjerne?
Og hvorfor skjuler du deg for min nød.
når alt omkring meg truer meg med død?
Akk, blir ditt øye ei,
av nøden min beveget
som ellers ei av søvn er preget?
Du tente jo din klare stjerne
for vise menn i fra det fjerne
som viste vei til barnet.
Å, led meg du, ved dine øynes lys,
for livets vei den fyller meg med gys.

3. Arie tenor: Die schäumenden Wellen

Die schäumenden Wellen von Belials Bächen
verdoppeln die Wut.
Ein Christ soll zwar wie Wellen stehn,
wenn Trübsalswinde um ihn gehn,
doch suchet die stürmende Flut
die Kräfte des Glaubens zu schwächen.

De skummende bølger fra Belials bekker
forsterker dens dom.
En kristen skal i bølgen stå
når trengsels vind vil mot ham slå,
dog ser vi den rasende flom
så ofte vår trosstyrke svekker.

4. Arioso bass: Ihr Kleingläubigen

Ihr Kleingläubigen,
warum seid ihr so furchtsam?

Hvor svak deres tro.
Hvorfor er dere redde?

5. Arie bass: Schweig, aufgetürmtes Meer

Schweig, aufgetürmtes Meer!
Verstumme, Storm und Wind!
Dir sei dein Ziel gesetzet,
damit mein auserwähltes Kind
kein Unfall je verletzet.

Ti, du opprørte hav!
Forstum, du storm og vind!
Ditt mål har nådd sin ende,
du skal ei mitt utvalgte barn
i ulykke få sende.

6. Resitativ alt: Wohl mir

Wohl mir, mein Jesus spricht ein Wort,
mein Helfer ist erwacht,
so muss der Wellen Sturm, des Unglücks Nacht
und aller Kummer fort.

Pris Gud, min Jesus talte kort,
min hjelper er på vakt,
så må da bølgebrus og mørkets makt
og all min kummer bort

7. Koral: Unter deinen Schirmen

Unter deinem Schirmen
bin ich vor dem Stürmen
aller Feinde frei.
Lass den Satan wettern,
lass die Welt erzittern,
mir steht Jesus bei.
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt,
ob gleich Sünd und Hölle schrecken,
Jesus will mich decken.

Dine vingers skygge
vet meg best å trygge,
ly for fienden gi.
La kun Satan skremme,
verdens trussel gremme,
meg står Jesus bi!
Skal det så om livet stå,
vil meg synd og død forskrekke,
Jesus vil meg dekke.

Kilde med oversettelse: www.bach-cantatas.com