Bryllupskantate med erotisk-religiøse og politiske forgreninger

30.10.2022

Kantate BWV 49 Ich geh und suche mit Verlangen

Bachs kantate for 20 søndag etter treenighet ble først fremført 3. november i 1726, og regnes som en av hans kantater i tredje kantatesyklus i Leipzig.

Bachs skattekiste av kantater er en sareptas krukke som aldri går tom. Og denne kantaten vil jeg tro fort kan gå under radaren for mange, noe som er en stor tabbe. Det er en strålende solokantate for bass og sopran med et lite kammerensemble av instrumentalister, noe som skaper en intimitet i uttrykket som passer godt til temaet i kantaten.

John Eliot Gardiner skriver i sin dagbok til "Bach Cantata Pilgrimage" at det musikalske uttrykket nærmest er "religious-erotic", og teksten er en kjærlighetsdialog mellom Vox Christi (bass) og sjelen (sopran).

Opptaket er fra Cantate um 1715 - en konsertserie fra St. Peter München med Capella Sollertia ledet av Johanna Soller. I ensemblet finner vi den eksepsjonelle barokkcellisten Kristin von der Goltz - som flere ganger har ledet Barokkanerne på konserter i Oslo Og Moss bl.a., og hun var en av seks solister som var med på prosjektet "Bach in Town" i Moss med alle Bachs cellosuiter i 2013.

Kantaten starter med en sinfonia hvor orgelet har en konsertant rolle sammen med ensemblet. Vi føler umiddelbart at kantaten tar oss et helt annet sted enn forrige søndags mer dystre og mørke tematikk. Det er et lysere menneskesyn og nærmest ingen grenser for hvor vakkert forholdet mellom brud og brudgom fremstilles. Evangelieteksten fra Matteus 22, 1-14 er Jesu lignelse om kongesønnens bryllup, en tekst som slår i mange retninger - og får bli overlatt til leserens mulige tolkninger. I kantaten rendyrkes det mer poetiske forholdet mellom brud og brudgom, og en del av tekstens andre implikasjoner utelates. Poetens tekstlige inspirasjoner kommer fra det blomstrende språket i Høysangen, og når sitt sublime nivå i sopranens/sjelens arie, "a kind of early version of Bernstein´s "I feel pretty" (sitat John Eliot Gardiner):

Ich bin herrlich, ich bin schön,
meinen Heiland zu entzünden.
Seines Heils Gerechtigkeit
ist mein Schmuck und Ehrenkleid,
und damit will ich besteh'n,
wenn ich werd' in Himmel geh'n.

Jeg er herlig, jeg er skjønn
i min Frelsers kjære øyne.
Hans rettferdighet og dyd
er min ære og min pryd,
og med den skal jeg bestå
når til himlen jeg skal gå.

Avslutningssatsen er ikke den tradisjonelle firestemte koralen, men en kjærlighetsduett hvor bassen/Vox Christi og sopranen/sjelen synger vekselsvis bassens arie med sopranens koralvers nr. 7 fra Philipp Nicolais "Wie schön leuchtet der Morgenstern":

Jesus:

Dich hab' ich je und je geliebet,

und darum zieh' ich dich zu mir.

Ich komme bald, ich stehe vor der Thür,

mach' auf, mach' auf, mein Aufenthalt!

Dich hab' ich je und je geliebet,

und darum zieh' ich dich zu mir.

Deg har jeg elsket varmt og lenge,
og derfor drar jeg deg til meg.
Jeg kommer snart og står for døren spent,
lukk opp, lukk opp, det er alt sent.
Deg har jeg elsket varmt og lenge,
og derfor drar jeg deg til meg.


Sjelen: (Koral: Wie schön leuchtet, vers 7)

Wie bin ich doch so herzlich froh,

dass mein Schatz ist mein A und O,

der Anfang und das Ende;

er wird mich doch zu seinem Preis

aufnehmen in das Paradeis,

dess klopf' ich in die Hände!

Amen! Amen!

Komm, du schöne

Freudenkrone,

bleib' nicht lange,

deiner wart' ich mit Verlangen!

Hvor større glede kan jeg få
når Jesus er mitt A og Å,
begynnelse og ende?
Han henter meg, skje lov og pris,
til himlens hjem, til paradis,
Hva bedre kan vel hende?
Amen, amen!
Kom, min glede,
jeg er rede,
full av lengsel
til å flytte fra mitt fengsel!

Sinfonia 

Ich geh und suche mit Verlangen (Arie) 

Mein Mahl ist zubereit' (Rezitativ) 

Ich bin herrlich, ich bin schön (Arie) 

Mein Glaube hat mich selbst so angezogen (Rezitativ) 

Dich hab ich je und je geliebet (Arie und Choral)

1. Sinfonia

2. Arie bass: Ich geh und suche mit Verlangen

Ich geh und suche mit Verlangen,
dich, meine Taube, schönste Braut!
Sag' an, wo bist du hingegangen,
dass dich mein Auge nicht mehr schaut?

Jeg går og søker deg med lengsel,
min vakre due, skjønne brud!
Si meg, hva er det for et stengsel,
som gjør at jeg deg ikke ser?

3. Resitativ bass/sopran: Mein Mahl ist zubereit't

Jesus:

Mein mahl ist zubereit't
und meine Hochzeittafel fertig,
nur meine Braut ist noch nicht gegenwärtig

Mitt måltid er beredt,
og bryllupsbordet er nå rede,
men bruden min er ennå ei til stede.

Sjelen:

Mein Jesus red't von mir,
o Stimme, welche mich erfreut!
Mein Bräutigam!
ich falle dir zu Füssen.

Min Jesus spør om meg,
Å stemme, hvilken glede, fryd!
Min brudgom skjønn,
jeg faller deg for fote.

Jesus:

Komm, Schönste, komm, und lass dich küssen,
du sollst mein fettes Mahl geniessen.

Kom, skjønne, kom og la deg favne,
mitt måltid skal du ikke savne.

Sjelen:

Komm, Schönster, komm, und lass dich küssen,
lass mich dein fettes mahl geniessen.

Kom, kjære, kom og la deg favne,
ditt måltid vil jeg ikke savne.

Jesus:

Komm, liebe Braut, und eile nun,
die Hochzeitskleider anzuthun!

Kom, kjære brud, og skynd deg nå,,
i hast få bryllupsklærne på!

Sjelen:

Mein Bräutigam! ich eile nun,
die Hochzeitskleider anzuthun!

Min brudgom kjær, jeg haster nå
for å få bryllupsklærne på!

4. Arie sopran: Ich bin herrlich, ich bin schön

Ich bin herrlich, ich bin schön,
meinen Heiland zu entzünden.
Seines Heils Gerechtigkeit
ist mein Schmuck und Ehrenkleid,
und damit will ich besteh'n,
wenn ich werd' in Himmel geh'n.

Jeg er herlig, jeg er skjønn
i min Frelsers kjære øyne.
Hans rettferdighet og dyd
er min ære og min pryd,
og med den skal jeg bestå
|når til himlen jeg skal gå.

5. Resitativ sopran/bass:

Mein Glaube hat mich selbst so angezogen

Min tro har overgitt meg selv frivillig

Sjelen:

Mein Glaube hat mich selbst so angezogen!

Min tro har overgitt meg selv frivillig!

Jesus:

So bleibt mein Herze dir gewogen,

so will ich mich mit dir in Ewigkeit

vertrauen und verloben.

Da er mitt hjerte deg velvillig,
og jeg trolover meg med deg for evig
i kjærlighet og tillit.

Sjelen:

Wie wohl ist mir!

Der Himmel ist mir aufgehoben,

die Majestät ruft selbst

und sendet ihre Knechte,

dass das gefallene Geschlächte

im Himmelssaal bei dem Erlösungsmahl

zu Gaste möge sein;

hier komm ich, Jesu, lass mich ein!

Lykksalig brud!
Min himmel er for meg blitt åpen,
og kongen sender selv
innbydelse til festen
hvor den fortapte slekt er gjesten
i himmelsal til bryllupsfest sakral,
innbydelsen er min,
jeg kommer, Jesus, lukk meg inn!

Jesus:

Sei bis zum Tod getreu,

so leg' ich dir die Lebenskrone bei.

Vær du til døden tro,
så vil jeg livets krone deg betro.

6. Duett: Dich hab' ich je und je geliebet

Jesus:

Dich hab' ich je und je geliebet,

und darum zieh' ich dich zu mir.

Ich komme bald, ich stehe vor der Thür,

mach' auf, mach' auf, mein Aufenthalt!

Dich hab' ich je und je geliebet,

und darum zieh' ich dich zu mir.

Deg har jeg elsket varmt og lenge,
og derfor drar jeg deg til meg.
Jeg kommer snart og står for døren spent,
lukk opp, lukk opp, det er alt sent.
Deg har jeg elsket varmt og lenge,
og derfor drar jeg deg til meg.

Sjelen: (Koral: Wie schön leuchtet)

Wie bin ich doch so herzlich froh,

dass mein Schatz ist mein A und O,

der Anfang und das Ende;

er wird mich doch zu seinem Preis

aufnehmen in das Paradeis,

dess klopf' ich in die Hände!

Amen! Amen!

Komm, du schöne

Freudenkrone,

bleib' nicht lange,

deiner wart' ich mit Verlangen!

Hvor større glede kan jeg få
når Jesus er mitt A og Å,
begynnelse og ende?
Han henter meg, skje lov og pris,
til himlens hjem, til paradis,
Hva bedre kan vel hende?
Amen, amen!
Kom, min glede,
jeg er rede,
full av lengsel
til å flytte fra mitt fengsel!

Kilde: Bach Cantatas Website

Johanna Soller
Johanna Soller