Koralkantate som går rett til himmels - musikalsk sett

04.09.2022

Kantate BWV 137 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 

Dagens kantate for 12. søndag etter treenighet er skrevet i 1725 og først fremført dette året 19. august. Det er en koralkantate basert på den kjente salmen av Joachim Neander med samme tittel som åpningssatsen. Kantaten følger alle versene av salmen, og den som lytter godt finner melodien i alle satsene - enten vokalt eller instrumentalt.

Vi finner salmen på bokmål i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 301 ("Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære") fem strofer.

Trykk på bildet for å se & høre kantate BWV 137

I den andre satsen og altarien hvor fiolinen har en solistisk og akkompagnerende rolle, ble senere en av satsene i Schübler-koralene for orgel. Men da med en tittel som er knyttet til advent: "Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter auf Erden".

Åpningskoret tar rett til himmels musikalsk, og svarer så til de grader på teksten i første vers:

Lovsyng vår Herre,
den mektige konge med ære!
Herren å love er alt hva
min sjel kan begjære.
Stem opp din sang,
psalter og harpe gi klang!
Ja, musiser til hans ære!

1. Kor: Lobe den Herren

Lobe den Herren,
den mächtigen König der Ehren,
meine geliebte Seele,
das ist mein begehren.
Kommet zu Hauf,
Psalter und Harfen, wacht auf!
Lasset die Musicam hören!

Lovsyng vår Herre,
den mektige konge med ære!
Herren å love er alt hva
min sjel kan begjære.
Stem opp din sang,
psalter og harpe gi klang!
Ja, musiser til hans ære!

2. Arie alt: Lobe den Herren der alles

Lobe den Herren,
der alles so herrlich regieret,
der dich auf Adelers
Fittichen sicher geführet,
der dich erhält,
wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?

Lovsyng vår Herre
som allting så herlig regjerer,
han som deg løfter som ørnen
på vinger og bærer,
han som hver dag
styrer til ditt velbehag;
bedre enn hjertet begjærer!

3. Duett sopran, bass: Lobe den Herren, der künstlich

Lobe den Herren,
der künstlich und fein dich bereitet,
der dich Gesundheit verliehen,
dich freundlich geleitet;
in wieviel Not
hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet!

Lovsyng vår Herre
som allting så vel deg bereder
han som deg helse forunner
og vennlig deg leder;
han som i nød
all sin beskyttelse bød,
vingene over deg breder.

4. Arie tenor: Lobe den Herren, der deinen Stand

Lobe den Herren,
der deinen Stand sichtbar gesegnet,
der aus dem Himmel
mit Ströme der Liebe geregnet;
denke dran,
was der Allmächtige kann,
der dir mit Liebe begegnet.

Lovsyng vår Herre
som deg i din gjerning gir lykke,
han som med himlens velsignelser
vet deg å smykke;
tenk dog derpå ,
alt hva hans makt kan formå!
Tanken ditt hjerte henrykke!

5. Koral: Lobe den Herren, was in mir ist

Lobe den Herren,
was in mir ist, lobe den Namen!,
Alles, was Odem hat,
lobe mit Abrahams Samen!
Er ist dein Licht,
Seele, vergiess es ja nicht;
lobende, schliesse mit Amen!

Lovsyng vår Herre
min sjel, og hva i meg mon være!
Alt som har ånde
skal love hans store navns ære!
Glem det dog ei,
han er ditt lys på din vei!
Amen, han selv deg det lære!


Kilde: Bach Cantatas Website

Fremførelsen ledes av Peter Dijkstra, en av verdens ledende kordirigenter. Han ledet blant annet det verdensberømte Radiokören i Stockholm fra 2007 til 2018, som var korlegenden Eric Ericsons flaggskip - og som med han erobret verden som et av de desidert fremste vokalensemblene.