Koralkantate som går rett til himmels - musikalsk sett

04.09.2022

Kantate BWV 137 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 

Dagens kantate for 12. søndag etter treenighet er skrevet i 1725 og først fremført dette året 19. august. Det er en koralkantate basert på den kjente salmen av Joachim Neander med samme tittel som åpningssatsen. Kantaten følger alle versene av salmen, og den som lytter godt finner melodien i alle satsene - enten vokalt eller instrumentalt.

Vi finner salmen på bokmål i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 301 ("Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære") fem strofer.

Trykk på bildet for å se & høre kantate BWV 137

I den andre satsen og altarien hvor fiolinen har en solistisk og akkompagnerende rolle, ble senere en av satsene i Schübler-koralene for orgel. Men da med en tittel som er knyttet til advent: "Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter auf Erden".

Åpningskoret tar rett til himmels musikalsk, og svarer så til de grader på teksten i første vers:

Lovsyng vår Herre,
den mektige konge med ære!
Herren å love er alt hva
min sjel kan begjære.
Stem opp din sang,
psalter og harpe gi klang!
Ja, musiser til hans ære!

1 Lobe den Herren (Chor) 

2 Lobe den Herren, der alles (Arie) 

3 Lobe den Herren, der künstlich (Arie) 

4 Lobe den Herren, der deinen Stand (Arie) 

5 Lobe den Herren (Choral)

Fremførelsen ledes av Peter Dijkstra, en av verdens ledende kordirigenter. Han ledet blant annet det verdensberømte Radiokören i Stockholm fra 2007 til 2018, som var korlegenden Eric Ericsons flaggskip - og som med han erobret verden som et av de desidert fremste vokalensemblene.