Kantate for søndag Jubilate, tre uker etter påskedag med Ensemble Pygmalion

30.04.2023

BWV 146 Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen.

Dagens kantate for 3. søndag etter påske (eller søndag Jubilate - som dagen tre uker etter påske ble kalt -) fra 1726 eller 1728 fra Leipzigårene er en "tungvekter" med et dypt alvor om hvilke trengsler og sorger som må gjennomleves før himmelen åpner seg og gir fred.

Det hele åpner med en sinfonia som har gått veien fra en tapt fiolinkonsert via en cembalokonsert og havnet her som åpningssats med orgelsolo, og som går videre inn i en langsom korsats som tolker og beskriver teksten som har gitt kantaten sin tittel. Etter en altarie og sopranarie kommer en duett som vender seg mot den himmelske gleden når trengsler og motgang er gjennomlevd og perspektivet flytter seg. Så lander det hele i koralen "Denn wer selig dahin fähret". 

I Bachs tid var livene fylt av uro, motgang og trengsler - og håpet om noe annet derfor sterkt. Dette er temaer som stadig kommer til uttrykk i Bachs kantater. Som en parallell fra en helt annen tid og kultur, gjenkjennes historien om lidelse og motgang i slavenes negro spirituals. 

Slik verden ser ut nå, gjennomgår vi i vår egen nære virkelighet og sammen i det store globale fellesskapet - en trussel og uro som har ridd oss som en mare . Sånn rykker denne kantaten nærmere vår tid og oppleves nær i kontekst. Og som i negro spirituals, er håpet sterkt hos Bach om at sorgen en dag skal vendes til glede.

Jeg sår nå mine tårer
med bange hjerte ut.
Dog skal det engang skje,
at hjertets sorg og ve
skal byttes med glede                                                                                                i hjerte og årer.

Sopranarien

1. Sinfonia

2. Kor: Wir müssen durch viel Trübsal

Wir müssen durch viel Trübsal
in das Reich Gottes eingehen.

Vi må ved mange trengsler
gå inn, gå inn i Guds rike.

3. Arie alt: Ich will nach dem Himmel zu

Ich will nach dem Himmel zu,
schnödes Sodom, ich und du,
sind nunmehr geschieden.
Meines Bleibens ist nicht hier,
denn ich lebe doch bei dir
nimmermehr in Frieden.

Hjem til himlen går min vei,
bort, Sodoma, du og jeg,
skiller våre veier.
Hjemmet mitt er ikke her,
all min lengsel ligger der
hvor jeg freden eier.

4. Resitativ sopran: Ach! wer doch schon

Ach! wer doch schon im Himmel wär!
wie dränget mich nicht die böse Welt!
Mit Weinen steh ich auf,
mit Weinen leg ich mich zu Bette,
wie trüglich wird mir nachgestellt!
Herr! merke, schaue drauf!
Sie hassen mich, und ohne Schuld,
als wenn die Welt die Macht
mich gar zu töten hätte,
und leb ich dann mit Seufzen und Geduld,
verlassen und veracht,
so hat sie noch an meinem Leide
die grösste Freude.
Mein Gott, das fällt mich schwer.
Ach! wenn ich doch, mein Jesu,
heite noch bei dir im Himmel wär!

Akk, den som alt i himlen var!
Hvor trykker meg verdens ondskap ei!
Med tårer står jeg opp,
med tårer går jeg til mitt leie,
med falskhet møter verden meg.
Gud, se til, merk mitt rop!
De hater meg, men uten grunn,
som om de hadde makt
å rydde meg av veie.
Nå lever jeg og sukker hver en stund,
forlatt og med forakt,
så har de her av all min lede
den største glede.
Min Gud, min lodd er hard.
Akk, om jeg dog, min Jesus,
enn i dag hos deg i himlen var!

5. Arie sopran: Ich säe meine Zähren

Ich säe meine Zähren
mit bangem Herzen aus.
Jedoch mein Herzeleid
wird mir die Herrlichkeit
am Tage der seligen Ernte gebären.

Jeg sår nå mine tårer
med bange hjerte ut.
Dog skal det engang skje,
at hjertets sorg og ve
skal byttes med glede i hjerte og årer.

6. Resitativ tenor: Ich bin bereit

Ich bin bereit, mein Kreuz
geduldig zu ertragen.
Ich weiss, dass alle meine Plagen
nicht wehrt der Herrlichkeit,
die Gott an den erwählten Scharen
und auch an mir wird offenbaren.
Itzt wein ich, da das Weltgetümmel
bei meinem Jammer fröhlich scheint;
bald kommt die Zeit,
da sich mein Herz erfreut,
und da die Welt einst ohne Tröster weint.
Wer mit dem Feinde ringt und schlägt,
dem wird die Krone beigelegt;
denn Gott trägt keinen nicht
mit Händen in den Himmel.

Jeg er beredt mitt kors
å bære alle dager.
Jeg vet at ingen tunge plager
er lik den herlighet
som Gud engang vil åpenbare
for meg og hans utvalgte skare.
Nå gråter jeg, mens verdens vrimmel
ved all min jammer fryder seg.
Men snart jeg vet
at gleden fyller meg
mens verden her er uten trøst fra deg.
Den som med fienden kjemper her,
han får sin lønn og krone der.
Gud bærer ingen lett
på hender til sin himmel.

7. Duett tenor, bass: Wie will ich mich freuen

Wie will ich mich freuen,
wie will ich mich laben,
wenn alle vergängliche
Trübsal vorbei!
Da glänz ich wie Sterne
und leuchte wie Sonne,
da störet die himmlische
selige Wonne
kein Trauren, Heulen und Geschrei.

Hvor blir det ei glede,
hvor blir det ei jubel
når trengsel og motgang
for evig forgår!
Mitt lys blir som solens
min glans som en stjerne,
den himmelske glede
kan slett intet fjerne,
ei sorgen, smerten, jordens sår.

8. Koral: Denn wer selig dahin fähret

Denn wer selig dahin fähret,
da kein Tot mehr klopfet an,
dem ist alles wohl gewähret,
was er ihm nur wünschen kann.
Er ist in der festen Stadt,
da Gott seine Wohnung hat;
er ist in das Schloss geführet,
das kein Unglück nie berühret.

Den som salig dit skal fare,
hvor ei døden banker på,
den vil evig få erfare
alt han her kan ønske nå.
Han er sikker i forvar
der hvor Gud sin bolig har,
himlens slott er ham forunnet,
der hvor ingen nød er funnet.


Kilde: Bach Cantatas Website

Raphaël Pichon er en sterk representant for "tidligmusikkens" tredjegenerasjons fortolkere av Bach og andre barokkmestere. 

"Jeg gjenoppdaget gleden ved å lage musikk ved å oppdage gleden ved å forme lyd sammen i et kor, og denne kollektive lykken har aldri avtatt."                                                                                                                                                                                                                                                                  - Raphaël Pichon