Kantate for søndag Jubilate, tre uker etter påskedag med Ensemble Pygmalion

25.04.2021

BWV 146 Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen.

Dagens kantate for 3. søndag etter påske (eller søndag Jubilate - som dagen tre uker etter påske ble kalt -) fra 1726 eller 1728 fra Leipzigårene er en "tungvekter" med et dypt alvor om hvilke trengsler og sorger som må gjennomleves før himmelen åpner seg og gir fred.

Det hele åpner med en sinfonia som har gått veien fra en tapt fiolinkonsert via en cembalokonsert og havnet her som åpningssats med orgelsolo, og som går videre inn i en langsom korsats som tolker og beskriver teksten som har gitt kantaten sin tittel. Etter en altarie og sopranarie kommer en duett som vender seg mot den himmelske gleden når trengsler og motgang er gjennomlevd og perspektivet flytter seg. Så lander det hele i koralen "Denn wer selig dahin fähret". 

NB! Trykk på bildet og se og hør kantaten med Ensemble Pygmalion & Raphaël Pichon og finn mer info!

I Bachs tid var livene fylt av uro, motgang og trengsler - og håpet om noe annet derfor sterkt. Dette er temaer som stadig kommer til uttrykk i Bachs kantater. Som en parallell fra en helt annen tid og kultur, gjenkjennes historien om lidelse og motgang i slavenes negro spirituals. 

Slik verden ser ut nå, gjennomgår vi i vår egen nære virkelighet og sammen i det store globale fellesskapet - en trussel og uro som har ridd oss som en mare . Sånn rykker denne kantaten nærmere vår tid og oppleves nær i kontekst. Og som i negro spirituals, er håpet sterkt hos Bach om at sorgen en dag skal vendes til glede.

Jeg sår nå mine tårer
med bange hjerte ut.
Dog skal det engang skje,
at hjertets sorg og ve
skal byttes med glede                                                                                                        i hjerte og årer.

Sopranarien

Raphaël Pichon er en sterk representant for "tidligmusikkens" tredjegenerasjons fortolkere av Bach og andre barokkmestere. 

"Jeg gjenoppdaget gleden ved å lage musikk ved å oppdage gleden ved å forme lyd sammen i et kor, og denne kollektive lykken har aldri avtatt."

- Raphaël Pichon