Den andre kantaten over Luthers adventssalme som er selve urhymnen og nr. 1 i Norsk salmebok

27.11.2022

Kantate BWV 62 Nun komm, der Heiden Heiland

Kantaten "Nun komm, der Heiden Heiland" ble komponert av Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) for 1. søndag i advent i 1724. Teksten er basert på adventssalmen med samme navn av Martin Luther ( 1483 - 1546), som igjen går tilbake til den tidlige latinske hymnen "Veni redemptor gentium". 

Av Luthers hymne «Nun komm, der Heiden Heiland» er strofe 1 og 8 brukt som yttersatser i Bach-kantaten, slik at åpningskoralen i ordlyden samsvarer med Luthers strofe 1, og avslutningskoralen til strofe 8. De øvrige arier og resitativer refererer til Luthers salmetekst i svært generelle termer. Forfatteren av disse satsene er ukjent. På grunn av Bachs referanse til Luthers koral, blir BWV 62 regnet som en koralkantate.

Folkefrelser kom til jord,
født av jomfru som vår bror.
Hele verden undret seg
at Gud valgte slik en vei.

Collegium Vocale Gent og dirgenten Philippe Herreweghe.

Den internasjonalt anerkjente dirigenten og Bach-eksperten Philippe Herreweghe grunnla Collegium Vocale Gent i 1970 og sammen var de tidlig ute fremførte med historisk fremføringspraksis. I 1989 ble orkesteret til Collegium Vocale etablert, som består av førsteklasses internasjonale utøvere av barokkmusikk. Denne konserten fant sted i 2016 i Saint-Roch kirken i Paris.

Evangelieteksten er fra Matteus 21, 1-9:

Jesus rir inn i Jerusalem21 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted 2 og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg! 3 Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: 'Herren har bruk for dem.' Da skal han straks sende dem med dere.» 4 Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten: 5 Si til datter Sion: Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. 6 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, 7 og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. 8 Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. 9 Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!

1. Kor: Nun komm, der Heiden Heiland

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
dess sich wundert alle Welt,
|Gott solch' Geburt ihm bestellt.

Folkefrelser kom til jord,
født av jomfru som vår bror.
Hele verden undret seg
at Gud valgte slik en vei.

2. Arie tenor: Bewundert, o Menschen

Bewundert, o Menschen,
|dies' grosse Geheimnis:
der höchste Beherrscher erscheinet der Welt.
Hier werden die Schätze
des Himmels entdecket,
hier wird uns ein göttliches
Manna bestellt,
o Wunder! die Keuschheit wird
gar nicht beflecket.

Beundre, du menneske,
Guds store under:
vår skaper og Herre trer ned til vår jord.
Her blir nå de himmelske
skatter avdekket,
guddommelig manna nå
dekker vårt bord.
Å under, hvor kyskheten
aldri blir svekket.

3. Resitativ bass: So geht aus Gottes Herrlichkeit

So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron
sein eingeborne Sohn.
Der Held aus Juda bricht herein,
den Weg mit freudigkeit zu laufen,
und uns Gefall'ne zu erkaufen.
O heller Glanz, o wunderbarer Segensschein!

Så drar han ut fra himlens trone skjønn,
Gud Faders ene Sønn,
den helt av Juda trer her inn,
for nå sin vei med fryd å løpe,
den falne slekt til frihet kjøpe.
Å skjønne glans, å underfulle klare skinn!

4. Arie bass: Streite, siege, starker Held

Streite, siege, starker Held!
Sei für uns im Fleische kräftig!
Sei geschäftig,
das Vermögen in uns Schwachen
stark zu machen.

Kjemp for seier, sterke helt,
vær i kroppen sterk og mektig!
Vær geskjeftig,
gi at vi, så små og svake,
kraft får smake.

5. Resitativ sopran: Wir ehren diese Herrlichkeit

Wir ehren diese Herrlichkeit
Und nahen nun zu deiner Krippen
Und preisen mit erfreuten Lippen,
Was du uns zubereit';
Die Dunkelheit verstört' uns nicht
Und sahen dein unendlich Licht.

Vi ærer denne herlighet
og nærmer oss din krybbes gjemme
og priser høyt med salig stemme
hva du har oss beredt.
Vi møter mørket uten gny,
vi ser deg i et evig lys.

6. Koral: Lob sei Gott, dem Vater g'tan

Lob sei Gott, dem Vater g'tan,
lob sei Gott, sin'm ein'gen Sohn,
lob sei Gott, dem heil'gen Geist
immer und in Ewigkeit!

Lov og pris Gud Fader stor,
lov og pris Guds sanne Ord,
lov og pris Treenighet
nå og i all evighet!